Berita Harian : 2019-09-11

Klassified­s : 42 : C42

Klassified­s

C42 1klassifie­ds RABU, BH 11 SEPTEMBER, 2019 Lelong Lelong Lelong Notis Am Notis Am Notis Am Notis Am Notis Am 225 225 225 223 223 223 223 223 PERISYTIHA­RAN JUALAN PEMBERITAH­UAN KEDUA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU, DALAM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO.: DA-38-83-06/2018 SAMAN PEMULA NO.: DA-24FC-72-08/2017 XSD INTERNATIO­NAL PAPER SDN. BHD. ANTARA MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (NO. SYARIKAT: 9417-K) …PLAINTIF DAN No.3, Jalan Juru Sentral, Juru Sentral 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang Tel: 04-688 9069 1) TENGKU SOFIA FARHANAH BINTI TENGKU MOHAMED (NO. K/P: 620508-03-5675) 2) SYED ABU BAKAR BIN SYED MOHSIN ALMOHDZAR (NO. 510104-03-5145) (SEBAGAI PENTADBIR-PENTADBIR HARTA PUSAKA SYED ABDULLAH BIN SYED MAHUSIN AL-MOHDAR, SI MATI) ...DEFENDAN-DEFENDAN AKAN MENJUAL SECARA LAPORAN PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING (EIA) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNA­N KILANG INDUSTRI KERTAS HIJAU DI ATAS LOT 441, MUKIM PADANG MEHA, DAERAH KULIM, KEDAH DARUL AMAN LELONGAN AWAM PADA HARI RABU BERSAMAAN 25 SEPTEMBER 2019, JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU, JALAN PASIR MAS-SALOR, 15100 KOTA BHARU, KELANTAN BUTIR-BUTIR HAKMILIK: Dimaklumka­n bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang mengkaji Laporan EIA Jadual Kedua untuk projek tersebut di atas. Orang ramai adalah dialukan untuk memberi ulasan bertulis ke atas laporan EIA berkenaan yang boleh dirujuk di tempat-tempat berikut:- BIL NO. HAKMILIK NO. LOT LUAS TANAH (Meter Persegi) 1,157.442 Meter2 1,541.907 Meter2 781.071 Meter2 530.157 Meter2 764.883 Meter2 821.541 Meter2 849.870 Meter2 627.285 Meter2 1,303.134 Meter2 2,768.148 Meter2 969.000 Meter2 CUKAI TANAH (RM) Setahun 232.00 311.00 157.00 106.00 153.00 165.00 170.00 126.00 261.00 554.00 194.00 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. GM 3254 GM 3274 GM 3255 GM 3269 GM 3333 GM 3264 GM 3334 GM 3270 GM 3252 GM 3272 GM 3741 1024 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1046 1048 3252 2. Jabatan Alam Sekitar Kedah 1. Perpustaka­an Aras 2, Menara Zakat Jalan Teluk Wanjah 05200 Alor Setar Jabatan Alam Sekitar Kementeria­n Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC) Level 1, Podium 3, Wisma Sumber Asli No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4 KEDAH DARUL AMAN MUKIM/JAJAHAN/NEGERI: KATEGORI KEGUNAAN TANAH: PEGANGAN: Kenali / Kota Bharu / Kelantan Darul Naim Selama-lamanya Bangunan Bangunan perniagaan sahaja mengikut pelan dan jenis yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. 62574 PUTRAJAYA Jabatan Alam Sekitar Cawangan Kulim SYARAT NYATA: KAWASAN RIZAB: Di Dalam Kawasan Rizab Melayu 3. 4. Perpustaka­an Negara Malaysia LOKASI & PERIHAL HARTANAH. sebuah cadangan pembinaan Hospital Persendiri­an (Hospital Pakar Darul Naim) enam tingkat yang terbengkal­ai Lot No. 1024, 1037 hingga 1043, 1046, 1048 & 3252, Off Jalan Sultan Yahya Petra, Kubang Kerian, 16150 Kota Bharu, Kelantan (cadangan Hospital Pakar Darul Naim). Hartanah tersebut adalah yang beralamat pos Lot 6, Jalan Hi-tech 2/7 Kulim Hi-tech Park 09000 Kulim No. 232, Jalan Tun Razak 50572 KUALA LUMPUR HARGA RIZAB. RM5,000,000.00 (Ringgit Malaysia: Lima Juta Sahaja) 10% MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD dijual dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum jam pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh hari dari tarikh jualan dan tiada lanjutan masa akan dibenarkan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- Hartanah tersebut akan KEDAH DARUL AMAN Majlis Perbandara­n Kulim Draf Bank 9.30 pagi MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD 6. Northern Corridor Implementa­tion Authority (NCIA) 5. seratus dua puluh (120) No.1, Lebuh Bandar 2, Bandar Putra 09000 Kulim Nama pelelong : Mohd Haris Bin Sulaiman No. 1114, Jalan Perindustr­ian Bukit Minyak 18 Penang Science Park 14100 Simpang Ampat Syarikat Pelelong No. Telefon : SAR Auctioneer :03-42951286 / 017-2349407 KEDAH DARUL AMAN Firma Guaman : Tetuan Shaikh David & Co., No. Telefon : 03-64112823 PULAU PINANG Orang ramai boleh menyemak laporan tersebut bermula dari 10hb September 2019 sehingga 9hb Oktober 2019 dan mengemukak­an ulasan bertulis kepada Jabatan Alam Sekitar sebelum 15hb Oktober 2019. Ulasan bertulis tersebut hendaklah dikemukaka­n kepada:ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar Kementeria­n Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC) Aras 2, Podium 3, Wisma Sumber Asli No. 25, Persiaran Perdana 62574 PUTRAJAYA (u.p: Bahagian Penilaian Alam Sekitar – Urusetia EIA) Tel: 03-8871 2000 Fax: 03-8889 1045 Orang ramai juga boleh memperoleh­i satu set laporan ini pada harga (Enam Ratus Ringgit Malaysia Sahaja) dari RM600.00 Klik ‘LIKE’ dan ikuti kami di laman Facebook, EUROPASIA ENGINEERIN­G SERVICES SDN. BHD. (239233-K) No. 63A-2 & 65-2, Petaling Utama Avenue Jalan Pjs1/50,taman Petaling Utama 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-7783 3639/40 Fax: 03-7784 3200 Orang ramai juga boleh melayari laman web Jabatan Alam Sekitar di alamat www.enviro.doe.gov.my untuk merujuk Ringkasan Eksekutif dan Laporan EIA tersebut. Lelong Lelong Lelong Lelong 225 225 225 225 PERISYTIHA­RAN JUALAN Jobs 1Klassifie­ds DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MELAKA DALAM NEGERI MELAKA, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: MA-24FC-34-03/2018 PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: MA-38-200-11/2018 PERISYTIHA­RAN JUALAN LELONG DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO. JA-24FC-1497-10/2018 PERMOHONAN PERLAKSANA­AN (HARTA TAK ALEH) JA-38-875-07/2019 ANTARA Dalam Perkara Seksyen 256 dan 257 Kanun Tanah Negara, 1965 Dan Dalam Perkara Gadaian Perserahan No: 1904/2013, yang didaftarka­n pada 21.02.2013 di Pendaftar Hakmilik Negeri Melaka ke atas hartanah dibawah pegangan Pajakan Negeri 47495 Lot 1257, Pekan Sungai Udang Sek. II, Daerah Melaka Tengah, Negeri Melaka dengan sebuah kedai pejabat 2 tingkat (lot tengah) yang beralamat No. 44, 44-1, Jalan PSU 1, Plaza Sungai Udang, 76300 Melaka Dan Dalam Perkara mengenai Aturan 83, Kaedah-kaedah Mahkamah 2012; ANTARA Pencarian anda berakhir di sini ! BANK SIMPANAN NASIONAL PLAINTIF DAN 1. NORDIN BIN MAT ZIN (NO.K/P : 750301-03-5825 / A2985584) 2. SITI ZAMANI BINTI AB RAHMAN (NO.K/P : 750818-03-5350 / A3114001) MENURUT SEBAGAIMAN­A PERINTAH MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DEFENDAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (dahulunya dikenali sebagai Bahagian Pinjaman Perumahan) PLAINTIF Perintah Jualan dan Perintah Notis Permohonan bertarikh 25.10.2018 dan 26.8.2019 masing-masing adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Johor Bahru dengan dibantu oleh Pelelong Berdaftar yang dilantik Mahkamah Tinggi Malaya di Johor Bahru: DAN MOHAMAD RIZUWAN BIN ABDULLAH SANI (No. Tentera: T3009442 / NO. KP: 830424-02-5731) DEFENDAN Menurut Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Melaka mengenai Perintah Jualan dan Perintah Notis Permohonan bertarikh pada 08.10.2018 dan 31.07.2019 masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Melaka dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah: AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA: 1 OKTOBER 2019 (SELASA) MASA: 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI JOHOR BAHRU JALAN DATO ONN, 80000 JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM Nota: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan Galian serta memeriksa hartanah tersebut sebelum lelong. BUTIR-BUTIR HAKMILIK AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI RABU 18HB SEPTEMBER 2019 JAM 10.30 PAGI DI MAHKAMAH TINGGI MALAYA MELAKA DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI MELAKA LEBOH AYER KEROH, 75450 MELAKA NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. No. Hakmilik No. Lot Mukim Daerah / Negeri Jenis Hakmilik Keluasan Tanah Cukai Tanah Pemilik Berdaftar : GERAN 484705 (dahulunya dikenali sebagai HS(D) 412641) : LOT 69797 (dahulunya dikenali sebagai PTD 79658) : Senai (dahulunya dikenali sebagai Kulai) : Kulai / Johor Darul Takzim: : Geran untuk selama-lamanya : 143.00 meter persegi (1,540.0 kaki persegi) : RM36.00 : NORDIN BIN MAT ZIN (NO.K/P : 750301-03-5825 / A2985584), 1/2 BAHAGIAN SITI ZAMANI BINTI AB RAHMAN (NO.K/P : 750818-03-5350 / A3114001), 1/2 BAHAGIAN : Dicagar kepada BANK SIMPANAN NASIONAL melalui No.perserahan 55986/2007 didaftarka­n pada 22 Ogos 2007. Syarat Nyata : Rujuk Pelelong Sekatan Kepentinga­n : Rujuk Pelelong Perihal Hartanah: Rumah Teres Biasa Satu Tingkat yang beralamat di BUTIR-BUTIR HAKMILIK Pajakan Negeri 47495 Lot 1257 Pekan Sungai Udang Sek. Ii/melaka TENGAH/MELAKA Pajakan 99 tahun berakhir pada 24/11/2097 111 meter persegi RM180.00 NO. HAKMILIK LOT NO. MUKIM/DAERAH/NEGERI PEGANGAN KELUASAN TANAH CUKAI TANAH PEMILIK BERDAFTAR KATEGORI KEGUNAAN TANAH SYARAT NYATA SEKATAN KEPENTINGA­N BEBANAN : : : : : : : : : : : Mohamad Rizuwan bin Abdullah Sani - 1/1 Bahagian sewa atau beli dengan Bangunan Untuk bangunan perniagaan sahaja Bebanan Kod B - Tiada No. Perserahan: 1904/2013 Gadaian menjamin Wang Pokok oleh Mohamad Rizuwan bin Abdullah Sani No. kp: 830424-02-5731 1/1 bahagian kepada Kerajaan Malaysia Perbendaha­raan Malaysia, Bahagian Pinjaman Perumahan No 9 Kompleks Kementeria­n Kewangan, Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbira­n Kerajaan Persekutua­n, 62592 W.P Putrajaya didaftarka­n pada 21 Februari 2013 jam 02:46:35 petang Hartanah tersebut merupakan sebuah kedai pejabat 2 NO. 12607, JALAN TERKUKUR 5, BANDAR PUTRA, 81000 KULAI, JOHOR DARUL TAKZIM. lebih pilihan Harga Rizab: Hartanah tersebut akan dijual “Dalam Keadaan Sedia Ada” dan tertakluk kepada harga rezab sebanyak RM270,000/- (RINGGIT MALAYSIA : DUA RATUS DAN TUJUH PULUH RIBU SAHAJA). Cara Pembayaran: Sesiapa yang berminat untuk membuat tawaran mestilah mendeposit­kan 10% daripada Harga Rizab dalam bentuk Bank Draf atau Cashier’s Order atas nama sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan awam dan baki wang belian hendaklah dibayar kepada dalam tempoh daripada tarikh jualan dan tiada sebarang lanjutan masa dibenarkan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pelelong dan Peguamcara Plaintif yang tersebut di bawah: LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: NO. 44, 44-1, JALAN PSU 1, PLAZA SUNGAI UDANG, BANK SIMPANAN Tingkat (lot tengah) yang beralamat di 76300 MELAKA. HARGA RIZAB : Hartanah tersebut akan dijual berasaskan “keadaan sepertiman­a sediada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak NASIONAL BANK SIMPANAN NASIONAL RM 259,200.00 (RINGGIT MALAYSIA DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS SAHAJA) SATU RATUS DUA PULUH HARI (120 HARI) seperti dijadual atas dan kepada Syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada hanya dengan Bank Draf PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM, sebelum jam 9.30 LEMBAGA HUZAIRI AZRUL BIN ZULKIFLI TETUAN SYED ALWI, NG & CO. (Pelelong Berlesen Negeri Johor) (Peguambela & Peguamcara) LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM dalam tempoh satu ratus dua puluh (120) hari 15.01.2020. No. 27-02, Jalan Setia Tropika 1/15, Taman Setia Tropika, 81200 Johor Bahru. Johor Darul Takzim Tel: 07-2309734 / 2309584 / 012-7019670 Fax: 07-2309864 Ruj: MTJB/BSN/NORDIN/19-007 Suite 22-03, Level 22, Jbcity Square, Jalan Wong Ah Fook, Bandar Johor Bahru 80000 Johor Bahru, Johor Tel: 07-2249128 Fax: 07-2249386/07-2221373 Ruj: VV.BSN.J45912.10.L.IZAN dari tarikh jualan termasuk tarikh jualan iaitu pada/ sebelum Untuk butir-butir lanjut, sila berhubung dengan Peguamcara bagi pihak Plaintif yang beralamat di Tetuan Salina Taib & Co, No. 86, Jalan Melaka Raya 25, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka (Ruj: ST/LT/132/16(LPPSA). TEL: 06-2820614/2820635 FAX: 06-2820650 SATHIA AUCTIONEER­S atau Pelelong yang tersebut di bawah ini:- SATHIAVELU A/L KRISHNAN Suite 502, Tingkat 5, Bangunan Loke Yew, Jalan Mahkamah Persekutua­n, 50050 Kuala Lumpur. Tel: 03-2692 6192 Faks No: 03-2698 3413 Pelelong Berlesen H/P-019-3020 900 Ruj: MTM 734.19/LPPS

© PressReader. All rights reserved.