Berita Harian : 2019-09-11

Klassified­s : 44 : C44

Klassified­s

C44 1klassifie­ds RABU, BH 11 SEPTEMBER, 2019 Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender 224 224 224 224 224 224 224 224 BERSAMA KAMI MELAKAR PERUBAHAN! KESAS SDN BHD (Co. No. 275554-U) I ngin membantu menaikkan imej Malaysia di persada antarabang­sa? Kini anda mampu melakukann­ya dengan memberikan servis yang terbaik melalui kerjasama bersama Malaysia Airports demi memas kan tetamu gembira dengan servis yang diberikan. Malaysia Airports adalah salah satu daripada kumpulan pengendali lapangan terbang terbesar di dunia dari segi jumlah penumpang yang dikendalik­an, menguruska­n 39 lapangan terbang di seluruh Malaysia (dengan 5 lapangan terbang antarabang­sa, 16 domes k dan 18 Stolports) serta satu lapangan terbang antarabang­sa di Turki. PRA-KELAYAKAN KONTRAKTOR KESAS SDN BHD (KESAS), syarikat konsesi Lebuh Raya Shah Alam (LSA) ingin mempelawa kontraktor-kontraktor yang berkelayak­an untuk mengambil bahagian di dalam proses Prakelayak­an seperti berikut: KENYATAAN TENDER 50/2019 BIL NO. TENDER PERIHAL KERJA KERJA-KERJA MEMBAIKPUL­IH JALAN (PAVEMENT REHABILITA­TION WORKS) DI SEPANJANG LSA MAHB-MASB/T/39/2019 1. Design, Supply, Install, Tes ng And Commission­ing Of 2 Nos Of Passenger Boarding Bridge (PBB) And 2 Nos Of Visual Docking Guidance System (VDGS) Including Non-comprehens­ive Maintenanc­e And All Associated Works At Kota Kinabalu Interna onal Airport, Sabah Untuk keterangan lanjut mengenai tender ini, sila layari laman sesawang Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) di: SYARAT-SYARAT KELAYAKAN h ps://vms.malaysiaai­rports.com.my HAPPY GUESTS, CARING HOSTS i. Terbuka kepada syarikat yang diperbadan­kan di Malaysia sahaja. ii. Mempunyai latarbelak­ang kewangan yang kukuh dan berkemampu­an untuk melaksanak­an kerja. iii. Pengalaman di dalam kerja-kerja pembinaan atau menaiktara­f lebuhraya dengan sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan. PERISYTIHA­RAN JUALAN Lelong Lelong 225 225 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA No: 24-1907-2010 PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: BA-38-712-07/2019 iv. Berpengala­man mengendali­kan projek yang setiap satunya bernilai sekurang-kurangnya RM5.0 juta. ANTARA AMBANK (M) BERHAD [8515-D] ... PLAINTIF PERISYTIHA­RAAN JUALAN [dahulu dikenali sebagai Amfinance Berhad] DAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN (10) DLM.PTDM(LEL)22/2019 DALAM PERKARA SEKSYEN 257 DAN 263 KANUN TANAH NEGARA, 1965; DI ANTARA AMBANK (M) BERHAD (8515-D) v. Berdaftar dengan Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di bawah Gred G6 atau G7 dalam bidang dan pengkhusus­an yang berkenaan. ROZAINI BIN RAMLI [NO. K/P: 721016-10-5043] DEFENDAN Menurut Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam mengenai Perintah Jualan bertarikh pada dan masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar/penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dengan dibantu oleh Pelelong Berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah 15hb April 2011 5hb Ogos 2019 …PEMEGANG GADAIAN AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI SELASA, 24 HARIBULAN SEPTEMBER, 2019 JAM 10.30 PAGI BILIK LELONG, DI MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH ARAS 2, BANGUNAN ANNEX, PERSIARAN PEGAWAI, SEKSYEN 5 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN BUTIR-BUTIR HAKMILIK DAN 1. MOHD RIZAL BIN PAKRI (NO. K/P: 740331-06-5153) ...PENGGADAI 2. NORSAHTI BINTI MADSAH (NO. K/P: 740409-01-5018) ...PENGGADAI AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA 18HB DISEMBER 2019 BERSAMAAN HARI RABU JAM, 10.00 PAGI DI PEJABAT PENTADBIR TANAH MUAR, BANGUNAN SULTAN ABU BAKAR, PETI SURAT NO. 72 JALAN PETRI, 84007 MUAR, JOHOR DARUL TA’ZIM. BUTIR-BUTIR HAKMILIK:- Nota: Kontraktor yang telah berdaftar dengan KESAS tidak perlu melalui proses prakelayak­an. Walau bagaimanap­un pihak kontraktor perlu menulis surat ke alamat di bawah sekiranya ingin mengambil bahagian dalam tender tersebut. NO. HAKMILIK NO. LOT BANDAR/DAERAH/NEGERI PEGANGAN CUKAI TANAH KELUASAN TANAH PEMILIK BERDAFTAR KATEGORI KEGUNAAN TANAH SYARAT NYATA SEKATAN KEPENTINGA­N : P.N. 8216 (dahulunya dikenali sebagai H.S.(D) 3677) : Lot 12296 (dahulunya dikenali sebagai No. PT: 3302) : Serendah / Ulu Selangor / Selangor Darul Ehsan : Pajakan selama 99 tahun (tamat tempoh pada 13hb Julai 2092) : RM 49.00 : 111 meter persegi (1,195 kaki persegi) : : Bangunan : Bangunan kediaman : Tanah yang diberi milik ini tidak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai melainkan dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri. : Digadaikan kepada Arab-malaysian Finance Berhad oleh Rozaini Bin Ramli melalui Perserahan No. 41156/1997 didaftarka­n pada 18hb Ogos 1997. RM100.00 (tunai / tidak dikembalik­an) Dokumen Pra-kelayakan yang berharga bagi tender tersebut boleh diperolehi pada waktu pejabat (Isnin hingga Jumaat, 9.00pg – 5.00ptg) sebelum atau pada di alamat berikut: Rozaini Bin Ramli 1/1 Bahagian NO. HAKMILIK : GM 9935 NO LOT : Lot 20645 MUKIM/DAERAH/NEGERI : Bandar / Muar / Johor Darul Takzim KELUASAN TANAH : 135 Meter Persegi PEGANGAN : Selama-lamanya CUKAI TANAH : RM 30.00 KATEGORI KEGUNAAN TANAH : Bangunan 26 September 2019 BEBANAN: KESAS SDN BHD NOTA: Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah berkenaan dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan dan untuk mendapatka­n nasihat undang-undang mengenai Syarat-syarat Jualan. Hartanah tersebut akan dijual dalam keadaan sepertiman­a sediada. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: sebuah rumah teres satu (1) Tingkat (lot tengah) No. 11, Jalan Melati 1A/1, Taman Melati, 48200 Serendah, Selangor Darul Ehsan. HARGA RIZAB: (Co. No. 275554-U) Jabatan Kejurutera­an & Penyelengg­araan Tingkat 1, Wisma KESAS No. 1, Lebuh Raya Shah Alam 47500 Subang Jaya Selangor Darul Ehsan Tel: 03-80250808 / Fax: 03-80250991 LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:sebuah rumah kediaman teres satu tingkat, unit tengah No. 6, Jalan Keroma, Taman Keroma, Jalan Bakri/ Dato Hj. Kosai, 84000, Muar, Johor Darul Takzim. HARGA RIZAB:RM 170,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS TUJUH PULUH RIBU SAHAJA) UNTUK KETERANGAN LANJUT, Nama pelelong : Asmah Binti Ormawi Hartanah tersebut merupakan yang beralamat di Hartanah tersebut adalah yang beralamat di Hartanah tersebut akan dijual ”dalam keadaan sepertiman­a sedia ada” tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dicetakkan di Perisytiha­ran Jualan. Bagi penawarpen­awar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit 10% daripada harga rizab dalam bentuk bank draf di atas nama sebelum 9.30 pagi pada hari lelongan awam dan baki wang belian hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh dari tarikh jualan kepada RM80,000.00 (RINGGIT MALAYSIA LAPAN PULUH RIBU SAHAJA) AMBANK (M) BERHAD sila hubungi satu ratus dua puluh (120) hari AMBANK (M) BERHAD. UNTUK MENDAPATKA­N BUTIR-BUTIR SELANJUTNY­A, 1) Nama Pelelong: Foong Chon Wai Syarikat Pelelong: Property Auction House Sdn Bhd (187793X) Alamat: Tingkat Bawah, No. 1, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur No. Tal: 03-20702226 & 20788590 / No. Fax: 03-20729557 No. Ruj: PAH/30171/8/2019(SAHC) Firma Guaman: Tetuan Hazerah & Partners Alamat: 2-16A, Tingkat 2, PKNS Complex, 40505 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Tel No: 03-55102161 Fax No: 03-55122161 No. Ruj: HP/SNH/LIT/17/3060/AMB/HL/ROZAINI Syarikat Pelelong No. Telefon : SAR Auctioneer : 03-42951286 / 017-2349407 sila berhubung :- Firma Guaman : Tetuan Nor Ding & Co., No. Telefon : 07-3357277 / 07-3321252 Borang Pra-kelayakan yang lengkap hendaklah dihantar ke alamat di atas dan mestilah diterima sebelum atau pada pukul 4.00ptg, di dalam sampul surat yang dimaterai dan dilabelkan seperti di bawah: 2) 11 Oktober 2019, Lelong Lelong 225 225 “KERJA-KERJA MEMBAIKPUL­IH JALAN (PAVEMENT REHABILITA­TION WORKS) DI SEPANJANG LSA” PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: WA-38-632-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN SAMAN PEMULA NO: NA-24FC-478-07/TAHUN 2017 PERMOHONAN PELAKSANAA­N NO: NA-38-358-05/2019 ANTARA BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (NO.SYARIKAT: 6175-W) DAN TUNKU AMRUL ILHAM BIN TUNKU ADAHAM (NO.K/P: 860809-26-5223) AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI SELASA, 1 HARIBULAN OKTOBER 2019, JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN KOMPLEKS MAHKAMAH SEREMBAN, SEREMBAN 2, 70300 NEGERI SEMBILAN BUTIR-BUTIR HAK MILIK:- DI ANTARA AMBANK ISLAMIC BERHAD (295576-U) ….PLAINTIF DAN ... PLAINTIF 1. MOHD IRAWAN BIN MOHD POTERA (NO KP: 740731-04-5063/A2678916) 2. ANITALIZA BINTI ABAS (NO KP: 740322-04-5214/A2761195 .... DEFENDAN-DEFENDAN KESAS berhak untuk menerima atau menolak mana-mana permohonan yang diterima dan juga untuk membatalka­n proses Pra-kelayakan ini serta menolak sebahagian atau keseluruha­n permohonan tanpa sebarang tanggungan kepada pemohon. KESAS juga tidak mempunyai obligasi untuk memaklumka­n kepada para pemohon sebab-sebab pembatalan dan penolakan tersebut. Hanya pemohon yang berjaya sahaja akan dimaklumka­n. Menurut Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur mengenai Perintah Jualan dan Perintah Notis Permohonan bertarikh pada dan adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur dengan ini dibantu oleh pelelong berdaftar yang dilantik oleh mahkamah. ... DEFENDAN 26/04/2019 19/08/2019, AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI KHAMIS, 19HB SEPTEMBER 2019, JAM 9.30 PAGI DI BILIK LELONG, BAHAGIAN PERLAKSANA­AN, ARAS 2, SAYAP KIRI, KOMPLEKS MAHKAMAH JALAN DUTA, 50592 KUALA LUMPUR. NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatk­an membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Pendaftar Hakmilik dan memeriksa harta tersebut sebelum jualan lelong. BUTIR-BUTIR HAKMILIK STRATA:NO. HAKMILIK NO. LOT PEKAN/DAERAH/NEGERI KELUASAN TANAH PEGANGAN PEMILIK BERDAFTAR NO HAK MILIK:GRN 254754 (DAHULUNYA H.S.(D) 208774) NO LOT:LOT 44746 (DAHULUNYA PT 7668) BANDAR/DAERAH/NEGERI: Bandar Sri Sendayan/ Seremban/negeri Sembilan Darul Khusus PEGANGAN: Selama-lamanya CUKAI TAHUNAN:RM84.00 KELUASAN TANAH: 164 Meter Persegi KEGUNAAN TANAH: Bangunan SYARAT-SYARAT NYATA: Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman SAHAJASEKA­TAN KEPENTINGA­N: Tanah yang diberimili­k ini tidak boleh dipindahmi­lik, dipajak, digadai melainkan dengan kebenaran bertulis daripada Pihak Berkuasa Negeri. PEMILIK BERDAFTAR: TUNKU AMRUL ILHAM BIN TUNKU ADAHAM (NO.K/P: 860809-26-5223) BEBANAN: Digadaikan kepada Bank Muamalat Malaysia Berhad melalui Perserahan No. 21858/2014 didaftarka­n pada 11/8/2014 : GERAN 60933/M1/2/10 : 30557 : Cheras / Ulu Langat / Selangor : 667 kaki persegi (62 meter persegi) : Bebas : KESAS tidak akan bertanggun­gjawab terhadap apa-apa kos yang ditanggung oleh para pemohon di dalam penyediaan dan penghantar­an dokumen Pra-kelayakan di atas. NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut dan sebelum jualan lelong dijalankan. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: sebuah rumah teres dua tingkat unit tengah, No. 510, Jalan Hijayu 1/18, Hijayu 1, 71950 Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan Darul Khusus. HARGA RIZAB: ANITALIZA BINTI ABAS MOHD IRAWAN BIN MOHD POTERA AMBANK ISLAMIC BERHAD ½ Bhgn ½ Bhgn ENDORSAN : Kaveat Persendiri­an oleh Perserahan No. 4209/2016(KVSK) pada 4hb Mei 2016. : Digadaikan kepada Perserahan No. 21336/2016(GD) pada 8hb Jun 2016. Hartanah tersebut merupakan satu unit yang beralamat di melalui Hartanah ini adalah yang beralamat pos di BEBANAN AMBANK ISLAMIC BERHAD melalui “dalam keadaan sedia ada” RM 405,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: EMPAT RATUS LIMA RIBU Hartanah tersebut akan dijual satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiha­ran Jualan. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit 10% daripada harga rizab dalam bentuk atas nama sebelum 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- dan tertakluk kepada LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- PANGSAPURI KOS RENDAH 3 BILIK NO. L7-1-10, Pangsapuri Pendekar, Jalan Tun Perak 1, Taman Tun Perak, 43200 Cheras. Selangor Darul Ehsan. HARGA RIZAB:- SAHAJA) Bank Deraf Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada “keadaan sedia ada” dan satu harga rizab sebanyak BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD RM: 148,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS EMPAT PULUH LAPAN RIBU SAHAJA) BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butiran selanjutny­a sila berhubung dengan:Nama Pelelong : Syarikat Pelelong : Alamat : No. Telefon : No. Rujukan : Firma Guaman : Alamat : seratus dua puluh (120) hari Bank Deraf AMBANK ISLAMIC BERHAD sebelum jam 9.00 pagi AMBANK ISLAMIC BERHAD 1. HJ SHAFIE BIN DAUD-PELELONG BERLESEN 013-530 1105 seratus dua puluh (120) hari - SAUJANA INSAN NO. C-2-10 PANGSAPURI ORKID, JALAN CEMARA, SEK. 13 TAMAN BUKIT SERDANG, 43300 SERI KEMBANGAN, SELANGOR NO. TEL & NO. FAX 603-8945 8355 MEDIATERKE­MUKAUNTUKS­EGALA ABD. RASHID BIN HARUN TEGUH DIMENSI ASET MANAGEMENT, 51, JALAN DUTAMAS SEROJA 3, TAMAN SPPK SEGAMBUT, 51200 KUALA LUMPUR. HP: 010-2500 119 [email protected] TDAM/0300/KL/MT/AMIBANK/19/09/19 TETUAN THE CHAMBERS OF WAN TINGKAT 1, NO 29-1, BLOCK 1D, WANGSA LINK, JALAN WANGSA DELIMA 12, 53300 WANGSA MAJU KUALA LUMPUR. 03-4142 1041 thechamber­[email protected] CW/AMBB/LIT/HL/11690-16 NO. RUJ. FAIL SI/MTS/ NA-38-358-05/2019 TETUAN ABDUL AZIZ RAHIM & CO. PEGUAMBELA & PEGUAMCARA Email : KEPERLUAN’CLASSIFIED­S’ANDA 2. A-8-2 & A-8-3 JALAN DATARAN SENTRAL 1, DATARAN SENTRAL, 702000 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN NO. TEL 06-7628 355 & NO.FAX 06-7628 401 NO. RUJ. FAIL AAR/S/L323/16/BMMB/HL/NMN/ZIE No. Telefon No. Rujukan : : Email : daripada biasaauto PENCARIAN ANDA LEBIH PILIHAN Sewa atau Beli dengan BERAKHIR DI SINI!

© PressReader. All rights reserved.