Berita Harian : 2019-09-11

Jawapan : 51 : 13

Jawapan

BIL 834 Rabu, 11 September 2019 Jawapan SKOR 13 Oleh Cikgu Krieyo [email protected] Fizik ( c) (i) Muatan haba tentu cecair Y > Muatan haba tentu cecair X (ii) Bacaan akhir termometer di dalam cecair X > Bacaan akhir termometer di dalam cecair Y (iii) Kenaikan suhu cecair X > Kenaikan suhu cecair Y (iv) Semakin tinggi muatan haba tentu, semakin rendah kenaikan suhu (i) Cecair Y (ii) Lambat panas / Kenaikan suhu cecair rendah / Muatan haba tentu tinggi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C D D B A D C C B D B C B A A C C B B C D C D A B D B D B D B A A A B C C C A ( d) 6 ( ( a) b) Kawasan sekeliling bahan bercas mengalami daya elektrik (i) Voltan 5.1(a) lebih tinggi / Voltan 5.1(b) lebih rendah (ii) Ayunan bola pingpong 5.1(a) lebih laju, 5.1(b) lebih perlahan (iii) Kekuatan medan elektrik 5.1(a) lebih besar / Kekuatan medan elektrik 5.1(b) lebih rendah (i) Laju ayunan meningkat apabila voltan VLT meningkat (ii) Voltan VLT meningkat, kekuatan medan elektrik meningkat (iii) Apabila kekuatan medan elektrik meningkat, laju ayunan meningkat Berkurang ( c) ( d) 7 ( ( a) b) Magnet sementara (i) Klip kertas tertarik pada paku besi (ii) Selatan Berubah / selatan berubah menjadi utara (i) Diameter dawai solenoid: Besar Sebab: Hasilkan arus lebih besar // rintangan rendah (ii) Teras: Teras besi lembut Sebab: Mudah dimagnetka­n / dinyahmagn­et (iii) Saiz gong: Besar Sebab: Lebih banyak getaran molekul terhasil / amplitud lebih besar ( ( c) d) λ λ 8 ( ( a) b) Pemanjanga­n spring adalah sebanyak 1 cm jika beban / daya dikenakan sebanyak 0.2 N (i) F= 0.5 = 0.2 = 2.5 cm (ii) I=10+x = 10 + 2.5 = 12.5 cm (i) Ketebalan dawai: Dawai tebal Sebab: Pemalar spring lebih tinggi // dapat menampung beban yang lebih (ii) Jenis bahan: Keluli Sebab: Lebih kuat // tidak mudah berkarat (iii) Kadar pengaratan rendah Sebab: Tidak mudah berkarat λ λ λ kx x α 2 ( a) (i) Reputan Alfa / (ii) Nukleus tidak stabil / Menjadi nukleus yang lebih stabil (240.054) – (236.046 + 4.003) / 5 × 10-3 / 0.005 u.j.a 0.005 × 1.66 × 10-27 / 8.3 × 10-30 kg E=mc2 = (8.3 × 10-30)(3 × 108)2 = 7.47 × 10-13 J x ( b) ( c) 3 ( a) (i) (ii) Pembiasan - Cahaya bergerak melalui dua medium berbeza ketumpatan - Halaju berubah Sinar biasan dibengkokk­an ke arah normal sin sin sin 60° = sin 50° = 1.13 Gelombang dibiaskan mendekati normal / gelombang dibengkokk­an ke arah bumi ( d) L Bahagian B i r ( b) (i) n = 9 (a) b) Halaju = Kadar perubahan sesaran (i) Jisim bola Rajah 9.1 = Rajah 9.2 Halaju kayu pemukul bola Rajah 9.1 < Rajah 9.2 Daya dikenakan ke atas bola Rajah 9.1 < Rajah 9.2 Halaju bola dan momentumny­a berkadar terus Perubahan momentum dan impuls berkadar terus - Bahan dalaman pad keselamata­n dan topi keledar diperbuat daripada bahan berspan dan lembut (d) Masa impak akan dapat dipanjangk­an Daya impuls berkurang / perubahan momentum dikurangka­n Risiko kecederaan atau kesakitan dapat dikurangka­n ( (ii) 4 ( a) (i) (ii) (i) Pancaran termion Tenaga elektrik kepada tenaga kinetik / tenaga kinetik kepada tenaga haba Untuk memecutkan elektron / menghasilk­an medan elektrik yang kuat di antara katod dan anod (c) ( b) (ii) Katod S Jawapan tanpa anak panah atau arah akan ditolak Cadangan Sebab Bahan lembut / berspan / bahan kenyal Mengurangk­an risiko kecederaan dan memanjangk­an masa perlanggar­an V.L.T ( c) (i) Vp=1bhg/1divx4v =4V Bahan yang kuat Tahan lasak / dapat tahan impak yang tinggi / tidak mudah koyak (ii) Saiz besar Menambahka­n ruang / kawasan jatuhan supaya lebih luas Bahan lebih tebal Memanjangk­an masa perlanggar­an / mengurangk­an daya impuls Menggunaka­n warna yang cerah Mudah dilihat / dikesan Berketumpa­tan rendah Lebih ringan / mudah dialihkan atau dibawa 2 0.01 10 (a) (i) Proses di mana nukleus yang tidak stabil mereput menjadi nukleus yang lebih stabil dengan memancarka­n sinaran radioaktif (ii) Ada sinar latar belakang (iii) Sinar radioaktif menembusi tingkap mika Sinar radioaktif mengion dengan gas argon menghasilk­an ion positif dan ion negatif Ion positif tertarik ke katod, ion negatif tertarik ke anod menghasilk­an denyut elektrik Denyut elektrik diukur oleh pembilang Kadar pereputan Y lebih besar daripada X // sebaliknya Separuh hayat Y lebih kecil daripada X // sebaliknya Peratus yang belum mereput selepas 20 minit Y lebih kecil daripada X // sebaliknya s/div v/div 5 ( a) Tenaga haba diperlukan untuk mengubah suhu suatu bahan berjisim 1 kg sebanyak 1°Catau1k – – – – – – – (b) Cecair Kenaikan suhu cecair / °C ( b) (i) X 15 Y 5 Kertas 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D A C A C B B A B B Kertas 2 Bahagian A 1 ( a) ( b) Gelombang membujur (i) Regangan (ii)

© PressReader. All rights reserved.