Berita Harian : 2019-09-11

Jawapan : 52 : 14

Jawapan

BIL 834 Rabu, 11 September 2019 Jawapan SKOR 14 (iii) Ketumpatan rod / Ketumpatan air / Diameter rod keluli / Pecutan graviti Panjang rod keluli / jisim rod keluli / berat rod keluli / jisim bikar kosong / isi padu rod keluli / isi padu air di dalam tin eureka (ii) Separuh hayat berkurang, kadar pereputan bertambah (iii) 800 → 400 → 200 → 100 → 50 → 25 → 12.5 Masa diambil = 5 t½ // 5 (6) 30 minit ditolak: (b) (i) / cm / g d m (e) 2.0 66.1 Cadangan Sebab 3.0 69.7 Keadaan Jirim – Pepejal Mudah dikendalik­an 4.0 5.0 73.8 77.6 Jenis sinar – Gama Mempunyai tenaga tinggi untuk membunuh kuman Separuh hayat – Lama Boleh digunakan dalam tempoh yang lama 6.0 81.4 Kuasa penembusan – Tinggi Menembusi peralatan perubatan dengan mudah (ii) Bekas penyimpana­n – Berplumbum Menghalang sinar radioaktif daripada menembusin­ya / cm / g d M 2.0 7.5 Bekas penyimpana­n – Berlabel amaran Memberikan informasi tentang bahaya sumber bahan radioaktif 3.0 11.1 4.0 5.0 15.2 19.0 11 (a) Manometer ) (i) d=14cm–6cm=8cm (ii) Pg = Patm + =76cmhg+8cmhg =84cmhg (iii) Pg = hρg = (0.84)(13.6 × 103)(10) = 114 240 Pa / 1.14 × 105 Pa (iv) Berkurang – Apabila kita menyedut melalui penyedut minuman, udara di dalam straw dikeluarka­n. – Ini menghasilk­an kawasan separa vakum di dalam straw. – Perbezaan tekanan berlaku. Tekanan atmosfera, Patm adalah lebih tinggi daripada tekanan di dalam straw. – Daya dikenakan untuk menolak masuk air ke dalam penyedut minuman. (b 6.0 22.8 d (iii) / cm / d FB N 2.0 0.08 / 0.075 3.0 4.0 5.0 6.0 0.11 / 0.111 0.15 / 0.152 0.19 / 0.190 0.23 / 0.228 ( c) (c) (d) / cm / g / g / N d m M FB Cadangan Sebab 2.0 66.1 7.5 0.08 / 0.075 Diameter rod pemegang yang lebih kecil Udara yang mengandung­i habuk bergerak dengan kelajuan tinggi ke dalam pembersih vakum 3.0 69.7 11.1 0.11 / 0.111 4.0 5.0 73.8 77.6 15.2 19.0 0.15 / 0.152 0.19 / 0.190 Bahan untuk hos ialah plastik Mudah dibengkokk­an / fleksibel Kipas yang lebih besar Lebih banyak habuk disedut masuk 6.0 81.4 22.8 0.23 / 0.228 Kuasa motor tinggi Kipas berputar lebih laju Q dipilih kerana diameter rod pemegang yang kecil, plastik sebagai bahan hos, kipas - besar dan kuasa motor tinggi. Semua nilai dan ditulis dalam 1 tempat perpuluhan dan nilai F 2 atau 3 tempat perpuluhan ditulis dalam m M − B 12 ( a) (i) (ii) Get logik TAKATAU (d) Graf FB melawan d B/N F A B X 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0.25 ( b) - Semasa separuh kitar pertama, diod D2 dan D3 pincang hadapan - Arus mengalir melalui diod D2, R dan D3 - Semasa separuh kitar kedua, diod D1 dan D4 pincang hadapan - Arus mengalir melalui D4, R dan D1 0.20 (c) Aspek Penjelasan PPC disambung ke litar tapak Voltan tapak bertambah apabila keamatan cahaya rendah / Vbase besar / Ibase mengalir / transistor dihidupkan 0.15 Terminal positif disambung ke pengumpul Supaya arus mengalir Mentol disusun secara selari Sekiranya satu mentol rosak, yang lain akan berfungsi 0.10 Suis Geganti digunakan Supaya litar sekunder dihidupkan // Supaya elektromag­net akan menghidupk­an litar sekunder Pilih L, kerana PPC disambung kepada litar tapak , terminal positif bateri sambung pada pengumpul, mentol disusun selari dan suis geganti digunakan. 0.05 M 0 1 2 3 4 5 6 7 /cm d ( e) FB berkadar terus dengan d

© PressReader. All rights reserved.