Berita Harian : 2019-09-11

Jawapan : 53 : 15

Jawapan

BIL 834 Rabu, 11 September 2019 Jawapan SKOR 15 2 Prosedur (a ) (i) Ic berkadar langsung dengan Ib (v) 1. Bikar tinggi diisi dengan 250 ml air dan dimasukkan garam yang berjisim, 2. Corong tisel ditenggela­mkan ke dalam air pada kedalaman, = 30 cm. Perbezaan panjang turus air berwarna, pada manometer diukur. 3. Ulang eksperimen dengan menggunaka­n jisim garam, =20g,30g,40gdan50g. =10g. m (ii) h Ic (×10-3)/A y Graf I melawan I c b m Penjaduala­n data (vi) Jisim garam, (g) Perbezaan panjang turus merkuri, (cm) m y 45.0 10 20 30 40 50 40.0 37.5 35.0 Analisis data (vii) 30.0 /cm y 25.0 20.0 /g m 15.0 4 Inferens (a) 10.0 Daya, F pada konduktor dipengaruh­i oleh arus, I Hipotesis (b) Jika arus bertambah, daya pada konduktor bertambah (i) 5.0 Tujuan eksperimen ( c) Untuk mengkaji hubungan antara arus yang mengalir dengan daya pada konduktor // sesaran oleh wayar kuprum pendek Arus, I Daya pada konduktor, F Kekuatan medan magnet // jisim konduktor, Ib (×10-6)/A 0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 Pemboleh ubah dimanipula­si: Pemboleh ubah bergerak balas: Pemboleh ubah dimalarkan: Senarai alat radas dan bahan (ii) Rajah 2.1 m Menunjukka­n garis mencacang atau mendatar sepadan pada kertas graf Ib = 0.20 × 10-6 A (iii) Dening besi bentuk-u, a.t bekalan kuasa, magnet kekal, rod kuprum nipis, rod kuprum, wayar penyambung, pembaris meter, reostat dan ammeter. ( b) (i) Melukis segi tiga dengan saiz secukupnya (saiz segi tiga sekurang-kurangnya 4 × 3 petak besar – 2 cm × 2 cm) Kaedah gantian, kecerunan - 37.5 - =0.30 Susunan alat radas (iv) Magnet Bateri (y2 (x2 y1) x1) 10-3 - 0 = 1.25 × 105 10-6 - 0 × × Kecerunan = = m Rod kuprum nipis Jawapan tanpa unit α (ii) Ic = Ib Ic = = 1.25 Ib Ie=ib+ic Ie = 0.30 × 10-6 A + 37.5 = 0.0375 A d Reostat α 105 × ( c) Dening besi 10-3 A × Rod kuprum U 3 Inferens (a) Tekanan di dalam cecair bergantung kepada ketumpatan cecair / Tekanan di dalam cecair dipengaruh­i oleh ketumpatan cecair. Pembaris Hipotesis (b) Semakin bertambah ketumpatan cecair, semakin bertambah tekanan di dalam cecair. (i) Prosedur (v) Tujuan eksperimen ( c) 1. Mulakan eksperimen dengan menghidupk­an suis dan laraskan reostat sehingga arus I = 0.5 A. 2. Ukur dan catat sesaran yang dilalui, oleh rod kuprum nipis. (Jarak rod kuprum nipis bergerak mewakili daya pada konduktor) 3. Eksperimen diulang dengan nilai arus, I yang berbeza iaitu 1.0 A, 1.5 A, 2.0 A dan 2.5 A. Untuk mengkaji hubungan antara ketumpatan cecair dengan tekanan di dalam cecair. Ketumpatan air (jisim garam) Tekanan air (perbezaan panjang turus air berwarna, Kedalaman, Pemboleh ubah dimanipula­si: Pemboleh ubah bergerak balas: Pemboleh ubah dimalarkan: Senarai alat radas dan bahan (ii) d y) h (iii) Pembaris meter, manometer, bikar tinggi, corong tisel, neraca elektronik, air, garam Penjaduala­n data (vi) Susunan alat radas (iv) Arus, I / A Sesaran yang dilalui oleh rod kuprum nipis, / cm d 0.5 Pembaris meter Tiub getah 1.0 1.5 2.0 2.5 Manometer Bikar tinggi h Analisis data (vii) y /cm d Corong tisel Air berwarna Membran getah /A I

© PressReader. All rights reserved.