Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 36 : C36

Klassified­s

C36 1klassifie­ds JUMAAT, BH 8 NOVEMBER, 2019 Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI JOHOR BAHRU DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KUANTAN DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA DALAM NEGERI JOHOR, MALAYSIA GUAMAN NO. JA - A72NCC - 1711 - 08 / 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-4045-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-3338-06/2019 GUAMAN SIBIL NO. CA - A72M - 572 - 09 / 2019 ANTARA Antara MAJLIS AMANAH RAKYAT [MARA] … PLAINTIF SWEE QUARRY JOHOR SDN BHD (No. Syarikat: 498367-K) DAN …PLAINTIF 1. NOR AZLIN BINTI MD SARI [NO. K/P: 840505-08-5970] (BERNIAGA ATAS NAMA AZLIN MS ENTERPRISE [NO. PENDAFTARA­N PERNIAGAAN : CA0169895-V]) 2. MIMI NORIDA BINTI MD SARI [NO. K/P : 800411-08-6378] … DEFENDAN-DEFENDAN Dan CHONG SEAW CHIUN (NO. K/P: 710309-02-5131) ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N AL-RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATIO­N (MALAYSIA) BHD (NO. SYARIKAT : 719057-X) ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS PENGIKLANA­N BERKENAAN : NOORIMAN AMIR HAMZAH BIN JAMBURI (NO. K/P: 840901-10-5777) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BERKENAAN : WAN SHAHRINIZA­M BIN WAN IBRAHIM (No. K/P: 761203-01-6931 / A3529191) berniaga sebagai WSI BINA ENTERPRISE (No. Perniagaan Berdaftar: JM352735-V) NOTIS IKLAN EX-PARTE : …DEFENDAN MBSB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT : 716122-P) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : SAMAN KEPADA : 1. NOR AZLIN BINTI MD SARI (Berniaga atas nama Azlin MS Enterprise [No. Pendaftara­n Perniagaan : CA0169895-V]) B 08, Lorong IM 5/1, Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur. DAN/ ATAU A 285, Jalan Sungai Isap Jaya, Perkampung­an Sungai Isap Jaya, 25150 Kuantan, Pahang Darul Makmur. DAN/ATAU No. 9, Lorong Inderapura 64, Taman Seri Inderapura, 25150 Kuantan, Pahang Darul Makmur. DAN/ ATAU No. 7, Lorong 14, Sungai Isap Jaya, 25150 Kuantan, Pahang Darul Makmur. MIMI NORIDA BINTI MD SARI NO. 7, Lorong 14, Sungai Isap Jaya, 25150 Kuantan, Pahang Darul Makmur. bahawa satu (1) Writ Saman [Kandungan No. 1] bertarikh 11 September 2019 Dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 11 September 2019 dikeluarka­n ke atas Defendan Kedua dalam Mahkamah Majistret di Kuantan oleh yang beralamat di Tingkat 3, Arked MARA, Jalan Gambut, 25000 Kuantan, Pahang Darul Makmur telah memerintah­kan supaya Writ Saman [Kandungan No. 1] bertarikh 11 September 2019 Dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 11 September 2019 diserah secara ganti iaitu dengan cara penampalan terhadap Defendan Kedua di dan juga di alamat terakhir Defendan Kedua Kepada: WAN SHAHRINIZA­M BIN WAN IBRAHIM berniaga sebagai WSI BINA ENTERPRISE beralamat di No. 95, Jalan Marin 1 Taman Marin 84000 Muar, Johor AMBIL PERHATIAN Kepada:- NOTIS CHONG SEAW CHIUN NO 1 JALAN 3/5 KG TASIK TAMBAHAN 68000 AMPANG SELANGOR DARUL EHSAN CHONG SEAW CHIUN ONE AUTO MARKETING SDN BHD 134-C JALAN DUA OFF JALAN CHAN SOW LIN 55200 KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUA­N KUALA LUMPUR DAN/ ATAU Kepada: beralamat di 531, Jalan Salleh 84000 Muar, Johor Dan/atau NOORIMAN AMIR HAMZAH BIN JAMBURI 6945 JALAN TOMAN TAMAN SETIA JAYA 45300 SUNGAI BESAR SELANGOR NOORIMAN AMIR HAMZAH BIN JAMBURI AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN UNIT PENGESANAN 29D JALAN MENTERI 45300 SUNGAI BESAR SELANGOR DAN/ ATAU bahawa suatu tindakan telah dimulakan terhadap kamu di Mahkamah Sesyen Johor Bahru, Johor dalam Guaman No. JA - A72NCC-1711-08/2019 oleh di mana tuntutan Plaintif adalah untuk jumlah wang sebanyak RM73,251.27 serta faedah atas jumlah RM69,823.13 pada kadar 1.5 sebulan dikira dari 1.8.2019 sehingga penyelesai­an penuh dan kos bagi tindakan ini. SWEE QUARRY JOHOR SDN BHD AMBIL PERHATIAN bahawa satu Petisyen Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang mempunyai alamat berdaftar di AL-RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATIO­N Retail Collection And Recovery Centre, Suite 8-19-5, Level 19, Menara Olympia, No. 8, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban oleh yang beralamat di Tingkat 11, Wisma MBSB, 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 10/07/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n tersebut”) ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut serta satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh (selepas ini dikenali sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di akhbar Berita Harian dan dengan penampalan di alamat-alamat terakhir, iaitu di 6945 Jalan Toman, Taman Setia Jaya, 45300 Sungai Besar, Selangor dan/atau D/A: Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Unit Pengesanan, 29D Jalan Menteri, 45300 Sungai Besar, Selangor dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. DAN ADALAH DIPERINTAH­KAN DI SINI BAHAWA Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan yang kedua-duanya bertarikh 14.8.2019 (kolektifny­a dirujukkan sebagai “Writ Saman tersebut”) terhadap kamu dalam tindakan ini dilaksanak­an secara penyampian ganti dengan menampalka­n sesalinan Writ Saman tersebut pada pintu hadapan premis kamu di atas di alamat terakhir yang diketahui di No. 95, Jalan Marin 1, Taman Marin, 84000 Muar, Johor dan/atau 531, Jalan Salleh, 84000 Muar, Johor dengan menampalka­n sesalinan Writ Saman tersebut di papan Notis Mahkamah Majistret di Johor Bahru bahawa Writ Saman tersebut dilaksanak­an secara penyampaia­n ganti dengan melalui suatu Notis Iklan yang disiarkan dalam surat khabar “Berita Harian” yang dibaca dengan meluas oleh orang ramai penampalan dan pengiklana­n tersebut disifatkan cukup dan sempurna akan penyampain­nya kepada kamu selepas empat belas (14) hari dari tarikh penampalan dan/atau pengiklana­n tersebut Adalah dimaklumka­n bahawa tarikh pengurusan kes telah ditetapkan pada 20.11.2019 jam 9.00 pagi di Mahkamah Sesyen Johor Bahru di Aras 23, Menara Cyberport, No 5, Jalan Bukit Meldrum, 80300 Johor Bahru, Johor. Jika kamu tidak hadir secara sendiri atau melalui peguam atau peguamcara­nya di waktu dan tempat yang disebut di atas perintah akan dibuat sebagaiman­a yang difikirkan adil dan suai manfaat oleh Mahkamah. Bertarikh pada 22.10.2019 T.T ……………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Majistret Johor Bahru ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan K H LOO & CO, peguamcara dan peguambela bagi pihak Plaintif yang beralamat di No. 16-01, Jalan Bestari 2/2, Taman Nusa Bestari, 81300 Skudai, Johor. Tel: 07-2350805 Faks: 07-2340805. (Ruj: LCL(N)/L/C2380/08-19/NS) dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Petisyen Kebankrapa­n tersebut disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan mengiklank­annya sekali di dalam salah sebuah akhbar tempatan “Berita Harian” dalam bentuk notis ini dan secara Penampalan di papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam serta dan Penampalan dialamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui iaitu di MBSB BANK BERHAD 2. NO 1 JALAN 3/5, KG TASIK TAMBAHAN, 68000 AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN dan/atau ONE AUTO MARKETING SDN BHD, 134-C JALAN DUA, OFF JALAN CHAN SOW LIN, 55200 KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUA­N KUALA LUMPUR DAN ADALAH DIPERINTAH­KAN SELANJUTNY­A AMBIL PERHATIAN DAN ADALAH DIPERINTAH­KAN 04.10.2019 MAJLIS AMANAH RAKYAT [MARA] dan penyampaia­n sedemikian hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup terhadap kamu dalam masa selepas Tujuh (7) hari dari tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos bagi permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. DAN ADALAH JUGA DIPERINTAH­KAN BAHAWA DAN AMBIL PERHATIAN bahawa Petisyen Kebankrapa­n ini akan di dengar di hadapan Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Shah Alam, Tingkat 3, Sayap Kiri, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan (Bahagian Kebankrapa­n) pada dan kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan sekiranya kamu gagal hadir, Mahkamah boleh memasukkan Perintah Kebankrapa­n ke atas kamu. Petisyen Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. PAPAN KENYATAAN MAHKAMAH MAJISTRET DI KUANTAN NO. 7, LORONG 14, SUNGAI ISAP JAYA, 25150 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR “BERITA HARIAN” di 03.12.2019 jam 9.00 pagi dan/atau penyiaran Notis ini dalam akhbar tempatan hendaklah disifatkan sebagai penyampaia­n sempurna Writ Saman Dan Pernyataan Tuntutan itu kepada kamu selepas empat belas (14) hari dan tarikh penyiaran Writ Saman Dan Pernyataan Tuntutan itu boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah. Writ Saman Dan Pernyataan Tuntutan telah ditetapkan untuk Bertarikh pada 04 Oktober, 2019 t.t -----------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). Bertarikh pada 02 Oktober, 2019 ---------------------T-T--------------------- Pengurusan kes pada 11 November 2019 jam 9.00 pagi di hadapan Majistret, Mahkamah Majistret Kuantan. PENOLONG KANAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM Bertarikh pada 14 Oktober 2019 Notis Iklan t.twahidah Binti Zainal Abidin MAJISTRET MAHKAMAH MAJISTRET KUANTAN IKLAN ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Mohd. Sofian & Co, yang beralamat di No. 237, Tingkat 1, Udarul Aman Kompleks, Jalan Tun Ismail, 25000 Kuantan, Pahang Darul Makmur. [Ruj No. MSC/6756/2019/MM/L-MARA/ MAT] mm/zue NOTIS NOTIS PENGIKLANA­N ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). Rujukan Kami: Rujukan Kami: ZE/L/MBSB/PL/2001/19.../HANI ZE/L/ARB/TL/6492/19-ASMAH DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO.CA-29NCC-383-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-4477-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO : WA-29NCC-2656-08 TAHUN 2019 BER : AZIZAH BINTI ABDUL RAHMAN (NO. K/P: 730303-06-5018) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BHD (011547-M) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KLANG DI DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA GUAMAN NO: BL-A72NCC-447-07/2019 EX-PARTE BERKENAAN : MOHD SYAHRIL BIN HUSSAIN (NO.K.P: 750516-06-5095) : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (98127-X) NOTIS BERKENAAN : MOHD NAZIM BIN MOHD ROSLI (NO. K/P : 860409-56-5681 [Baru]) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N ANTARA PACIFIC & ORIENT INSURANCE CO. BERHAD (NO. Syarikat : 12557-W) NOTIS PENGIKLANA­N EX-PARTE Kepada:AZIZAH BINTI ABDUL RAHMAN NO. 10, LORONG 17, TAMAN SRI INDERAPURA, 25320 KUANTAN, PAHANG bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Tinggi Kuantan ini oleh yang beralamat di …PLAINTIF DAN EX-PARTE MOHD SYAHRIL BIN HUSSAIN NO 8 JALAN POLO AIR 13/58A 40100 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN. MOHD SYAHRIL BIN HUSSAIN NO 44 LORONG 4 RRM KG PERMATANG BADAK 25150 KUANTAN PAHANG. AMBIL PERHATIAN LIM CHUAN HUWA (NO. K/P; 671023-10-5735) ….DEFENDAN NOTIS NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI (Dalam Perkara Writ Dan Penyataan Tuntutan Bertarikh 29 haribulan Julai 2019) Kepada: Kepada :- AMBIL PERHATIAN MOHD NAZIM BIN MOHD ROSLI MOHD NAZIM BIN MOHD ROSLI DAN LIM CHUAN HUWA NO. 17A-1F, JALAN DATO DAGANG 31 TAMAN SENTOSA 41200 KLANG SELANGOR DARUL EHSAN AMBIL PERHATIAN TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BHD (011547-M) Level 20, Plaza IBM, First Avenue, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan D-1-2, PPR Laksamana Jalan Keledek Jalan Peel 55100 Kuala Lumpur AMBIL PERHATIAN bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikemukaka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur oleh yang beralamat di Susulan Berpusat Wilayah (SBW) Shah Alam, No. 23 & 25, Jalan Pelabur B/23B, Seksyen 23, 40300 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di B-1-05, PPR Laksamana Jalan Peel 55100 Kuala Lumpur dan Mahkamah ini telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan Perintah dan satu salinan Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Kuantan dan serahan secara pos berdaftar ke alamat terakhir Pemiutang Penghakima­n yang diketahui di di bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini pada 26.07.2019 yang telah dilanjutka­n tempoh keesahanny­a dari 27.10.2019 sehingga 27.12.2019 oleh mewakili adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai alamat berdaftar di bahawa satu Writ dan Pernyataan Tuntuan yang dikeluarka­n terhadap kamu oleh Tetuan Shan & Su yang beralamat di No. 29-3, Block F, Petaling Jaya Commercial City (PJCC), Jalan PJS 5/30, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Writ Dan Pernyataan Tuntutan tersebut disampaika­n ke atas kamu di alamat terakhir iaitu di No. 17A-1F, Jalan Dato Dagang 31, Taman Sentosa, 41200 Klang, Selangor dan dengan menampalka­n satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti di atas Papan Notis Mahkamah Majistret Klang dan pengiklana­n Notis ini dalam satu keluaran akhbar tempatan Berita Harian dan bahawa penampalan dan pengiklana­n sedemikian dianggap sebagai penyampaia­n yang wajar dan mencukup akan Writ dan Pernyataan Tuntutan ini ke atas kamu selepas tempoh Empat Belas (14) hari dari pada perbuatan terakhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. bahawa sekiranya kamu ingin membela diri terhadap tindakan tersebut, kamu di kehendaki memasukkan kehadiran dan hadir samada secara Kediri atau melalui Peguam kamu di hadapan Majistret di Mahkamah Majistret 1, Aras 1, Blok B, Jalan Dato Hamzah, Kawasan 1, 41000 Klang, Selangor pada 03 Disembar 2019 pukul 9.00 pagi. Jika kamu ingkar hadir sedemikian, Penghakima­n Ingkar Kehadiran boleh dimasukkan terhadap kamu. BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No Syarikat : 98127-X) NO. 10, LORONG 17, TAMAN SRI INDERAPURA, 25320 KUANTAN, PAHANG Tingkat 32, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur Menara Bank Islam, Tingkat 14 No 22 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur Notis Kebankrapa­n Perintah Lanjutan Masa bertarikh 12.09.2019 dan Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 09.10.2019 BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BHD dan juga mengiklank­an di dan juga menjalanka­n dalam akhbar harian tempatan “Berita Harian”. DAN bahawa penyampaia­n tesebut dianggap penyampaia­n sempurna selepas dari tarikh pengiklana­n dan penampalan tersebut. Notis Kebankrapa­n tersebut boleh diperiksa oleh kamu melalui satu permohonan kepada Mahkamah ini. BERTARIKH 19 SEPTEMBER 2019 t.t ……………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuantan ini telah difailkan oleh Tetuan Rastam Singa & Co, peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang dinamakan di atas dan beralamat di Suite B-6-6, Wisma Pantai, Plaza Pantai, No. 5, Jalan 4/83A, Off Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur. [Tel No. 03-2282 4787 Faks No. 03-2282 5797] perniagaan antara lainnya di dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa tersebut berserta EMPAT BELAS (14) HARI di sampaikan ke atas kamu secara penampalan di Papan Notis Mahkamah Tinggi di Shah Alam di alamat-alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu DAN AMBIL PERHATIAN D-1-2, PPR Laksamana, Jalan Keledek, Jalan Peel, 55100 Kuala Lumpur B-1-05, PPR Laksamana, Jalan Peel, 55100 Kuala Lumpur No 8, Jalan Polo Air 13/58A, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan No 44 Lorong 4, RRM Kg Permatang Badak, 25150 Kuantan, Pahang dan/atau di dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama Berita Harian dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu 7 hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Sekiranya kamu ingin untuk membantah notis kebankrapa­n ini dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna. Jika kamu gagal berbuat demikian, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. dan di serta pengiklana­n di akhbar “Berita Harian” dan bahawa penyampaia­n dan pengiklana­n itu hendaklah disifatkan menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup bagi Notis Kebankrapa­n tersebut ke atas kamu di atas penamatan tempoh Tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n dilaksanak­an. Sekiranya kamu ingin untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu dikehendak­i memfailkan samada satu Saman Dalam kamar berserta Affidavit menyokong maksud tersebut dalam tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna. Sekirannya kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Permohonan untuk menyemak Notis Kebankrapa­n tersebut boleh dibuat oleh kamu kepada Mahkamah ini. Bertarikh 09 Oktober 2019 Bertarikh pada 23.10.2019 ……………………………… Penolong Pendaftar Mahkamah Majistret Klang ini dikeluarka­n oleh Tetuan Shan & Su, yang beralamat di No. 29-3, Block F, Petaling Jaya Commercial City (PJCC), Jalan PJS 5/30, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. (Ruj: SS/P&O/4888-14/SR/Y) Notis Pengiklana­n Notis Penyampaia­n Ganti [Ruj: RSC/KL/UMW/L2299/18 (23757) Tel: 03-77818434 / 77818435 Faks: 03-77818441 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO : BA-29NCC-5091-08/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-7252-12/2018 29 OKTOBER 2019 T.T. …... ………………………… . LEE HONG SHI Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur Notis ini difailkan oleh Tetuan Goh Rafidah Tan yang beralamat di Blok A, Tingkat 10, Wisma Yakin, Jalan Masjid India, 50100 Kuala Lumpur, peguamcara bagi Pemiutang penghakima­n. t.t ………………………………………… Penolong Kanan Pendaftar / Timbalan Pendaftar ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Sabarudin Othman & Ho, Peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­n di C-8-2, Tingkat 8, Blok C, Megan Avenue II, 12, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur. (RUJ:SO/KL/BICC/PL/3047/2019)-AIN (Tel: 03-21621324/Fax: 03-21628923) BERKENAAN : MOHD HUZAIDI BIN SULAIMAN PER : CHANG YING CHOON (NO K/P BARU: 660223-10-6173) (NO K/P LAMA: A0400048) (No. K/P: 810511-02-5643) ... PENGHUTANG PENGHAKIMA­N Notis … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS EX PARTE EX-PARTE: SMALL MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMEN­T BANK MALAYSIA BERHAD (Dahulunya dikenali sebagai BANK PERUSAHAAN KECIL & SEDERHANA MALAYSIA BERHAD) ... PEMIUTANG (49572-H) PENGHAKIMA­N (Rujukan kami : BR/SJ/PF/177-19/YAN) Kepada: Mohd Huzaidi Bin Sulaiman Mohd Huzaidi Bin Sulaiman NOTIS F228 Kampung Pasir Merbok 08400 Sungai Petani Kedah No. 8 Jalan 2/2 Taman Bakti 68000 Ampang Selangor Darul Ehsan Kepada:CHANG YING CHOON No. 12, Jalan KP 2/17, Kajang Prima, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: DA-29NCC-549-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO : BA-29NCC-2568-04/ TAHUN 2019 CHANG YING CHOON No. 66, Kampung Baru Broga, 71750 Lenggeng, Negeri Sembilan. bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikemukaka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh SMALL MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMEN­T BANK MALAYSIA BERHAD (Dahulunya dikenali sebagai BANK PERUSAHAAN KECIL & SEDERHANA MALAYSIA BERHAD) (49572-H) beralamat di Lot 23 & 23A, Vista Alam Jalan Iktisas, Seksyen 14, 40000 Shah Alam, Selangor dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan Petisyen Pemiutang tersebut bersama dengan satu salinan Perintah ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dan di alamat-alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu di Lot F11, AEON Rawang Shopping Centre, No. 1, Persiaran Anggun, Taman Anggun, 48000 Rawang, Selangor dan di No. 15A, Jalan Megah 8, Taman Megah, 43200 Cheras, Selangor dan dengan mengiklank­an di dalam akhbar tempatan bernama “Berita Harian” dan bahawa penyampaia­n tersebut hendaklah dianggap sebagai penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu TUJUH 7 hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut. bahawa Petisyen Pemiutang ini akan di dengar di hadapan Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam (Bahagian Kebankrapa­n) pada pada dan kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan sekiranya kamu gagal hadir, Mahkamah boleh memasukkan perintah penerimaan dan penghukuma­n ke atas kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Bertarikh pada 30 SEPTEMBER, 2019. Dan/atau Mohd Huzaidi Bin Sulaiman Berkenaan : Muhammad Izzat Bin Mat Puzi (No. Kad Pengenalan : 900127-08-5835) : Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (No. Berdaftar : 2192) Magnificie­nt Diagraph Sdn. Bhd. Ground Floor, Plaza 393 No. 61 Jalan Peel 55100 Kuala Lumpur …Penghutang Penghakima­n AMBIL PERHATIAN MARZUKI BIN YUSOFF (NO. K.P. 770327-03-6103) BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (98127-X) NOTIS IKLAN MARZUKI BIN YUSOFF KG BATU 6 LUAR, JLN JEDOK 17500 TANAH MERAH KELANTAN DARUL NAIM. AMBIL PERHATIAN PER : Ex-parte …Pemiutang Penghakima­n NOTIS PENGIKLANA­N EX-PARTE : Kepada : AMBIL PERHATIAN bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di Pusat Kutipan, Tingkat 13, Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat, No. 33, Jalan Rakyat, 50470 Kuala Lumpur dan mempunyai alamat cawangan di 22 & 24 Jalan USJ 9/5Q Subang Business Centre, 47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di alamat kamu yang diketahui iaitu di No. 8 Jalan 2/2 Taman Bakti, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan dan/atau Magnificie­nt Diagraph Sdn. Bhd., Ground Floor, Plaza 393, No. 61 Jalan Peel, 55100 Kuala Lumpur dan/atau F228 Kampung Pasir Merbok, 08400 Sungai Petani, Kedah dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama Berita Harian dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Bertarikh pada 16 Oktober 219 t.t. ................................................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah difailkan oleh Tetuan Nazri Azmi Islinda yang beralamat di Suites D-05-3 – D-07-3, Paragon Point II @ BICC, Jalan Medan Pusat Bandar 5, Seksyen 9, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul Ehsan, peguamcara bagi pihak pemiutang penghakima­n yang dinamakan di atas. (No. Tel : 03-8928 9299 No. Fax: 03-8920 9599) (Ruj. Kami: DLBRPK.7668.L.2019) Muhammad Izzat Bin Mat Puzi No. 4-02, Blok Filantus Desa Sentosa Fasa 2, Teras Ternang 43650 Bandar Baru Bangi Selangor Darul Ehsan ADALAH DIBERI NOTIS bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n ke atas kamu di Mahkamah ini oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (No. Berdaftar : 2192) yang mempunyai pejabat berdaftarn­ya di Tingkat 35, Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat, No. 33, Jalan Rakyat, 50470 Kuala Lumpur dan Susulan Berpusat Wilayah Senawang di alamat No. 156 & 157, G3, Blok L, Pusat Komersil Senawang, 70450 Senawang, Negeri Sembilan Darul Khusus dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang yang bertarikh 7.10.2019 bersama-sama dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen yang diikrarkan oleh Tun Alimin Adlan Bin Wan Agil @ Ton Aziz pada 7.10.2019 tersebut disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan cara menampalka­n satu salinan Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 23.10.2019 bagi penyampaia­n ganti yang dibuat di sini bersama-sama dengan Petisyen Pemiutang yang bertarikh 7.10.2019 bersama-sama dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen yang diikrarkan oleh Tun Alimin Adlan Bin Wan Agil @ Ton Aziz pada 7.10.2019 tersebut di papan notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di tempat ketara alamat terakhir yang diketahui pintu premis yang dikenali di No. 4-02, Blok Filantus Desa Sentosa, Fasa 2, Teras Ternang, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan dan dengan cara pengiklana­n Notis ini di dalam suratkhaba­r tempatan iaitu “Berita Harian” dan penampalan dan pengiklana­n tersebut akan dianggap sebagai penyerahan Petisyen Pemiutang dan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen yang diikrarkan oleh Tun Alimin Adlan Bin Wan Agil @ Ton Aziz yang sempurna ke atas kamu TUJUH (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut. DAN SELANJUTNY­A AMBIL NOTIS bahawa Petisyen Pemiutang dan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen yang diikrarkan oleh Tun Alimin Adlan Bin Wan Agil @ Ton Aziz tersebut akan didengarka­n di Mahkamah ini pada jam 9.00 pagi di mana pada tarikh tersebut kamu dikehendak­i hadir dan sekiranya kamu tidak hadir maka Mahkamah akan membuat Perintah Kebankrapa­n ke atas kamu. Petisyen Pemiutang dan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon kepada Mahkamah ini. Bertarikh pada 23 Oktober 2019 . ………… t.t. ………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam Notis Pengiklana­n ini telah difailkan oleh Tetuan Syed Noh, S. Vimala & Co. peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 289-1A, Jalan Haruan 5/7, Oakland Commercial Centre II, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. (Ruj Kami : SV/BR-PKPK(L)/489/18) Kepada:- bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Kota Bharu oleh Pemiutang Penghakima­n adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai alamat berdaftar di BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No Syarikat : 98127-X) Tingkat 32, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur Menara Bank Islam, Tingkat 14 No 22 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur dan juga menjalanka­n perniagaan antara lainnya di dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n di sampaikan ke atas kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan Perintah dan di dan di alamat terakhir Notis Kebankrapa­n Papan Notis Mahkamah Tinggi di Kota Bharu Kg Batu 6 Luar, Jln Jedok, 17500 Tanah Merah, Kelantan Darul Naim DAN AMBIL PERHATIAN kamu yang diketahui iaitu di 14hb November 2019 dan dengan mengiklank­an notis ini sekali di dalam akhbar tempatan bernama dan penampalan dan pengiklana­n itu hendaklah disifatkan menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup ke atas kamu empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n. Permohonan untuk menyemak Notis Kebankrapa­n tersebut boleh dibuat oleh kamu kepada Mahkamah ini. Bertarikh 25 September 2019 ----------------------t.t---------------------PENOLONG KANAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI MALAYA KOTA BHARU ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Sabarudin Othman & Ho, Peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­n di C-8-2, Tingkat 8, Blok C, Megan Avenue II, 12, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur. (Ruj: SO/KL/BICC/PL/1468/2014) - ain (Tel: 03-21621324/Fax: 03-21628923) jam 9.00 pagi “Berita Harian” 9 haribulan Disember, 2019 --------------------------T.T.-----------------------------TETUAN SIDEK, TEOH, WONG & DENNIS Peguam bagi pihak Pemiutang Penghakima­n NOTIS NOTIS ini telah difailkan oleh Tetuan Sidek Teoh Wong & Dennis, Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Level 32, Menara TH Perdana, 1001, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur. Tel: 03-26923000 Fax: 03-26930300 [RUJ KAMI : JCS/SF/SME/E0191SA/BBA/17/FSF] Notis SF/FSF/NADT]

© PressReader. All rights reserved.