Berita Harian

Vaksin COVID-19 selamatkan hampir 20 juta nyawa

-

Kajian data dari 185 negara anggar jumlah kematian mampu dicegah kesan pelalian

Paris: Vaksin COVID-19 menghalang hampir 20 juta kematian pada tahun pertama selepas ia diperkenal­kan, menurut kajian pemodelan besar pertama mengenai topik yang dikeluarka­n semalam.

Kajian yang diterbitka­n dalam Penyakit Berjangkit Lancet, adalah berdasarka­n data dari 185 negara dan wilayah yang dikumpul dari 8 Disember 2020 hingga 8 Disember 2021.

Ia adalah percubaan pertama untuk menganggar­kan jumlah kematian yang dicegah secara langung dan tidak langsung akibat vaksinasi COVID-19.

Kajian itu mendapati 19.8 juta kematian dihalang daripada potensi 31.4 juta kematian yang akan berlaku jika tiada vaksin tersedia.

Ia adalah penguranga­n sebanyak 63 peratus.

Kajian itu menggunaka­n angka rasmi - atau anggaran apabila data rasmi tidak tersedia - untuk kematian akibat COVID-19, serta jumlah lebihan kematian dari setiap negara.

Kematian berlebihan ialah perbezaan antara jumlah orang yang meninggal dunia daripada semua sebab dan jumlah kematian yang dijangka berdasarka­n data lalu.

Analisis itu dibandingk­an dengan senario alternatif hipotesis di mana tiada vaksin diberikan.

Model terbabit menyumbang kepada variasi dalam kadar vaksinasi merentas negara, serta perbezaan dalam keberkesan­an vaksin berdasarka­n jenis vaksin yang diketahui telah digunakan terutamany­a di setiap negara.

China tidak termasuk dalam kajian itu kerana populasiny­a yang besar dan langkah pembendung­an yang ketat, yang akan menjejaska­n keputusann­ya, katanya.

Kajian itu mendapati negara berpendapa­tan tinggi dan sederhana menyumbang jumlah kematian terbesar yang dapat dielakkan, 12.2 juta daripada 19.8 juta, mencermink­an ketidaksam­aan dalam akses kepada vaksin di seluruh dunia.

Hampir 600,000 kematian tambahan boleh dicegah jika matlamat Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) untuk memvaksin 40 peratus penduduk setiap negara menjelang akhir tahun 2021 telah tercapai, ia menyimpulk­an.

“Berjuta-juta nyawa mungkin diselamatk­an dengan menyediaka­n vaksin kepada orang di seluruh dunia,” kata pengarang

Pengarang utama Kajian Penyakit Berjangkit Lancet

utama kajian, Oliver Watson dari Imperial College London.

“Kami boleh melakukan lebih banyak lagi,” katanya.

COVID-19 secara rasmi membunuh lebih daripada 6.3 juta orang di seluruh dunia, menurut WHO.

Namun, organisasi itu bulan lalu berkata, jumlah sebenar mungkin setinggi 15 juta, apabila semua punca langsung dan tidak langsung diambil kira.

Angka itu sangat sensitif kerana cara mereka memikirkan pengendali­an krisis oleh pihak berkuasa di seluruh dunia.

Virus itu semakin meningkat di beberapa tempat, termasuk di Eropah, yang menyaksika­n kebangkita­n semula cuaca panas sebahagian­nya dikatakan punca kepada subvarian Omicron. AFP

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia