Gabungan falsafah Timur, Barat perkasa pendidikan

Berita Harian - - INTERAKTIF - Azizi Ahmad

Pengajaran adalah satu penghormatan, anugerah dan peluang kerjaya bagi kumpulan pendidik. Ia adalah cara di mana pendidik dapat membuat kebaikan yang berfaedah dan bermakna apatah lagi jika dapat melihat kejayaan anak didik.

Bagi pendidikan gaya Barat, mereka mempelbagaikan kaedah, gaya, cara dan teknik. Majoriti pengajaran berbentuk kuliah berstruktur, perbincangan dalam kelas dan analisis kajian kes.

Turut digunakan ialah merancang aktiviti dalam kelas melalui kumpulan, projek tugasan individu dan kumpulan dalam sesi pengajian, permainan simulasi komputer dan peperiksaan tradisional.

Dari sudut kesusasteraan psikologi silang budaya, falsafah pendidikan Barat lebih menitikberatkan pemikiran rasional dan penekanan terhadap logik, sebab dan akibat sesuatu perkara.

Falsafah pendidikan Timur pula lebih berwibawa dan berkemahiran dalam membuat penyampaian dan kurang mencabar kewibawaan guru.

Terdapat tiga perbezaan utama antara falsafah Timur dan falsafah Barat iaitu individualisme Barat dan kolektivisme Timur; pemikiran analitikal Barat dan pemikiran holistik Timur; dan idealisme konflik Barat dan idealisme keharmonian Timur.

Kedua-dua pendidikan Timur dan Barat mempunyai kontra yang ketara.

Pendidikan Barat memberi penekanan kepada pembelajaran aktif yang membabitkan penyertaan aktif pelajar manakala pendidikan Timur dikatakan mengamalkan pembelajaran pasif.

Selain itu, pendidikan Barat, beri pelajar hak mengurus dan mengendalikan pembelajaran mere- ka sedangkan pendidikan Timur berpegang kepada konsep pengajaran.

Pendidikan di Malaysia kurang mengamalkan pembelajaran berpusatkan pelajar. Kebanyakan pelajar mendapat pengetahuan melalui ‘suapan,’ bukannya penemuan diri.

Timur tekankan hafalan

Sistem pendidikan falsafah Timur menekankan hafalan berbanding sistem pendidikan falsafah Barat yang memberi penekanan terhadap pemahaman. Pendekatan ini mengehadkan ruang untuk pemikiran kreatif dan kritis .

Ini menjadikan pelajar menghafal fakta dalam buku teks dan bukan memahaminya kerana mereka kekurangan masa.

Pendidik kini mengajar pelajar menggunakan kemahiran pemikiran kritis supaya mereka boleh berfikir dan memahami apa yang diajar di dalam kelas dan bukannya menghafal fakta dalam buku teks.

Barat lebih suka memuji kanakkanak untuk memberi motivasi berbanding budaya Timur yang percaya kepada penurunan taraf kanak-kanak untuk memberi motivasi kepada kanak-kanak untuk berusaha.

Di Malaysia, guru akan memberikan pujian kepada pelajar yang berusaha keras tetapi turut mengkritik jika mereka tidak mencapai tahap diharapkan.

Pembelajaran dan proses pengajaran bagi guru dan pelajar tidak bergantung hanya kepada kejayaan akademik berterusan, tetapi juga pembangunan norma dan nilai hidup.

Hubungan antara guru dan murid dalam budaya Timur juga bukanlah hubungan antara rakan atau sama berbanding dengan pendidikan Barat.

Pendidik adalah idola untuk dihormati, seorang individu yang penuh dengan nilai berbeza, mampu membina hubungan interpersonal yang baik yang akan mempengaruhi hasil dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

Pengajaran mempunyai kesan timbal balik. Pelajar belajar daripada pendidik dan pendidik belajar daripada mereka. Pokoknya adalah untuk menikmati kebaikan dalam pengajaran.

Gabungan kedua-dua disiplin dalam proses pengajaran dan pembelajaran perlu dijalankan dalam kadar sederhana dan ada batasan, berdasarkan pelajar dan juga kesesuaian kelas.

Pendidikan yang terbaik memerlukan gabungan falsafah pendidikan Timur dan Barat.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.