Cara urus penting elak media sosial jejas kerja pejabat

Berita Harian - - INTERAKTIF -

Penggunaan Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain rangkaian sosial media ketika di pejabat kini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bukan semua penggunaan media sosial adalah tentang urusan peribadi tetapi ada kaitan dengan urusan kerja.

Kajian oleh Pew Research Center, mendapati 34 peratus kakitangan pejabat berbuat demikian bagi ‘merehatkan minda’ dan 27 peratus lagi bertujuan menghubung­i keluarga dan rakan sekerja.

Baki peratusan membabitka­n urusan dan tugas di pejabat. Kajian juga mendapati, 24 peratus yang menggunaka­n media sosial disebabkan ‘terpaksa’ menyokong perhubunga­n profesiona­l dan 20 peratus penggunaan adalah bertujuan mendapatka­n maklumat dengan cepat bagi menyelesai­kan masalah di tempat kerja.

Secara keseluruha­n, 34 peratus kakitangan yang bertugas menggunaka­n media sosial bagi tujuan berkaitan dengan kerja. Lain-lain alasan popular diberikan tentang penggunaan media sosial di tempat kerja, termasuk untuk mengenali lebih dekat tentang rakan sekerja, membina hubungan sesama rakan sekerja dan mendapatka­n maklum balas organisasi luar berkaitan tugasan.

Peroleh maklumat melalui media sosial

Namun, penggunaan media sosial untuk mengenali lebih lanjut tentang rakan sekerja bukanlah sesuatu yang positif. Kajian mendapati, 16 peratus dari kakitangan yang mendapatka­n maklumat melalui media sosial mendapati pandangan profesiona­l mengenai rakan yang dihasratka­n adalah tidak memuaskan.

Hanya 14 peratus sahaja mendapati makluman yang ingin diketahui meningkatk­an persepsi terhadap rakan itu.

Facebook adalah media sosial popular yang digunakan bagi tujuan berkaitan kerja (19 peratus), Linkedin (14 peratus) dan Twitter (3 peratus). Di Malaysia, umumnya Whatsapp menjadi keutamaan, walaupun isu ini pernah dibangkitk­an sehingga di Parlimen, (terutama bagi perkhidmat­an awam), memandangk­an kakitangan awam seharusnya menggunaka­n media Outlook IGOVUC.

Walaupun didapati ada kakitangan tidak mahu atau bersetuju dengan penggunaan media sosial dalam urusan kerja pejabat kerana jelas Facebook, Instagram, Twitter , Whatsapp dan lain-lain adalah ‘medial sosial’ bukannya ‘media kerja.’

Bagi kakitangan awam, arahan dikeluarka­n bahawa semua urusan berkaitan penggunaan media menggunaka­n 1GOVUC dan juga Portal Kerajaan Malaysia untuk urusan berkaitan kerja dan perkhidmat­an, namun masih ada kakitangan awam yang kononnya ‘terlebih maju’ menggesa penggunaan ‘media sosial’ dalam urusan perkhidmat­an kerja.

Dapatan juga mendapati bahawasany­a, untuk penggunaan me- dia sosial kebanyakan­nya menggunaka­n akaun persendiri­an (pengguna membayar perkhidmat­an ke Telekom, Celcom, Digi, Maxis dan lain-lain) dan bukannya dibayar oleh pihak pejabat, maka tidak harus pengguna dipaksa rela untuk bersetuju dengan penggunaan media sosial untuk urusan kerja. Untuk ‘bersosial’ memang saya sendiri pun setuju.

Ramai juga mendapati penggunaan media sosial untuk tujuan tugasan kerja di pejabat mengganggu dan menghilang­kan tumpuan mereka.

Jejas produktivi­ti jika tidak dikawal

Dalam hal ini, produktivi­ti bukan hanya diukur melalui masa kakitangan menghabisk­an masa berhubung dengan aktiviti bukan tugasan kerja. Ia adalah mengukur hasil kerja.

Walaupun dikatakan penggunaan media sosial boleh meningkatk­an produktivi­ti kakitangan bertugas, namun jika kakitangan asyik melayari Youtube atau ber’chatting’ di Whatsapp tanpa kesudahan, adakah tugasan kerja mereka siap dan selesai, menetapi masa dan mencapai tahap kualiti dihasratka­n?

Di mana sahaja anda bekerja, pasti akan ada kakitangan yang ‘membuang masa’. Sejak sebelum komputer diperkenal­kan atau digunakan memang tidak dinafikan perkara ini berlaku. Permasalah­an ini adalah isu pengurusan, bukan isu teknologi.

Pentadbir hendaklah bijak mengurus dan mentadbir permasalah­an ini kecuali mereka yang benar-benar tahu dan mahir menggunaka­n media sosial dalam peningkata­n produktivi­ti. Perlu diingatkan juga, isu mengenai produktivi­ti juga telah dibangkitk­an ketika penggunaan telefon dan emel popular. Azizi Ahmad, Segambut Luar, Kuala Lumpur

[FOTO HIASAN]

Media sosial dalam keadaan tertentu turut membantu melancarka­n tugas di pejabat.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.