Prasarana lengkap mampu realisasi matlamat STEAM

Berita Harian - - INTERAKTIF - Azizi Ahmad, Kuala Lumpur

Dalam cubaan menjadikan ‘pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) menjadi kenyataan pastinya membabitkan banyak aspek perlu ditambah, terutama dalam perkara kewangan, petugas terlatih dan mahir mengendalikan program termasuk kurikulum yang perlu dirombak atau dikaji semula.

Negara kita mungkin baru dalam memulakan program asas namun kini STEM sudah jadi STEAM dengan penambahan sastera (arts). Cuma, kita ketinggalan lagi sebenarnya.

Bagi negara yang sudah memulakannya, jelas diperlukan penambahbaikan, terutama ‘kurikulum’ dalam sains dan matematik; menyediakan latihan kemahiran kepada pendidik sedia ada dan memastikan peningkatan bakal pendidik dalam program STEM dan STEAM.

Dari sudut pembiayaan kewangan yang akan babitkan jutaan ringgit, ini tidak mustahil kerana kerajaan dan Kementerian Pendidikan tentu akan memperuntuk sumber diperlukan bagi menjayakan inisiatif agenda transformasi pendidikan yang amat penting bagi mana-mana negara sekalipun.

Pastinya sokongan dan kerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) akan mempercepatkan hasrat murni ini. Jadi, untuk menjayakan program murni ini, badan pentaksiran juga perlu telus berkongsi makluman keputusan pentaksiran berasaskan sekolah dan berpusat, terutama laporan pentaksiran kemahiran berfikir secara kritikal, penyelesaian masalah aras tinggi dalam keadaan sebenar dan suasana simulasi makmal serta bengkel.

Aktiviti tingkat pembabitan murid

Hasil kajian di negara yang sudah jalankan program menunjukkan kadar ‘memuaskan’. Jika kita berhasrat dan menjangkakan STEM atau STEAM dapat meningkatkan pembelajaran murid, kurikulum mestilah pada tahap relevan dan sesuai. Pengajaran menitik beratkan kreativiti dan penyelesaian masalah dunia yang sebenar dengan maksud sebagaimana ahli matematik dan saintis bekerja.

Jadi bagaimanakah kita hendak melakukannya? Pakar kurikulum dan ahli akademik perlulah menyediakan aktiviti yang meningkatkan pembabitan murid, beri tumpuan kepada isu semasa, meningkatkan motivasi, dan yang paling penting adalah ‘membina kreativiti’. Objektif utama sains dan sastera (arts) adalah penemuan. Saintis dan sasterawan akan secara kreatif mengusahakan menghasilkan produk.

Mengintegrasi kemahiran dan aktiviti berkaitan sastera kepada program STEM adalah satu cara berkesan meningkatkan minat dan pencapaian murid. Namun, dengan kekangan menghabiskan silibus dan masa yang terhad serta pengajar (yang belum pasti tahap kemahiran mereka) pastinya masa pengajaran dan pembelajaran akan terjejas.

Budaya pemikiran divergen

Budaya pembelajaran murid masih lagi menekankan pemikiran konvergen, yang mana murid cuba mengumpulkan fakta, data dan prosedur yang relevan untuk dapat jawapan mutlak. Ini adalah sejenis pemikiran diukur dalam pentaksiran berpusat yang memudahkan penggredan dan memastikan ketekalan kebolehpercayaan pentaksiran.

Dalam pemikiran divergen, murid akan cuba hasilkan beberapa fikiran mengenai pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah, yang biasanya diterjemahkan dengan memecahkan jawapan ke berapa komponen dan mencari wawasan baharu.

Tumpuan kepada pemikiran konvergen boleh memadamkan kreativiti murid. Kajian menunjukkan bahawa secara konsisten mengukuhkan laluan neural dengan aktiviti pemikiran konvergen (menumpu) boleh mengehadkan laluan menyokong pemikiran kreatif dan berbeza.

Pembuat dasar harus faham, penekanan berlebihan terhadap pentaksiran akan jejaskan tumpuan pendidik terutama masa dan sokongan yang mereka perlukan untuk menjadikan STEAM realiti.

Namun jika pembuat dasar dan pentadbir menyediakan prasarana, tentu pendidik akan yakin dan berupaya melaksanakan dan menjayakan pengalaman pembelajaran lebih menarik, kreatif dan berkesan untuk murid.

Mengintegrasi kemahiran dan aktiviti berkaitan sastera kepada program STEM adalah satu cara berkesan meningkatkan minat dan pencapaian murid. Namun, dengan kekangan menghabiskan silibus dan masa yang terhad serta pengajar (yang belum pasti tahap kemahiran mereka) pastinya masa pengajaran dan pembelajaran akan terjejas”

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.