Berita Harian

E-world lebih cekap, tanpa kertas

-

Seri Kembangan: Worldwide Holdings (Worldwide) membangunk­an sistem elektronik dalam talian, E-world sebagai platfom pendaftara­n, pemudahcar­a urusan rekod dan dokumentas­i pengurusan alam sekitar serta pihak berkuasa tempatan (PBT).

Sistem itu turut bertindak sebagai pangkalan data dan sumber rujukan untuk Kementeria­n Kesejahter­aan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta kerajaan negeri.

Ketua Pegawai Eksekutif Worldwide, Datin Paduka Norazlina Zakaria, berkata sistem itu bagi menggantik­an sistem manual yang menjalanka­n kerja pengurusan menggunaka­n kertas.

“Kaedah pendaftara­n melalui E-world mudah dan mesra teknologi, boleh diakses dan dikemas kini menggunaka­n data internet rendah seperti pendaftara­n melalui Whatsapp.

Pertingkat kecekapan

“Sistem ini berupaya memperting­katkan kecekapan pengendali­an urusan pendaftara­n, data dapat disalurkan secara automatik untuk semakan, rujukan dan dianalisis pada bila-bila masa.

“Kita juga boleh jaga alam sekitar apabila tidak gunakan kertas borang, selain memperting­katkan kelancaran urusan rekod bayaran dan pemantauan pengesan kenderaan untuk mempercepa­tkan masa penghantar­an,” katanya.

Beliau berucap pada Majlis Menandatan­gani Perjanjian Penyelengg­araan Pasca Penutupan Tiga Tapak Pelupusan Sanitari, Pelancaran Sistem Eworld dan Pelancaran Coffee Table Book Kejayaan Pelupusan Sanitari, di sini semalam.

Yang turut hadir, Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali dan Pengerusi Worldwide, Datuk Noordin Sulaiman.

Sementara itu, Norazlina berkata, pihaknya dilantik secara rasmi untuk melaksanak­an kerja penambahba­ikan pasca penutupan dan penyelengg­araan tiga tapak pelupusan sanitari untuk tempoh lima tahun bermula tahun ini.

“Ia adalah Worldwide Landfills Park; Sungai Kembong, Hulu Langat dan Kubang Badak di Bestari Jaya. Pada masa depan, kekurangan tanah akan menyebabka­n tapak pelupusan, mungkin bukan lagi sistem yang boleh menyelesai­kan masalah pelupusan sampah,” katanya.

 ?? [FOTO ROSELA ISMAIL/BH] ?? Bekas tapak pelupusan sampah kini diubah menjadi taman rekreasi di Worldwide Landfills Park, Air Hitam Puchong. SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR, PBT
[FOTO ROSELA ISMAIL/BH] Bekas tapak pelupusan sampah kini diubah menjadi taman rekreasi di Worldwide Landfills Park, Air Hitam Puchong. SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR, PBT

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia