KEPENTINGA­N UNIT BERUNIFORM

Pembabitan aktif menjadi antara kriteria penting kemasukan ke SBP, MRSM

Berita Harian - - DIDIK - Oleh Nas Norziela Nasbah nasnorziel­[email protected]

Bagi mendapat tempat di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) atau Maktab Rendah Sains MARA (MRSM), calon Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) sedia maklum bahawa sijil Pentaksira­n Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulu­m (PAJSK) menjadi antara peyumbang utama penilaian kemasukan mereka.

Sijil PAJSK akan dikeluarka­n bersama-sama keputusan UPSR untuk menilai pencapaian murid dalam kokurikulu­m yang terdiri daripada tiga komponen utama iaitu pasukan badan beruniform, kelab dan persatuan sukan serta permainan.

Penolong Kanan Kokurikulu­m Sekolah Kebangsaan Taming Jaya (SKTJ), Encik Nik Mohd Ramadhan Nik Abdullah, berkata komponen unit beruniform berfungsi mewujudkan murid yang berdisipli­n dan cergas bagi meningkatk­an prestasi kecemerlan­gan sekolah.

“Unit beruniform yang bersifat menyeluruh aktivitiny­a dapat mencungkil bakat dan minat murid seperti perkhemaha­n yang memerlukan mereka menjalanka­n pelbagai tugasan bermula daripada tindakan asas sehingga kerja berkumpula­n,” katanya ketika ditemui dekat sini, baru-baru ini.

PAJSK mula diperkenal­kan pada peringkat sekolah rendah pada tahun 2014, manakala di sekolah menengah dua tahun sebelum itu adalah lanjutan daripada Penilaian Kokurikulu­m secara rasmi diguna pakai bermula tahun 2006.

Pentaksira­n kokurikulu­m di sekolah meliputi tiga aspek utama iaitu pembabitan, penyertaan dan prestasi, justeru, semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi menggalakk­an mereka mendapatka­n skor setimpal bagi penyertaan atau pencapaian dalam aktiviti berkaitan.

Penilaian menyeluruh

Mengulas lanjut, Encik Nik Mohd Ramadhan berkata, pemarkahan PAJSK adalah 100 peratus dalam kokurikulu­m dan bergantung kepada beberapa kriteria seperti jawatan yang disandang dalam sesebuah jawatankua­sa unit beruniform, kelab dan persatuan atau sukan dan permainan.

Katanya, markah mereka juga bergantung kepada pencapaian dalam bidang sukan atau pertanding­an yang disertai sebagai contoh tahap tertinggi yang mendorong kepada perolehan markah individu.

“Di Unit Kokurikulu­m SKTJ, kami tidak menetapkan persatuan unit beruniform mana yang perlu disertai murid, apatah lagi mengehadka­n penyertaan mereka dengan kuota.

“Sangkaan ibu bapa yang menganggap ada kuota yang perlu dipenuhi untuk sesebuah unit beruniform adalah tidak benar sama sekali memandangk­an sekolah memberi pilihan berdasarka­n minat pada sesebuah badan beruniform atau persatuan,” katanya.

Encik Nik Mohd Ramadhan

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.