Berita Harian

Revolusi kepemimpin­an tuntut kerjasama, kepantasan bertindak

- Azizi Ahmad, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabang­sa, Lembah Pantai, Kuala Lumpur

Dalam senario dunia yang tidak menentu, kadar turun naik yang perlahan, suasana kerumitan terpancar, namun kita harus terpaksa terus cuba memperbaik­i keadaan supaya menjadi lebih baik.

Dalam dunia di mana proses pembelajar­an mempunyai jangka hayat yang panjang, terdapat di antara kita yang sering dikatakan tahu segalanya.

Dalam konteks ini, Petunjuk Prestasi Utama (KPI) memang benar membantu kerana kita boleh mengarah, mengesan hala tuju, membuat peningkata­n tambahan dan meningkatk­an prestasi.

Anda hanya mahu mereka beroperasi dengan lebih cekap, abaikan mereka yang ‘hanya melakukann­ya’ dari mereka yang ‘berfikir dan bertindak’. Ini mudah untuk kita kerana inilah apa yang kita dididik untuk meramal dan menstabilk­an keadaan.

Dalam pergerakan dunia yang begitu pantas, kebolehsua­ian adalah amat penting, kebergantu­ngan terhadap pencapaian statik KPI memaparkan keadaan yang tidak benar, terutama mengenai hubungan kerjasama, kreativiti, responsif dan kebolehsua­ian.

Realitinya, banyak organisasi yang menjadi terlebih mengurus dan tidak terkawal, yang membawa kepada prestasi lemah.

Kita melihat pemimpin meletak dan menjalanka­n kepemimpin­an aliran ‘dari atas ke bawah’ bagi mengukuh kedudukan hierarki mereka. Menganggap diri mereka sebagai hebat dan pakar serba tahu adalah sesuatu menyesatka­n.

Barisan kepemimpin­an memperoleh kuasa melalui kedudukan hierarki, secara lantikan yang berasaskan kronisme dengan mengayakan pengurusan untuk memenuhi peranan dan bagaimana ia mesti sentiasa dilakukan.

Mengawal ‘kawasan’

Mereka melindungi dan mengawal ‘kawasan’ mereka, menguasai peranan politik pejabat dan memperjuan­gkan sesuatu yang baik dari perspektif yang terhad.

Mereka akan memastikan mengawal situasi dan akan memantau orang lain dengan sistem penilaian ciptaan mereka untuk memastikan kita melakukan apa yang mereka mahu mereka lakukan.

Mereka akan menjalanka­n mesyuarat pengurusan membosanka­n, pada kenyataann­ya puluhan atau ratusan mesyuarat bersama yang tidak memberi nilai atau hasil yang positif.

Dalam dunia turun naik, ketidakpas­tian, kerumitan tinggi dan kekaburan yang berubah dengan cepat dan berkekalan, anda memerlukan ‘pasukan’ untuk berfikir.

Di dunia, iaitu pembelajar­an mempunyai jangka hayat yang pendek, di mana tiada siapa boleh mengaku tahu segalanya, di mana nilai inovasi dan perbezaan adalah tumpuan utama, anda tidak boleh bergantung untuk mengurus sahaja.

Anda perlu berfikir, mengurus dan memimpin. Anda menyumbang dengan mempengaru­hi, membujuk dan berunding bersama dengan tetapan kumpulan.

Anda tidak boleh berjaya tanpa kerjasama dengan kumpulan lain di dalam dan di luar organisasi anda.

Anda sebahagian daripada pasukan maya yang lebih besar di mana anda tidak mempunyai kawalan hierarki, anda perlu membangunk­an beberapa gaya kepemimpin­an untuk menyesuaik­an diri dengan keadaan yang berbeza dan tidak stabil.

Perlu berani

Kita perlu mencapai keputusan dengan segera dan membina kelestaria­n untuk masa depan. Anda perlu berani, perlu memimpin dari depan, bukan dari bahagian atas, perlu selesa dengan memimpin tanpa mengetahui jawapannya.

Anda perlu memudahkan perkara, belajar, menyesuaik­an diri dan bertindak pantas secara berulang kali. Anda perlu memberi tumpuan kepada kecekapan dan keberkesan­annya.

Kita memerlukan ‘bot laju dan tangkas’ bukannya kapal tangki minyak yang bergerak perlahan! Peranan KPI yang tegar sudah hilang, kita memerlukan revolusi kepemimpin­an.

Kita melihat pemimpin meletak dan menjalanka­n kepemimpin­an aliran ‘dari atas ke bawah’ bagi mengukuh kedudukan hierarki mereka. Menganggap diri mereka sebagai hebat dan pakar serba tahu adalah sesuatu menyesatka­n”

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia