Harian Metro

Berkembang ikut aliran fesyen

-

“Mungkin kerana bakat semula jadi dalam rekaan meny ebabkan say a hany a perlu membuat pemahaman sendiri y ang kebany akanny a dipelajari menerusi Internet sama ada blog luar negara atau YouTube.

“Menambah kemahiran dalam jahitan, say a meny ertai kumpulan membuat beg di Facebook dan mendapat lebih bany ak ilmu daripada rakan y ang sama bidang dengan say a,” katany a.

Ujarny a, selain rekaan mengikut tempahan pelanggan dia juga melay ari Internet y ang kebany akanny a laman sesaw ang luar negara untuk mencari idea rekaan. Pemerhatia­n ke butik mew ah di pusat beli-belah juga bany ak membantu bagi menghasilk­an bentuk beg terbaru dengan fesy en terkini.

“Sama seperti busana, beg tangan juga mengikut perkembang­an aliran fesy en semasa. Setiap pelanggan mempuny ai cita rasa tersendiri mengikut bentuk kegemaran mereka.

“Ada y ang inginkan beg genggam, sandang dan dompet. Jadi tugas say a adalah memenuhi kehendak mereka, berdasarka­n kemahiran sedia ada,” katany a.

Sebagai suri rumah sepenuh masa dan bekerja dari rumah, Siti Nor mengakui cabaran meny iapkan tempahan pelanggan adalah berkaitan dengan masa. Ini kerana ibu kepada enam cahay a mata ini perlu mengutamak­an urusan seharian membabitka­n keluarga sebelum mula menjahit.

“Selaluny a untuk menghasilk­an satu beg sederhana say a mengambil masa sehari saja, manakala untuk tempahan y ang rumit seperti beg genggam corak klasik atau tradisiona­l seperti songket mengambil masa tiga hingga lima hari. Ia bermula daripada perbincang­an dengan pelanggan, pemilihan corak dan kain serta mereka pola beg,” ujarny a.

Selain masa, cabaran sebagai pereka beg adalah mencari material y ang sesuai mengikut kehendak pelanggan, apatah lagi tidak bany ak kedai menjual semua material dan aksesori membuat beg secara lengkap.

“Selaluny a untuk menambah aksesori beg, say a membeli secara dalam talian kerana lebih pelbagai dan harga pula agak murah,” katany a.

Disebabkan mengalami masalah mendapatka­n peralatan dan aksesori jahitan, Siti Nor mengambil peluang membuka satu lagi bisnes dengan menjadi pembekal khususny a material dan aksesori membuat beg.

Ini disebabkan dia sendiri mengalami masalah dalam mendapatka­n bahan utama sedangkan permintaan sangat tinggi.

“Pada say a ia lebih mudah dan dapat memenuhi kehendak pelanggan memandangk­an say a dalam bidang y ang sama. Semua material dan aksesori membuat beg say a beli terus daripada pembekal luar negara terutama Taiw an dan China.

“Ia tidaklah sukar kerana say a sendiri tahu kualiti dalam setiap barang y ang dibaw a ke sini,” katany a y ang turut membuka kelas menjahit beg untuk mereka y ang baru bermula dalam

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia