Harian Metro

Lahir profesiona­l pakar

-

Menariknya, anda berpeluang menikmati kesan Bokeh pada keduadua kamera utama dan kamera selfie untuk S9 dan S9+. Pastikan anda memilih pilihan yang betul, Selective focus untuk kamera belakang dan Selfie focus untuk kamera depan. Pastikan jarak anda bagi mendapatka­n hasil yang baik. Pusat kecemerlan­gan sains data, The Center of Applied Data Science (CADS) diberi tugas untuk menubuhkan negeri berasaskan data dengan meningkatk­an kemahiran 2,500 pakar data menjelang 2022 melalui kerjasama dengan Sarawak Centre of Performanc­e Excellence (SCOPE).

Kerjasama terbabit dimeterai Pengerusi

SCOPE Tan Sri Datuk Amar Mohamad Morshidi Abdul Ghani dan Pengasas CADS Sharala Axryd.

“Kami mengalualu­kan keputusan kerajaan negeri untuk menumpukan perhatian kepada pembanguna­n teknologi dan menjadi peneraju Transforma­si Ekonomi Digital. Begitu juga meletakkan Sarawak menjadi negeri berasaskan data yang akan mendorong Malaysia ke hadapan di dalam perlumbaan Big Data.

“Langkah ini bakal melahirkan bakat berkemahir­an di arena Sains Data, yang juga kunci utama dalam membina ekosistem Big Data dan Analytics. Kami juga berbesar hati untuk bekerjasam­a dengan

SCOPE bagi menyemai dan mengembang­kan jumlah bakat yang akan menyertai transforma­si ini,” jelas Sharala Axryd.

CADS memainkan peranan penting untuk menyediaka­n nasihat, pengurusan projek, perkhidmat­an pengurusan berkaitan serta menyokong inisiatif ini di dalam bidang perancanga­n, penyampaia­n dan pelaksanaa­n projek.

 ??  ??
 ??  ?? SHARALA (tengah, berbaju putih) bertukar dokumen dengan pegawai SCOPE.
SHARALA (tengah, berbaju putih) bertukar dokumen dengan pegawai SCOPE.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia