Harian Metro : 2019-08-14

Nuansa : 46 : 46

Nuansa

rabu 14 ogos 2019 | harian metro RABU 46 nuansa 14 ogos 2019 untuk memelihara warisan khazanah alam sekitar. Menerusi program ini, komuniti setempat memikul tanggungja­wab untuk membina dan memacu kaedah pemulihara­an sungai dengan lebih efektif. Pengasas Friends of Rivers, Mansor Ghani berkata usaha pemulihara­an bersama menjadikan inisiatif dijalankan lebih mampan dan berkesan. “Setiap ahli komuniti mempunyai peranan dan kepentinga­n dalam program pemulihara­an ini bagi memastikan sungai sentiasa bersih. “Melalui program ‘River Three’ ini, kami membangunk­an konsep taman, komuniti dan ekonomi sungai. “Harapan kami, idea dan usaha ini turut dilakukan di sepanjang Sungai Klang dari Empangan Klang Gate hingga ke Pelabuhan Klang, malah ia juga boleh diaplikasi di sungaisung­ai Persatuan Penduduk Taman Melawati Kuala Lumpur. Pelancaran festival berkenaan juga mencatatka­n rekod kebangsaan mengenai aktiviti gotong-royong, ‘River Three’ selama 52 minggu berturut-turut bermula 4 Ogos tahun lalu. Program pemulihara­an sungai yang dinamakan ‘River Three’ ini dilaksanak­an bagi menangani keperluan Aniza Zainudin anizazainu­[email protected] gabungan komuniti setempat melancarka­n Festival Pengenalan Sungai Kecil sebagai bukti kejayaan tindakan proaktif penduduk Taman Melawati memulihara dan menjaga kelestaria­n Sungai Klang. Gabungan berkenaan membabitka­n Society of Eco Greater Melawati, Friends of Sungai Klang Taman Melawati dan Tiga ‘Dinosaur on the Run’ menjadi tema kelima larian santai #RunWithMe2­019 berjaya menarik penyertaan seramai 2,200 peserta yang berlangsun­g di Bandar Rimbayu, Shah Alam, Selangor. Larian santai 10 kilometer anjuran IJM Land ini bertujuan memperkasa­kan keseimbang­an kehidupan dan kerjaya untuk penduduk serta komuniti sekitar. Selain itu ia mempromosi­kan gaya hidup sihat dan menikmati

© PressReader. All rights reserved.