Harian Metro : 2019-08-14

Klassified­s : 55 : 55

Klassified­s

RABU, 1klassifie­ds C55 14 OGOS, 2019 HM RABU, 14 OGOS, 2019 Jobs 1klassifie­ds KERACUNAN adalah sebenarnya satu reaksi tubuh apabila bahan toksik masuk ke dalam sistem tubuh manusia melalui: Panduan elak keracunan tubuh badan 1. Mulut - Ada keracunan yang kesannya timbul serta-merta dan ada yang mengambil tempoh beberapa jam atau hari sebelum menunjukka­n gejala. Tanggalkan pakaian yang tercemar seberapa segera. Sedutan/Pernafasan - Basuh anggota yang terbabit menggunaka­n air. Kulit atau mata 4. Gejala-gejala yang sering berlaku ialah: - Hantar segera mangsa ke hospital. 2. Bahan toksik yang sering mengakibat­kan keracunan: - Kenal pasti bahan toksik dan serahkan kepada doktor yang merawat. Loya. Ubat-ubatan 6. Cara mencegah keracunan Muntah. Racun serangga Pening. Baca label pada botol atau bekas sebelum mengambil dan memberi sebarang ubatan. Gas Sakit perut. Produk pertanian seperti baja dan racun rumpai Sesak nafas. Ambil ubatan seperti yang disarankan oleh doktor. 5. Bantuan kepada mangsa keracunan Bahan-bahan kimia industri. Pakai peralatan perlindung­an diri semasa mengendali­kan sebarang bahan kimia. Bahan-bahan pencuci di rumah. Bantuan awal kepada mangsa adalah bergantung kepada jenis bahan toksik yang terbabit. Umumnya, bantuan segera berikut amat diperlukan: 3. Gejala-gejala keracunan Pastikan racun atau bahan toksik disimpan di tempat yang selamat. Gejala keracunan bergantung kepada jenis bahan toksik yang terbabit, jumlah yang diambil atau terdedah dan usia mangsa. - Alihkan mangsa daripada punca bahan toksik serta-merta.

© PressReader. All rights reserved.