Harian Metro : 2019-08-14

Klassified­s : 61 : 61

Klassified­s

RABU, 1klassifie­ds C61 14 OGOS, 2019 HM Guaman Guaman Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong 222 222 225 225 225 225 225 225 PERISYTIHA­RAN JUALAN LELONG PERISYTIHA­RAN JUALAN LELONG PERISYTIHA­RAN JUALAN LELONG IN THE HIGH COURT OF MALAYA AT KUALA LUMPUR (COMMERCIAL DIVISION) COMPANIES (WINDING-UP) NO. WA-28NCC-785-08/2019 DI DALAM PEJABAT TANAH BATU PAHAT NEGERI JOHOR. RUJUKAN NO. PTBP/05/04/0501/46/2018(24) DIANTARA DI DALAM PEJABAT TANAH BATU PAHAT NEGERI JOHOR. RUJUKAN NO. PTBP/10/04/0502/14/2018(28 ) DIANTARA OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD (No. Syarikat: 295400-W) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI ALOR SETAR DALAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO.: 24FC-443-05/2015 PERMOHONAN PERLAKSANA­AN NO: KA-38-139-03/2018 ANTARA PUBLIC BANK BERHAD (No. Syarikat: 6463-H) In the matter of Companies Act 2016. And In the matter of Section 465 (1)(e) of Companies Act 2016 (formerly Section 218 (1) (e) of Companies Act 1965). And In the matter of Clean Technique Sdn. Bhd. CIMB BANK BERHAD (No. Syarikat: 13491-P) …PEMEGANG GADAIAN …PEMEGANG GADAIAN DAN IZAN NOR SAFRENNA BINTI LONG DAN 1. SOO YI LENG (No. K/P: 740423-01-5065) …PENGGADAI-PENGGADAI 2. TAN BEE CHOO (No. K/P: 780203-01-6054) …PENGGADAI (No. K/P: 810207-01-5934) … Plaintif AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI RABU, 21HB. OGOS 2019 JAM 10.00 PAGI DIHADAPAN PEJABAT TANAH, DAERAH BATU PAHAT, JOHOR (DT) HARGA REZAB: RM 80,000.00 BUTIRAN HAKMILIK: DAN JALALUDDIN BIN AKASAH AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI RABU, 21HB. 0GOS 2019 JAM 10.00 PAGI DIHADAPAN PEJABAT TANAH, DAERAH BATU PAHAT, JOHOR (DT) HARGA REZAB: RM 270,000.00 BUTIRAN HAKMILIK: (Company No. 963942-K) ... Defendan BETWEEN MAYBANK ISLAMIC BERHAD Nota:- Bakal pembeli dinasihatk­an agar membuat carian hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. (787435-M) … PETITIONER NO HAKMILIK : GM 3064 NO. LOT: LOT 2868 MUKIM/DAERAH/NEGERI : MUKIM LUBOK/BATU PAHAT/JOHOR TARAF PEGANGAN : SELAMA-LAMANYA KELUASAN TANAH : 0.7107 HEKTAR KEGUNAAN TANAH : PERTANIAN PEMILIK BERDAFTAR : IZAN NOR SAFRENNA BINTI LONG BEBANAN : Hartanah dicagar kepada CIMB Bank Berhad atas Perserahan No: 2278/1984 Jilid 102 Fol 8 bertarikh 11-08-1984. : PENGISYTIH­ARAN REZAB MELAYU : Kavet Persendiri­an No. Pers. 1699/2018 oleh HATIJAH BINTI JUNO @ JUKI No. K/P: 630320-01-5794 didaftarka­n pada 08-08-2018 : Tanah ini hendaklah ditanam dengan tanaman kelapa. : - TIADA - Hartanah tersebut terletak di Mukim Lubok, Daerah Batu Pahat, Johor dan dikawasan dikenali Kampung Parit Sangit, Semerah. Terletak dibahagian kanan jalan Batu Putih dalam perjalanan dari Pekan semerah ke Parit Sangit, Pekan Semerah terletak kira-kira 7 km. Di Barat Daya hartanah tersebut. Harta tersebut boleh diakses dari Pekan Semerah melalui Jalan Muar (Jalan utama Muar-Batu Pahat), Jalan Sungai Nibong belok kanan Jalan Parit Sangit untuk jarak 3 km. dan berpusing kekanan Jalan Parit Sangit untuk jarak kira-kira 450 meter dan akhirnya melalui ke lot 1518 dan lot 2872 tiba ke hartanah melalui jalan yang berturap baik. AND CLEAN TECHNIQUE SDN. BHD. NO HAKMILIK : GM 537 NO. LOT : LOT 17620 MUKIM/DAERAH/NEGERI : MUKIM SIMPANG KANAN/BATU PAHAT/ JOHOR : SELAMA-LAMANYA : 137 METER PERSEGI : BANGUNAN : RM 182.00 : 1.Soo Yi Leng – ½ bhg. 2.Tan Bee Choo – ½ bhg. : Hartanah dicagar kepada OCBC Bank (Malaysia) Berhad atas Perserahan No. 6312/2012 betarikh 03-12-2012. Tarikh Lelongan Tempat Lelongan : 21hb Ogos 2019 jam 10.30 pagi : Bilik Lelong, Mahkamah Tinggi Alor Setar Harga Rezab : RM218,700.00 BUTIR-BUTIR HAKMILIK:- (COMPANY NO. 963942-K) … RESPONDENT ADVERTISEM­ENT OF PETITION TARAF PEGANGAN KELUASAN TANAH KEGUNAAN TANAH CUKAI TAHUNAN PEMILIK BERDAFTAR Notice is hereby given that a Petition for the Winding-Up of the abovenamed Company by the High Court was, on the 05th day of August, 2019 presented by Maybank Islamic Berhad and that the said Petition is directed to be heard before the Court sitting at Kuala Lumpur at 9.00 o’clock in the morning, on the 09th day of October, 2019 and any Creditor or contributo­ry of the said Company desiring to support or oppose the making of an Order on the said Petition may appear at the time of hearing by himself or his Counsel for the purposes and a copy of the Petition will be furnished to any Creditor or contributo­ry of the said Company requiring the same by the undersigne­d or payment of the regulated charge for the same. The Petitioner’s address is at ENDOSAN ENDOSAN No. Hakmilik : H.S.(D) 69164 (dahulunya H.S.(D) 4005/95) No. Lot : P.T 22423 Bandar/Pekan/Mukim : Sungai Petani (dahulunya Mukim Sungai Petani) : Kuala Muda, Kedah Darul Aman : Selama-lamanya/ 130.1 meter persegi : Tapak Rumah Kedai : BEBANAN SYARAT-SYARAT NYATA SEKATAN-SEKATAN SYARAT-SYARAT NYATA LOKASI DAN PERIHAL HARTA: Regional Corporate Remedial Management Pahang/Kelantan/Terengganu, Tanah ini hendaklah digunakan untuk Rumah Kedai Biasa Dua Tingkat, yang digunakan sebagai perniagaan dan kediaman dibina mengikut pelan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaan. Daerah/Negeri Jenis Hakmilik/ Keluasan Tanah Jenis Hartanah Alamat Hartanah Level 2, PT 65-67, Jalan Kebun Sultan, 15350 Kota Bharu, Kelantan Darul Naim. The Petitioner’s Solicitors are Messrs CH Yeap Maluda Cheh of No. 183A Udarama Complex, Jalan 3/64A, Off Jalan Ipoh, 50350 Kuala Lumpur. t.t. ……………………………… . Messrs CH Yeap Maluda Cheh Solicitors for the Petitioner NOTE: - Any person who intend to appear on the hearing of the said Petition must serve, or send by post to the abovenamed solicitors for the Petitioner CH Yeap Maluda Cheh, notice in writing of his intention to do so. The Notice must state the name and address of the person, or if a firm, the name and address of the firm, and must be signed by the person or firm, or his solicitors (if any) and must be served or if posted must be sent by post in sufficient time to reach the abovenamed not later than twelve o’clock noon on the 08th October, 2019. (Ref : W-Up/110361/18/600(A)/fzl) SEKATAN-SEKATAN: - TIADA LOKASI DAN PERIHAL HARTA: Hartanah tersebut merupakan sebuah Rumah Kedai Biasa Dua Tingkat yang beralamat di No. 3, Jalan Melor, Taman Pertama, Sri Gading, 83000 Batu Pahat, Johor. Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiha­ran Jualan. Bagi penawar-penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit 10% daripada harga rizab iaitu RM 27,000.00 dalam bentuk bank draft di atas nama sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan awam. No. 27, Jalan Teratai 1, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. UNTUK KETERANGAN LANJUT, HARGA RIZAB: RM 270,000.00 HARGA RIZAB: RM 80,000.00 Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiha­ran Jualan. Bagi penawar-penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit 10% daripada harga rizab iaitu dalam bentuk bank draft di atas nama pada hari lelongan. sila hubungi:Ahmad TETUAN SYARIKAT LIM KIAM HOON, Peguambela & Peguamcara, Tel: 04-4232061, 04-4232581 Ruj: SAS/AYU/PBB/SP/ OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD Zainol Abidin Bin Ramli Pelelong Berlesen, Tel: 019-4445656 SP.63/2015 RM 8,000.00 CIMB BANK BERHAD SAHAJA sebelum jam 9.30 pagi UNTUK KETERANGAN LANJUT SILA HUBUNGI TETUAN A RAHIM & CO ZULKIFLI BIN ABDULLAH UNTUK KETERANGAN LANJUT SILA HUBUNGI TETUAN CLARENCE EDWIN LAW MOHD RAZIP BIN MOHAMAD OFFICE EDROS Peguambela & Peguamcara Tel. No: 07 3350008 Pelelong Berlesen Tel. No: 013 7788230 Peguambela & Peguamcara Tel. No: 07 7718181 Pelelong Berlesen Tel. No: 013 7788230 KESERASIAN KERJAYA PEKERJAAN KELULUSAN/KEMAHIRAN …Dapatkan sesuai dengan anda Kerjaya * SUMBER: Nielsen Media Index DIBACA LEBIH 4.4 JUTA* PEMBACA. Pilihan paling bijak yang pernah anda buat! Layari atau hubungi

© PressReader. All rights reserved.