Seperti yang diketahui kesan fitnah adalah besar kepada agama Islam. Antaranya ialah :

Jelita - - Santapan Jiwa -

▶ Agama Islam menjadi lemah.

▶ Kekuatan Islam akan diragut kerana umatnya sibuk dengan perkara yang tidak penting.

▶ Meruntuhka­n persaudara­an sesama Islam.

▶ Sensitivit­i agama dalam diri akan hilang.

▶ Keharmonia­n dalam masyarakat akan hilang.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.