Jelita : 2019-10-01

Dari Pakar Fesyen : 19 : 17

Dari Pakar Fesyen

BEST Home Cook CONTEST 2019 MISI MENCARI ‘Best Home Cook 2019’ A nda rasa layak untuk dinobatkan sebagai pemenang seterusnya? Tunjukkan kepada kami resipi air tangan anda yang paling dibanggaka­n. Sediakan satu hidangan untuk dua orang, rakam gambar dan hantarkann­ya kepada kami bersama resipinya. Finalis terpilih bakal beradu dalam sesi cook-off secara langsung pada November 23, 2019 di mana tiga pemenang bakal diumumkan. Hadiah hebat menanti anda! CARA MENYER TAI: (namapenuh,nomborkadp­engenaland­an Emelbutira­nanda bersertare­sipimasaka­nandadenga­nsubjek‘BestHome Cook2019’kepada telefon) [email protected] tidakboleh­melebihi1j­am. Waktupenye­dian HADIAH UTAMA: Oktober23,2019. Tarikhtama­tpenyertaa­nadalah 23 Wang tunai RM2,000 + produk Seafood From Norway dan McCormick 3finalis TEMPAT KE-2: 1 Wang tunai RM1,500 + produk Seafood From Norway dan McCormick H A N TA R K A N R E S I P I A N D A H A R I I N I ! TEMPAT KE-3: Wang tunai RM1,000 + produk Seafood From Norway dan McCormick 5 X HADIAH SAGU HATI: Produk Seafood From Norway dan McCormick Syarat&Peraturan Peraduanin­iterbukake­padasemuap­endudukMal­aysia.PekerjaBlu­IncMediaSd­nBhd, penaja,agensipeng­iklanandan­keluargate­rdekattida­klayakmeny­ertaiperad­uanini. Penyertaan­lewat,tidaklengk­apdantidak­jelastidak­akandilaya­n.Keputusanh­akimadalah muktamadda­nsurat-menyuratti­dakakandil­ayan.Finalisaka­ndiberitah­umelaluiem­ail. Untukmaklu­matlanjut,layariwww.herinspira­si.com. PENTING! Hidangan anda perlu ada Norwegian Fjord Trout, McCormick Black Pepper Grinder dan Sea Salt Grinder, juga satu atau lebih daripada yang berikut: Garlic Powder, Chilli Flakes atau Lemon & Pepper Seasoning. DIANJURKAN OLEH PENAJA UTAMA RAKAN PENAJA Norwegian Fjord Trout 8pesertaak­andiundang­keacaraini­dimana akan bertarungd­iperingkat­akhir.Semuaakanp­ulangsebag­aipemenang!

© PressReader. All rights reserved.