Jelita : 2019-10-01

Info Sihat : 73 : 71

Info Sihat

INFO SIHAT arbergerak Suk da y( n lit ku bi ra o n m g m st I a b il) Keadaan ini meningkatk­an lagi risiko untuk jatuh hingga mengakibat­kan tulang retak atau patah. Otot tubuh menjadi lemah dan ini membataska­n pergerakan. Bagi mengelakka­n ini terjadi, galakkan orang tua anda untuk menjadi berdikari dan kekal aktif. ktualiti ele Int Anda akan saksikan aras intelektua­liti menurun dengan sikap pelupa dan petanda lain yang cenderung ke arah dementia manakala fungsi lain juga akan menurun. Membentuk langkah positif Hubungkan mereka dengan kelompok sosial berdasarka­n aktiviti kegemaran mereka. Penting bagi mereka untuk berada di dalam kelompok sosial ini secara berterusan antaranya keluar untuk acara makan dengan rakan dan beriadah di taman. P e n y e rt a a n 71 • OKT 2019 HERINSPIRA­SI.COM Menurut Dr Kavitha setelah bertarung dengan apa jua penyakit sama ada paruparu atau urinary tract infection - orang tua perlukan pemulihan dan fasa untuk membaik pulih. Penyakit yang mudah tersebar di kalangan populasi geriatik ini boleh dikategori­kan sebagai one of the ‘three I’s. Inco nti ne nc e Penyakit ini turut memberi kesan secara sosial kerana mereka akan berasa malu terpaksa bergantung kepada lampin akibat masalah tiris atau bocor. Akhirnya mereka akan mengelakka­n untuk bersosial dan secara langsung terputus dengan dunia luar. Ini memberi kesan kepada mental dan fizikal. nt me ir pa m I Mengenal atau mengikuti penyakit, fokusnya adalah untuk memahami kelemahan individu yang mungkin terdiri daripada isu imbangan, kesukaran bergerak atau kesukaran bertutur. Dr Lydia menekankan beberapa faktor yang dapat menyumbang pengalaman lebih positif kala berhadapan fasa pemulihan. Pastikan anda menggunaka­n kemudahan dan mengambil pendekatan yang ada di pusat pemulihan. Aktiviti Aktiviti harian peribadi seperti mandi, bersiap dan juga kerja rumah. Apabila mereka berupaya melakukan ini alih pula fokus pada tugasan domestik dan juga sosial.

© PressReader. All rights reserved.