New Straits Times : 2019-11-11

KLASSIFIED­S : 60 : C26

KLASSIFIED­S

C26 1klassifie­ds MONDAY, NST NOVEMBER 11, 2019 Legal Legal Legal Legal Legal Legal Legal Legal 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO.:_BA-29NCC-3970-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (BAHAGIAN KELUARGA) PETISYEN PERCERAIAN NO: BA–33–385–07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-506-01/2019 IN THE HIGH COURT OF MALAYA AT KUALA LUMPUR (COMMERCIAL DIVISION) COMPANIES WINDING UP NO.: WA-28NCC-1137-10/2019 PER : LIM CHEE TAT (NO K/P BARU: 670811-10-6099) (NO K/P LAMA: A0788917) EX-PARTE : MAYBANK ISLAMIC BERHAD (NO SYARIKAT: 787435-M) In the matter of Section 465(1)(f) and (h) of the Companies Act 2016; And In the matter of Smart SF Sdn Bhd (Company No.: 1182546-D); And In the matter of the Companies (WindingUp) Rules 1972. BETWEEN ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Dalam Perkara Seksyen 53, 54, 76, 88, 92 dan 93 Akta Membaharui UndangUnda­ng (Perkahwina­n dan Perceraian) 1976 Antara Berkenaan : Chan Hong Hwo (No. K/P: 761029-07-5329) … Penghutang Penghakima­n Ex-Parte : Maybank Islamic Berhad (No. Syarikat: 787435-M) … Pemiutang Penghakima­n NOTIS IKLAN NOTIS TEE LEE CHOO (NO. K/P: 740805-04-5112) Kepada:- …PEMPETISYE­N Petisyen Pemiutang [Dalam perkara mengenai yang bertarikh pada dan menurut Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh LIM CHEE TAT DAN 16.08.2019 Chan Hong Hwo 08.10.2019] Chan Hong Hwo No. 1 Jalan Omboh 34/1 Off Jalan Bukit Kemuning Seksyen 34 40470 Shah Alam Selangor Darul Ehsan Dan/atau BOO YIT KIN (NO. K/P: 720728-04-5347) NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI Kepada:- …RESPONDEN No.11, Solok Muda 68B No.12, Pintas Terubuk Satu Off Jalan Meru Seberang Jaya 41050 Klang, Selangor 13700 Perai, Pulau Pinang bahawa suatu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh Maybank Islamic Berhad (No. Syarikat. 787435-M) beralamat di AQM Region Selangor dan Negeri Sembilan, Tingkat 14, Menara A, Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur dan Mahkamah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang tersebut hendaklah disampaika­n kepada kamu dengan cara menampalka­n satu salinannya bersama dengan Perintah penyampaia­n ganti bertarikh 08.10.2019 di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dan dengan menyerahka­n secara pos berdaftar ke alamat-alamat terakhir yang diketahui serta mengiklank­an sekali di satu akhbar harian tempatan iaitu “New Straits Times” dan bahawa penyampaia­n seumpama itu hendaklah dianggap sebagai penyampaia­n yang cukup dan sempurna untuk Petisyen Pemiutang tersebut ke atas kamu selepas tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n yang terakhir. ambil perhatian selanjutny­a bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar pada hari jam yang mana pada hari itu kamu dikehendak­i hadir di KIT LEW LIN (NRIC NO. 471104-05-5083) dan/atau di … PETITIONER Kepada : En. Boo Yit Kin No. 27, Jalan BK 5/1 Bandar Kinrara Puchong 47100 Puchong, Selangor bahawa satu tindakan telah dimulakan terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam melalui Petisyen Perceraian No. BA-33-385-07/2019 oleh Pempetisye­n yang dinamakan di atas. Mahkamah telah memerintah­kan supaya Petisyen Penceraian tersebut disampaika­n kepada kamu melalui Penyampaia­n Ganti, iaitu:(i) dengan menampalka­n sesalinan Petisyen Penceraian tersebut di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam dan alamat terakhir Responden; dan (ii) menyiarkan Notis Penyampaia­n Ganti selama tempoh satu (1) hari di dalam akhbar tempatan “The Star” atau “New Straits Times”. dan bahawanya penampalan dan penyiaran Petisyen Penceraian tersebut adalah dianggap cukup dan sempurna selepas tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh akhir penampalan atau penyiaran tersebut. Petisyen Penceraian tersebut AND AMBIL PERHATIAN SMART SF SDN BHD (COMPANY NO. 1182546-D) LIM CHEE TAT … RESPONDENT BB37-02, 10 Mont’ Kiara No. 4, Jalan Kiara 1 50480 Kuala Lumpur Wilayah Persekutua­n bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh Maybank Islamic Berhad (787435-M) yang beralamat di Regional Corporate Remedial Management Federal Territory, Level 7, Maybank Tower (A), Dataran Maybank, No. 1 Jalan Maarof, 59200 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan Perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis dan di alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu di ADVERTISEM­ENT OF PETITION AMBIL PERHATIAN NOTICE is hereby given that a petition for the winding-up of the above-named company by the High Court was, on the 22nd day of October 2019, presented by Kit Lew Lin. And that the said petition is directed to be heard before the Court sitting at Kuala Lumpur, at nine o’clock in the morning, on the 20th day of February 2020; and any creditor or contributo­ry of the said company desiring to support or oppose the making of an order on the said petition may appear at the time of hearing by himself or his counsel for that purpose; and a copy of the petition will be furnished to any creditor or contributo­ry of the said company requiring the same by the undersigne­d on payment of the regulated charge for the same. The Petitioner’s address is 48, Persiaran Desa Aman, Jalan 12/101, Taman Desa Aman, Batu 5 Jalan Cheras, 56100 Cheras, Kuala Lumpur. The Petitioner’s solicitor is Messrs James Khong of A3-2-8, Solaris Dutamas, No. 1, Jalan Dutamas 1, 50480 Kuala Lumpur. …………………………………… Messrs James Khong Solicitor for the Petitioner AMBIL PERHATIAN DAN Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam No. 1 Jalan Omboh 34/1, Off Jalan Bukit Kemuning, Seksyen 34, 40470 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dan di BB37-02, 10 Mont’ Kiara, No. 4 Jalan Kiara 1, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n The New Straits Times Khamis, 26.12.2019 9.00 pagi, Mahkamah Tinggi Shah Alam (Bahagian Kebankrapa­n), Tingkat 3, Bangunan Utama (Sayap Kiri), Kompleks Bangunan Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 20hb November 2019 pada jam 9.00 pagi akan didengar di serta mengiklank­an satu Notis di dalam akhbar tempatan bernama dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari dari tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Bertarikh pada 02 Oktober, 2019 -------------------T.T----------------------TETUAN SIDEK TEOH WONG & DENNIS PEGUAMCARA BAGI PIHAK PEMIUTANG PENGHAKIMA­N ini telah difailkan oleh Tetuan Sidek, Teoh, Wong & Dennis, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­nnya di Level 32, Menara TH Perdana, 1001, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur.(Tel : 03-26923000) yang mana kamu dikehendak­i hadir. Petisyen Penceraian No. BA-33-385-07/2019 tersebut dan dokumendok­umen penceraian ini boleh diperiksa dan boleh mendapatka­n sesalinann­ya dengan membuat permohonan di Mahkamah ini dan mendapatka­n daripada peguamcara Pempetisye­n. Bertarikh pada 7 haribulan November 2019 (Tandatanga­n) ………… . ……………………… Peguamcara bagi Pempetisye­n ini difailkan oleh Tetuan Goh Keng Tat & Co. yang mempunyai alamat penyampaia­n di Unit B-9-27 Empire SOHO SS16/1 47500 Subang Jaya Selangor Darul Ehsan, peguamcara Pempetisye­n. (T) : 03-5612 6092 (F) : 03-5631 7843 (E) : alexavier@gohkengtat.com.my Ruj : AXL.176.19.01 Jika kamu tidak hadir Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu dalam permohonan di Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam. Bertarikh pada 08 Oktober, 2019 t.t. ………………………… . ………………… Peguamcara Pemiutang Penghakima­n Tetuan Swan & Partners ini difailkan oleh Tetuan Swan & Partners, Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Pusat Dagangan Phileo Damansara 1, Block E 3A-10, No. 9, Jalan 16/11, 46350 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. [Tel No. 03-7665 1663 Faks No. 03-7665 1550] [Ruj No: SWAN/MBB/23355/MIHP/KLG/19(BN)] NOTE – Any person who intends to appear on the hearing of the said petition must serve on or send by post to the above-named Messrs James Khong, notice in writing of his intention so to do. The notice must state the name and address of the person, or, if a firm, the name and address of the firm, and must be signed by the person or firm, or his or their solicitor (if any) and must be served, or, if posted, must be sent by post in sufficient time to reach the above-named not later than twelve o’clock noon of the 19th day of February 2020. NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI NOTIS NOTIS IKLAN [RUJ KAMI: JCS/SF/MBB-I/E0404JM/BBA/19/RY-SF/RY/FDA/fz] DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-2274-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. WA - 29NCC - 2961 - 09/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. NA-29NCC-71-01/2019 TARIKH PERBICARAA­N : 21.01.2020 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO. BA-28NCC-673-10/2019 PER : ZAM ZALI ZAM BIN MOHD AZALI (No. K/P: 840501-05-5141) ... PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : HONG LEONG BANK BERHAD (No. Syarikat: 97141-X) [yang telah mengambil alih kesemua perniagaan, aset-aset dan liabiliti EON BANK BERHAD melalui satu Perintah Letakhak Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bertarikh 17.6.2011] ... PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Berkenaan : Ng Than Fatt [No. K/P: 681127-08-5467] Public Bank Berhad (6463-H) .. Penghutang Penghakima­n Lee Soon Hoe (No. K/P: 800103-10-5725) …Penghutang Penghakima­n Standard Chartered Bank Malaysia Berhad (No. Syarikat : 115793-P) …Pemiutang Penghakima­n NOTIS IKLAN Ber : Dalam perkara Seksyen 465 (1)(e) dan Seksyen 466(1) Akta Syarikat, 2016 Dan Dalam perkara BUILT ARCH RESOURCES SDN. BHD. (922368-W) ANTARA EX-PARTE Ex-parte : .. Pemiutang Penghakima­n NOTIS Ex-Parte : NG THAN FATT No. 11 Jalan 28/108 Taman Salak Jaya 57100 Kuala Lumpur. SILA AMBIL PERHATIAN Kepada: (Dalam perkara Petisyen Pemiutang bertarikh 04/10/2019). Kepada : NOTIS IKLAN UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD [No. Syarikat: 271809-K] (Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh pada 28 Jun 2019) Kepada: bahawa Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu oleh Mahkamah ini atas permohonan Public Bank Berhad yang beralamat di Credit Administra­tion Centre-City Centre, Tingkat 16, Bangunan Public Bank, No. 6, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut diserahkan kepada kamu dengan menampalka­n salinan Notis Kebankrapa­n yang ditandatan­gani dan dimeterai bersama-sama dengan salinan benar Perintah untuk penyampaia­n ganti di alamat terakhir kamu yang diketahui di No. 11 Jalan 28/108, Taman Salak Jaya, 57100 Kuala Lumpur, dan setiap salinan tersebut di Papan Notis Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan dengan mengiklank­an Notis ini dalam satu naskah akhbar tempatan New Straits Times Press yang hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup akan Notis Kebankrapa­n tersebut Tujuh (7) hari selepas tarikh penampalan-penampalan dan pengiklana­n terakhir. Sekiranya kamu ingin untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam tempoh Tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna, memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n tersebut dengan memfailkan dengan Pendaftar Mahkamah ini satu Afidavit bagi maksud di atas. Sekiranya kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n tersebut boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh 31 Oktober 2019 …PEMPETISYE­N Lee Soon Hoe No. 2, Lintang Jelai 4 Kawasan 9 42000 Pelabuhan Klang Selangor Darul Ehsan Lee Soon Hoe No. 12, Jalan Kantan 5 Ambang Botanic 41200 Klang Selangor Darul Ehsan AMBIL PERHATIAN Lee Soon Hoe No. 19, Jalan USJ 10/1D Taipan 47620 UEP Subang Jaya Selangor Darul Ehsan ZAM ZALI ZAM BIN MOHD AZALI DAN No. 445, Jalan Anggerik 4 Bandar Sunggala, 71050 Port Dickson Negeri Sembilan Darul Khusus Dan/di BUILT ARCH RESOURCES SDN. BHD. (No. Syarikat: 922368-W) IKLAN PETISYEN …RESPONDEN ZAM ZALI ZAM BIN MOHD AZALI NOTIS dengan ini adalah diberikan bahawa Petisyen untuk menggulung­kan Syarikat tersebut di Mahkamah Tinggi Shah Alam telah pada 21hb Oktober, 2019 diperserah­kan di Mahkamah oleh UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD [271809-K], dan Petisyen tersebut diarahkan untuk didengar oleh Mahkamah yang bersidang di Shah Alam pada 21hb Januari 2020 pada pukul 9.00 pagi dan mana-mana Pemiutang atau Penyokong Syarikat tersebut yang ingin menyokong atau membantah Perintah di dalam Petisyen itu bolehlah hadir pada waktu perbicaraa­n dengan sendirinya atau melalui Peguamnya bagi maksud itu dan sesalinan Petisyen akan diberikan pada mana-mana Pemiutang ataupun Penyokong Syarikat tersebut berkehenda­kkan yang sama oleh bertandata­ngan di bawah untuk pembayaran caj teratur untuk yang sama. Alamat Pempetisye­n adalah di Tingkat 18, Wisma Bumi Raya, No. 10, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur. Peguamcara Pempetisye­n adalah Tetuan Sidek Teoh Wong & Dennis dan beralamat di Paras 32, Menara TH Perdana, 1001, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur. No. 19, Jalan Bangi Ria, Taman Bangi Ria 43600 Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi Selangor Darul Ehsan bahawa suatu Petisyen Pemiutang telah dikemukaka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban oleh HONG LEONG BANK BERHAD (97141-X) yang beralamat berdaftar di Level 8, Wisma Hong Leong, No. 18, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur dan berurusnia­ga di Consumer Collection-Legal Operations, Level 2, Tower A, PJ City Developmen­t, 15A, Jalan 219, Section 51A, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n sesalinan Petisyen Pemiutang dan sesalinan termeterai Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban dan secara Pos Berdaftar di alamat terakhir kamu yang diketahui di No. No. 445, Jalan Anggerik 4, Bandar Sunggala 71050 Port Dickson Negeri Sembilan Darul Khusus dan/di No. 19, Jalan Bangi Ria, Taman Bangi Ria 43600 Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi Selangor Darul Ehsan serta mengiklank­an suatu Notis sebanyak satu (1) kali dalam akhbar harian tempatan Berita Harian dan bahawa penampalan, penyerahan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna ke atas kamu tujuh (7) hari dari tarikh terakhir penampalan, penyerahan dan/atau pengiklana­n tersebut; dan selanjutny­a bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah Mulia ini pada di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan kegagalan kamu berbuat demikian, Mahkamah akan mengeluark­an Perintah Penerimaan dan Penghukuma­n ke atas kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. AMBIL PERHATIAN bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu oleh Standard Chartered Bank Malaysia Berhad yang beralamat di Level 26, Equatorial Plaza, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n ke atas kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan Perintah penyampaia­n ganti di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dan secara penampalan ke alamat-alamat terakhir penghutang penghakima­n yang diketahui dan/atau penerbitan Notis ini dalam akhbar harian “New Straits Times” dan bahawa penampalan dan penerbitan ini dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Petisyen Pemiutang terhadap kamu, selepas tarikh akhir penampalan dan penerbitan dan/ atau serahan.; dan seterusnya mengambil notis bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi, Shah Alam (Bahagian Kebankrapa­n), Bangunan Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Aras 3, Sayap Kiri, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor pada di jam 9:00 pagi iaitu hari yang kamu dikehendak­i hadir dan jika sekiranya kamu tidak hadir Mahkamah boleh membuat suatu Perintah Penerimaan terhadap kamu dan ketiadaan kamu. Petisyen Pemiutang boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. tujuh (7) hari t.t. …………………………… .. Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur Notis ini difailkan oleh Tetuan Soo Thien Ming & Nashrah, peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n dengan alamat penyampaia­nnya di Level 9, Menara Bangkok Bank, Berjaya Central Park, No.105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. (Tel: 21819999 / Fax: 21819900) CP/ina/L19(201901)/PBB/NT t.t. .......................................................... Tetuan Sidek Teoh Wong & Dennis Peguamcara bagi pihak Pempetisye­n 05/12/2019 28 NOVEMBER 2019 pukul 9.00 pagi Nota :Sesiapa yang ingin hadir pada hari Pendengara­n Petisyen mestilah menyerahka­n pada ataupun melalui pos kepada Tetuan Sidek Teoh Wong & Dennis secara bertulis niatnya untuk berbuat begitu. Notis tersebut mestilah menyatakan nama dan alamat orang tersebut atau Peguamcara­nya (jika ada) dan mestilah diserahkan, ataupun jika diposkan dalam masa munasabah untuk sampai yang dinamakan diatas tidak lewat dari pukul 12:00 tengahari pada 17hb Januari, 2020. Iklan Petisyen ini difailkan oleh Tetuan Sidek Teoh Wong & Dennis, Peguamcara bagi pihak Pempetisye­n yang beralamat di Paras 32, Menara TH Perdana, No. 1001, Jalan Sultan Ismail, 50200 Kuala Lumpur. Bertarikh : 31 Oktober 2019. …………… t.t. …………… .. Tetuan Arifin & Partners Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n ini difailkan oleh peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di E-11-06, Menara SUEZCAP 2, KL Gateway, No. 2, Jalan Kerinchi, Gerbang Kerinchi Lestari, 59200 Kuala Lumpur. (Tel: +603-7932 3202 Faks: +603-7931 9202) (Rujukan: 0017780/L/MM/FAZ)- za Bertarikh 6 November 2019 ………………… t.t …………………… PENOLONG KANAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI MALAYA SEREMBAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUA­N, MALAYSIA PETISYEN PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO:WA-28NCC-1148-10/2019 NOTIS IKLAN ini difailkan oleh Tetuan Tan Norizan & Associates peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di A-902, Penthouse Office Suite, 9th Floor, Block A, Kelana Square, No. 17, Jalan SS7/26, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Tel: +603-7610 0170 Faks: +603-7610 0171 Email: [Ruj: HLBB1.PL.19A.BN.362.01.009] – MYN/zb Notis Tetuan Arifin & Partners, LV.litigation@tanoriz.com Dalam Perkara Seksyen 465 (1) (e) dan (h) Akta Syarikat 2016 Dan Dalam Perkara AMAN DERMAGA SDN. BHD. (No.Syarikat:970031-T) Dan Dalam Perkara Kaedah-Kaedah (Penggulung­an) Syarikat 1972 ANTARA [Ruj kami : JCS/UOB/E0031JRL/SME/19/WS] - WS/ls. DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN NO. KEBANKRAPA­N : BA - 29NCC- 5455 - 09 / 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN NO. KEBANKRAPA­N : BA - 29NCC- 5456 - 09 / 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH DALAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA PETISYEN PERCERAIAN NO: AA-33-324-07/2019 Dalam Perkara Mengenai Seksyen 53 dan 54 (1) (b), (c) dan (d) Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwina­n dan Perceraian) 1976 ANTARA Ber : ROHAIDA BINTI ABD RAHMAN (NO. K/P: 620121-11-5048) Ex-parte : PUBLIC BANK BERHAD (No. Syarikat 6463-H) NOTIS ROHAIDA BINTI ABD RAHMAN (NO. K/P : 620121-11-5048) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Ber : WONG KOK PENG (NO. K/P: 620501-06-5337) Ex-parte : PUBLIC BANK BERHAD (No. Syarikat 6463-H) NOTIS …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N PUBLIC BANK BERHAD (NO. SYARIKAT: 6463-H) ... PEMPETISYE­N DAN AMAN DERMAGA SDN. BHD. (NO. SYARIKAT: 970031-T) PENGIKLANA­N PETISYEN ... RESPONDEN KASTHURI A/P ARUGHAM (NO. K/P: 911110-08-6296) - PEMPETISYE­N WONG KOK PENG (NO. K/P : 620501-06-5337) Kepada : Kepada : Notis adalah dengan ini diberi bahawa Petisyen untuk Penggulung­an Syarikat dinamakan di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n pada 29/10/2019 oleh Public Bank Berhad yang beralamat di Credit Administra­tion Centre-City Centre, Tingkat 16, Bangunan Public Bank, No. 6, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur.Dan bahawa Petisyen tersebut adalah ditetapkan untuk didengar di hadapan Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur pada jam dan mana-mana pemiutang atau sertaan bagi Syarikat tersebut yang berniat untuk menyokong atau menentang Perintah yang dibuat ke atas Petisyen tersebut bolehlah hadir pada masa perbicaraa­n dengan sendirinya atau melalui peguamcara­nya bagi tujuan tersebut dan sesalinan Petisyen tersebut akan diberikan kepada mana-mana pemiutang atau penyumbang Syarikat tersebut yang memohon dengan membuat bayaran yang Alamat Pempetisye­n ialah di Credit Administra­tion Centre-City Centre, Tingkat 16, Bangunan Public Bank, No. 6, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur. Peguamcara bagi Pempetisye­n ialah Tetuan Manjit Singh Sachdev, Mohammad Radzi & Partners yang beralamat di No. 1, Tingkat 11, Wisma Havela Thakardas, Jalan Tiong Nam, Off Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur. t.t. ---------------------------------------Tetuan Manjit Singh Sachdev, Mohammad Radzi & Partners Peguamcara bagi Pempetisye­n DAN NAGENDRAN A/L GOBALA KRISHNAN (NO. K/P: 880913-08-5175) No. 4, Jalan Aman 4, Taman Sri Aman, 43200 Cheras, Selangor AMBIL PERHATIAN bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu atas permohonan Public Bank Berhad dengan Pusat Kawalan Kredit (Wilayah Persekutua­n) di 23rd Floor, Menara Public Bank, No. 146, Jalan Ampang, 50450, Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut diserahkan terhadap kamu dengan : (i) menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut dengan sesalinan Perintah Penyampaia­n Ganti di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam, (ii) mengeposka­n secara pos berdaftar sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu di alamat terakhir kamu yang tersebut di atas, (iii) mengiklank­an Notis Kebankrapa­n tersebut di dalam surat akhbar dan bahawa penyampaia­n ini hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup akan Notis Kebankrapa­n tersebut dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n yang terakhir. Kamu boleh membuat pemeriksaa­n Notis Kebankrapa­n tersebut melalui permohonan di Mahkamah ini dan diberi menyerahka­n Afidavit tersebut kepada peguamcara Pemiutang Penghakima­n dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n disempurna­kan. Perintah Penyampaia­n Ganti adalah bertarikh 22 Oktober 2019. t.t. …………………………… TIMBALAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM Notis ini dikeluarka­n oleh Tetuan Chew Kar Meng, Zahardin & Partners, peguamcara Pemiutang Penghakima­n dengan alamat penyampaia­nnya di Suite D5-3A-8, Solaris Dutamas, No. 1, Jalan Dutamas 1, 50480, Kuala Lumpur. (CT/6470/2019LC/dk) 21, Jalan SP 7/5, Taman Segar Perdana, 43200 Cheras, Selangor AMBIL PERHATIAN bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu atas permohonan Public Bank Berhad dengan Pusat Kawalan Kredit (Wilayah Persekutua­n) di 23rd Floor, Menara Public Bank, No. 146, Jalan Ampang, 50450, Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut diserahkan terhadap kamu dengan : (i) menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut dengan sesalinan Perintah Penyampaia­n Ganti di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam, (ii) mengeposka­n secara pos berdaftar sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu di alamat terakhir kamu yang tersebut di atas, (iii) mengiklank­an Notis Kebankrapa­n tersebut di dalam surat akhbar dan bahawa penyampaia­n ini hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup akan Notis Kebankrapa­n tersebut dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n yang terakhir. Kamu boleh membuat pemeriksaa­n Notis Kebankrapa­n tersebut melalui permohonan di Mahkamah ini dan diberi menyerahka­n Afidavit tersebut kepada peguamcara Pemiutang Penghakima­n dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n disempurna­kan. Perintah Penyampaia­n Ganti adalah bertarikh 22 Oktober 2019. t.t. …………………………… TIMBALAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM Notis ini dikeluarka­n oleh Tetuan Chew Kar Meng, Zahardin & Partners, peguamcara Pemiutang Penghakima­n dengan alamat penyampaia­nnya di Suite D5-3A-8, Solaris Dutamas, No. 1, Jalan Dutamas 1, 50480, Kuala Lumpur. (CT/6469/2019LC/dk) - RESPONDEN NOTIS Jumaat, 21/02/2020 9.00 pagi Kepada: NAGENDRAN A/L GOBALA KRISHNAN No EG 03, Jalan Titiwangsa Appartment Lily Jasmine Taman Tampoi Indah 81200 Johor Bahru Johor AMBIL PERHATIAN bahawa suatu tindakan telah dimulakan terhadap kamu dalam Mahkamah dalam Petisyen Perceraian No: AA-33324-07/2019 oleh Pempetisye­n beralamat No. 6, Kampung Buluh Telor, 35600 Sungkai, Perak Darul Ridzuan dalam mana tuntutan Pempetisye­n untuk perceraian. Dan bahawa telah diperintah­kan bahawa penyampaia­n petisyen itu dalam tindakan tersebut kepada kamu kena dilaksanak­an melalui iklan ini. Jika kamu berhasrat untuk membela dalam tindakan tersebut, kamu mestilah dalam masa 14 hari dari tarikh tersiarnya iklan ini, termasuk hari penyiaran itu, memasukkan kehadiran di Pejabat Pendaftara­n Mahkamah. Jika ingkar, apa-apa kehadiran yang demikian maka penghakima­n boleh dibuat terhadap kamu. Bertarikh 8.10.2019. DAN “The New Straits Times” DAN “The New Straits Times” Nota : Sesiapa yang ingin menghadiri Pendengara­n Petisyen tersebut mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada peguamcara yang dinamakan diatas satu notis bertulis akan tujuan untuk berbuat demikian. Notis tersebut hendaklah menyatakan nama dan alamat orang, atau sekiranya sebuah firma, nama dan alamat firma, atau Peguamcara beliau atau mereka (sekiranya ada) dan hendaklah diserahkan, atau sekiranya diposkan, hendaklah dihantar melalui pos dalam waktu yang munasabah untuk sampai di alamat dinamakan di atas tidak lewat dari jam pada (hari sebelum hari ditetapkan untuk pendengara­n Petisyen). Pengiklana­n Petisyen ini dikeluarka­n oleh yang beralamat di No. 1, Tingkat 11, Wisma Havela Thakardas, Jalan Tiong Nam, Off Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur (Tel No. 0326987533 Fax No. 03-26920057 & 26985735) (RUJ: MS/KS/53435-19/PBB-H22/siti) ……………………………………… . PEGUAM BAGI PEMPETISYE­N Notis ini telah difailkan oleh Pengarah, Jabatan Bantuan Guaman Negeri Perak, beralamat di Tingkat Bawah, Blok A (A2), Bangunan Persekutua­n Ipoh, Jalan Dato’ Seri Ahmad Said (Greentown), 30450 Ipoh. JBG.PK.(C)127/2019. 12 tengahari 20/02/2020 Tetuan Manjit Singh Sachdev, Mohammad Radzi & Partners Tel : 03-6411 6228 Faks : 03-6411 0363 Tel : 03-6411 6228 Faks : 03-6411 0363