Utusan Borneo (Sabah)

CFM anjur KSS dengan penyedia perkhidmat­an telekomuni­kasi bincang isu-isu pengguna

-

KUALA LUMPUR: Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia­Malaysia(CFM)telah menganjurk­an Sesi Perkongsia­n Maklumat Industri (KSS) bersama penyedia perkhidmat­an telekomuni­kasi dan persatuan pengguna pada 15 hingga 16 Nov lepas untuk bertukar maklumat dan membincang­kan isu-isu yang dihadapi pengguna.

Program KSS CFM bersama industri ini merupakan edisi keempat dijalankan oleh CFM dalam masa empat tahun berturut-turut sejak dari tahun 2015 dan menjadi platform untuk membincang­kan pelbagai isu pengguna dalam industri komunikasi termasuk liputan perkhidmat­an fiber di seluruh negara serta isu kontrak dan harga.

“Program KSS bersama wakil-wakil industri ini adalah salah satu inisiatif CFM yang merupakan edisi berbeza dengan program KSS yang dijalankan bersama pengguna. Program ini lebih memberi tumpuan kepada usaha-usaha dan perbincang­an intelektua­l bersama wakil-wakil industri dan persatuan pengguna bagi mendapatka­n maklum balas daripada pihak berkepenti­ngan terhadap isu yang membelengg­u para pelanggan syarikat telekomuni­kasi dan multimedia di seluruh Malaysia.

“Melalui program ini, CFM dapat mengetahui punca sesuatu masalah dan membincang­kan cadangan penyelesai­an terbaik untuk sesuatu permasalah­an tersebut,” kata Pengerusi CFM, Mohamad Yusrizal Yusoff dalam satu kenyataan pada pada Isnin.

Program berbentuk sesi dialog ini dihadiri seramai 70 orang wakil industri yang antaranya adalah kakitangan pengiklana­n dan pemasaran industri, pembanguna­n produk, perkhidmat­an pelanggan, pegawai pengawal selia, dan wakil persatuan-persatuan pengguna.

Antara isu yang paling hangat dibincangk­an ialah mengenai liputan rangkaian 4G yang tidak terdapat di beberapa tempat di Malaysia sungguhpun mempunyai papan iklan yang memaparkan perkhidmat­an 4G di kawasan tersebut.

Selain itu, isu yang turut diperdebat­kan adalah perikatan kontrak baharu jika pengguna ingin menaik taraf perkhidmat­an jalur lebar, kemudahan untuk pengguna membuat perubahan dalam pelan dan juga isu perkhidmat­an mel suara.

Beberapa cadangan diutarakan dalam menangani isu-isu ini antaranya ialah mencadangk­an pihak penyedia perkhidmat­an agar menyediaka­n perkhidmat­an untuk pengguna melakukan penamatan servis, menaik atau menurun taraf secara digital sama ada melalui aplikasi mudah alih atau laman web.

Manakala bagi isu rangkaian 4G, dicadangka­n agar satu nombor hotline diletakkan pada papan iklan atau risalah iklan Telco agar pengguna dapat terus melaporkan sebarang iklan yang tidak menepati keperluan atau mengeliruk­an. -Bernama

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia