Utusan Borneo (Sabah) : 2019-10-10

Tempatan : 5 : 5

Tempatan

/5 Tempatan Khamis, 10 Oktober 2019 ZDϯϴϬϬ ZDϲϱϬ ZDϭϰϬϬ Ϯ KKZ ,/>> Z ϰ> z Z ^K>/ Z < K&& KhEd Z;,ͬ Ϳ ZŵϭϬϬϬ ,/ < E ^d >> ZDϯϬϬ ZDϴϱϬ ZDϯϱϬ ^/ d > Ϯ Z/E' < t >/ Z E' ; Ϳ 'Z ^ dZ W 239710(KK)LTT

© PressReader. All rights reserved.