Utusan Borneo (Sarawak)

Kem PPPKP ke diatur Klinik Pengerai Ng Antawau mujur

-

KAPIT: Kem Pengari Penyanding Penemu Klinik Pengerai (PPPKP) ke diatur Klinik Pengerai Nanga Antawau udah dikemujur ba Rumah Langga, Nanga Antawau ditu apin lama ke udah.

Program tu dipenyadik­a Sekretari Politik Kepala Menteri Sarawak, Nicholas Kudi Jantai Masing sereta disempulan­g Ketuai Penyanding Penemu Klinik Pengerai ( PPKK) Nanga Antawau, Penghulu Jampi Rawing enggau Rainey Leong.

Program tu bisi mantaika licha pasal chara mensia mayuh mutarka penanggul hipertensi (tinggi darah) ba pengidup sida besehari-sehari.

Seiku Derisa (AMO) ba Klinik Pengerai Nanga Antawau ke mega Sapit Ketuai Pengari Penyanding Penemu Klinik Pengerai ( PPKK) Rainey Leong bisi mantaika peminta ngarika peranak rumah tu minta perintah ngemanahka agi klinik pengerai tu.

Ku iya, tu berindik ari jalai alun ke digaga nuju Tekat Baleh benung berengkah digaga lalu tu ukai semina enda napi pemayuh peranak rumah tu aja tang mega diadang nerima penatai mensia mayuh ke datai berubat ari rumah panjai bukai dudi hari ila.

Piak mega, iya madahka klinik tu patut ngembuan seiti perau laju dikena nabanka orang ke sakit raya lebuh sida enda ulih diperubat ba klinik tu.

Aktiviti begulai enggau kaban PPKK mega seiti program keterubah diatur ba rumah panjai tu taja udah lama ditumbuh ba taun 2014 lalu ngembuan 19 iku kaban PPKK ari rumah tu empu.

Tuju program tu dikena ngedutka agi kaul begulai enggau staf klinik pengerai kelimpah nyaup klinik maya bisi penanggul bekaul enggau pengerai ditapi peranak rumah panjai.

Beserimbai enggau kem tu tadi bisi diatur pengawa meresai pengerai nadai bebayar, pekit kumang enggau keling, pekit belagu, enggau mayuh agi pekit bukai.

 ??  ?? TEPA : Rainey Leong(kiri) nyuaka tepa ngagai Nicholas Kudi pengudah bejadika kem nya.
TEPA : Rainey Leong(kiri) nyuaka tepa ngagai Nicholas Kudi pengudah bejadika kem nya.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia