Pengawa nyiri ketuai komuniti Orang Ulu patut bepelasarka ‘adet’: Dennis

Utusan Borneo (Sarawak) - - Berita Iban -

KUCHING: Pengawa nyiri ketuai raban bansa antara komuniti Orang Ulu patut anang dibalut politik lalu pengawa patut dipebasa sereta diatur nitihka adat aki ini sida tauka disebut ‘adet’.

Ba pekara tu, Kaban Kunsil Nengeri ( ADUN) Telang Usan, Dennis Ngau madahka bala ketuai komuniti Orang Ulu kelebih agi bepegai tegut ba ‘adet’ ti dikemeran ke alai meri nama ketuai ba genturung pendiau ngagai perintah nengeri ngambika diperunding ari randau enggau gempung penemu, lalu ukai dipilih baka ti diperambu ADUN Ba’Kelalan Baru Bian.

Iya nyemetak madahka Bup ‘Adet’ ti dikeluarka Majlis Adat Istiadat ungkup tetiap etnih dalam komuniti Orang Ulu nyadika chuan ba atur pengawa nyiri ketuai komuniti ari ketuai genturung pendiau.

“Kitai nemu bisi antara peranak genturung pendiau deka enda setuju semina ketegal kebuah ti ditemu sida tang tejuka kitai bebasaka bala ketuai ba komuniti. Peranak menua kitai enggau opis pelilih sereta raban kaunsil ari bala ketuai udah napi penanggul ti chukup enggau kusut runding mutar lalu nengah atur pengawa.

“Nya kebuah aku ngansak semua ketuai politik kitai kelebih agi Orang Ulu, ngelalau nembiak redak sida ngambika bepegai teguh ba adet sereta bebasaka bala ketuai komuniti kitai, sida ke tuai enggau bala kaunsil bala ke tuai ba renggat genturung pendiau.

“Tu udah dikemeran ngambika nembiak redak kitai ke diau bebaik ba genturung pendiau kenyau ari kelia,” ku Dennis madah ba Aum Kunsil Nengeri (DUN) Hari Lima tu tadi.

Dennis nyemetak madahka pengawa ngatur bepilih un- gkup ketuai komuniti deka ngemai mayuh pekara manah enggau enda nyadi, tang mayuh agi ke enda manah.

Iya madahka diri tekenyit meda perambu dibantaika Baru, ti dipelaba iya udah teleba enggau gaya idup Orang Ulu sereta meretika adet Orang Ulu. Ku iya, Baru asal ari komuniti Lun Bawang, sebagi ari raban Orang Ulu.

“Pengawa udah dikemeran kenyau ari kelia iya nya randau antara nembiak redak maya bisi pekara ketuai dibantai. Tang tentu iya ukai pengawa ti suah dikereja. Kebuah pia laban deka bisi bida enggau chuan lalu tu ngasuh randau mar teputar,” ku Dennis.

Taja pia, nembiak redak suah agi deka setujuka penemu bala mayuh kelebih agi ari lalau sida ke tuai, ku iya.

“Tang diatu, aku sinu madah ukai semina bida ba chuan penemu, bida politik udah nempa pemar lalu gaya ba genturung pendiau begunaka peranak dia berandauka pekara nya.

“Baka diatu, lalau ari sida ke tuai enggau pilih penemu mayuh enda dikeibuhka parti politik penyakal,” ku iya.

Taja nyukung tegut langgur penemu Baru ngambika pengawa nyiri ketuai komuniti enda dibalut politik, Dennis madah iya nikalka kenang beberapa minggu ke udah, iya bisi madah ba surat berita baka ni pengari rayat Pakatan Harapan (PH) terang nyebut baka ni sida empu nyiri chalun nyadi ketuai genturung pendiau.

“Ba Sarawak kitai enda ngereja pengawa baka nya. Aku ulih nentuka bala ketuai komuniti ti dipilih nitihka adet kitai enda deka lantang ati enggau perambu tu,” ku iya nambah.

Ba lansa bukai, Dennis ti mega Mandal Presiden Federasyen Orang Ulu Sarawak Malaysia (Forum) meri tabi puji ngagai Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ti udah ngemendarka belanja nengeri RM25 juta dikena ngaga Palan Budaya Forum ti deka digaga ba Mengeri Miri.

“Baka ti diperambu Kepala Menteri, kitai komuniti Orang Ulu kelebih agi Forum, begulai enggau semua ejensi perintah bekaul ngambika bebendar gawa nentuka palan tu nyadi sebagi ari komponen dagang temuai Miri, tentu mega palan tu dikeandal deka nyadi lambang penyerakup antara komuniti Orang Ulu,” ku iya.

Iya mega meri terima kasih Abang Johari ti mega Menteri Wang enggau Pengatur Ekonomi ti udah numbuhka Balai Dagang Orang Ulu enggau geran RM10 juta.

“Pengawa numbuhka balai tu baka ti dikingin komuniti dagang Orang Ulu kitai.

“Forum mega deka ngetuaika pengawa nya lalu ngarapka deka nempa pelajar tu dikena matak enggau meransang raban Orang Ulu ngaul diri ba aktiviti dagang datai ba maya iya ila,” ku iya nambah.

NITIHKA ADAT: Ketuai Tetinggi Bansa Kenyah Bagi Menua Miri Temenggong Joseph Ngau Lian (dua kiba) nyuaka Bup Adet Kenyah ngagai Penghulu Anthony Kule ari Sitak San, Ulu Baram ti baru dipadu mangku pengawa. Sama dipeda Dennis (dua kanan), MP Baram Anyi Ngau (kiba) enggau Pemesai Pelilih Telang Usan Baru Tai.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.