Mayuh pekara deka diperati dalam makit kereja diatu, lalu sida patut nyikap diri enggau pengelandik sereta pemanah ulah

Utusan Borneo (Sarawak) - - Berita Iban -

KUCHING: Ukai semina selambar setipikit tauka degree ti tau ngasuh raban graduet muntang bulih makit kereja ba sektor pengereja pengawa.

Kaban Kunsil Nengeri ( ADUN) Bukit Semuja, John Ilus madah diatu mayuh pekara patut diperati enggau dikemanahka agi raban graduet ngambika sida teulihka penuduk ba sektor pengereja pengawa.

“Aku ngaku diatu sida chakah besemekih kelebih agi ngulihka kereja ba sektor perintah dibida jeman aku suba.

“Sida deka diperati nengah disiplin, kaul ba aktiviti luar, penuai runding, penemu enggau mayuh pekara bukai,” ku iya lebuh bejadi ba Penerang Nyendiaka Diri Napi Intebiu Sitak Bepilih Kunsil Nengeri (DUN) Bukit Semuja apin lama ke udah.

Berindik ari nya, iya endang nyukung pengawa Biro Pelajar enggau Latih Palan Servis DUN Bukit Semuja Serian ngatur program nya dikena mantu raban diselinting.

Penerang nya udah diatur enggau nagit bala nembiak lepas SPM, STPM, Diploma, Degre enggau Sitipikit ba DUN Bukit Semuja ti apin bulih kereja entap.

Nengah nya ku iya ulih nyadika pelasar meri penerang ngagai ex-nembiak enggau graduet pasal chara ti betul enggau meruan maya napi intebiu serta mantu sida ngulihka kereja.

Sida ti minta kereja mega deka belajarka chara nganjung peminta enggau intebiu ungkup kereja ba sektor perintah enggau peribit, kelimpah meretika leman peminta orang gawa ba kededua sektor sereta nyendiaka diri enggau chara nyaut tanya maya intebiu.

Raban sida udah ngangau beberapa pengelicha ari Komiti Opis Perintah (SPA) Malaysia, Opis Pengereja Pengawa Malaysia, Opis Pekara Wang Nengeri enggau sektor minyak enggau gis dikena ngemujurka program nya.

Iya mega ngarapka program baka nya deka seruran dipejalai dudi hari sereta mega meri timbal dikena ngemanahka agi program ari sida ti udah ngulu iya.

Sida deka diperati nengah disiplin, kaul ba aktiviti luar, penuai runding, penemu enggau mayuh pekara bukai. John Ilus ADUN Bukit Semuja

UNGKUP NUAN: Francis nerima tepa ari raban pengatur Pengerami Makai Lemai Ngerami Penatai di Sri Amana pin lama ke udah.

SELAMAT DATAI: Penatai Francis dikelalu enggau penuh basa lebuh datai ba Pengerami Makai Lemai Ngerami Penatai di Sri Amana pin lama ke udah.

JOHN

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.