2,500 Rumah Pertiwiku ‘Inisiatif Team Abang Jo’ di Sarawak

Rega rumah RM90,000-RM150,000 ulih ditangkup raban bepenatai pemisi baruh diberi subsidi satu pertiga ari ungkus ke amat

Utusan Borneo (Sarawak) - - Berita Iban -

Di Kemunyang aja lebih 300 unit rumah tu digaga enggau penyampau kesemua rumah taun tu, aku pechaya kitai ulih ngaga ari 2,000 ngagai 2,500 unit rumah ungkup rayat bepenatai pemisi

” baruh.

Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg

Kepala Menteri Sarawak

MIRI: Perintah Nengeri Sarawak deka ngemansangka sepenyampau 2,500 buah rumah ulih dibeli di baruh projek pengawa berumah sida empu, ‘ Rumah Pertiwiku’, berega RM90,000 ngagai RM150,000.

Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madahka rega nya ulih ditangkup raban bepenatai pemisi baruh ti diberi subsidi satu pertiga ari ungkus ke amat.

Ku iya, projek pemungkal nya deka digaga di Kemunyang, Sibu; Jepak di Bintulu, Niah-Lambir di Miri enggau Kuching, dikemansangka perintah nengeri ngena chara sida empu ba Opis Menteri Pengawa Berumah enggau Kaunsil Kandang Menua.

“Di Kemunyang aja lebih 300 unit rumah tu digaga enggau penyampau kesemua rumah taun tu, aku pechaya kitai ulih ngaga ari 2,000 ngagai 2,500 unit tumah ungkup rayat bepenatai pemisi baruh,” ku iya.

Bejaku ngagai pengarang berita rambau aum media ditu, pengudah ngetuaika Aum Komiti Koordinasyen Pe- mansang Renggat Nengeri ditu, Abang Johari madahka rayat ti ngembuan gaji ari RM800 ngagai RM2,500 ulih minta projek ‘Rumah Pertiwiku’, siti ari Inisiatif Team Abang Jo.

“Tu strategi timpuh panjai dikena kitai mantu rayat bisi rumah lalu di baruh Opis Menteri Pengawa Berumah enggau Kaunsil Kandang Menua kitai deka bejalaika polisi ari sukut Nengeri Sarawak, ngena chara kitai empu,” ku iya nambah.

Syarikat Mutiara Mortgage and Finance mega deka ngagihka belanja dikena meri injau ngagai sida ti meli rumah tu, kelebih agi raban bepenatai pemisi baruh.

Dulu ari nya, rambau aum ketiga renggat nengeri pengudah Kuching enggau Bintulu, Abang Johari diberi penerang ari empat opis menteri iya iya nya Pengawa Berumah eng- gau Kaunsil Kandang Menua, Pengawa Betanam Betupi Moden, Infrastuktur enggau Bekal Ai enggau Elekterik Menua Pesisir.

Ku iya, antara ti deka dipejalai iya nya empat projek besai ti deka meri pangka besai ngagai rayat iya nya jematan ba jalai tebing tasik ngaul Jematan Batang Lupar; Jematan Lassa, Jematan Rambungan enggau Jematan Kemena.

“Jematan tu beguna amat laban tu deka nyambung jalai tebing tasik ti digaga dikena ngenegapka agi rentayan sambung jalai di nengeri tu, seriris enggau pengawa Opis Menteri Betanam Betupi Moden, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua deka berimbaka tanah baru nengah taman betanam betupi enggau mega bekenaka teknologi dalam sektor betanam betupi,” ku iya.

Abang Johari udah nya muji opis menteri enggau raban bejalaika pengawa ti diperati ulih gawa nitihka timpuh, ke- limpah 324 projek ba renggat baruh bekenaka agih belanja RM6.42 biliun ti meri pangka ngagai rayat.

Sama datai Sapit Kepala Menteri ti mega nyad Menteri Betanam Betup Moden, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua Datuk Amar Douglas Uggah Embas; Menteri Bekal Ai enggau Elekterik Menua Pesisir Datuk Stephen Rundi Utom Menteri Pengawa Berumah enggau Kaunsil Kandang Menua, Datuk Professor Dr Sim Kui Han.

Dulu ari nya sebedau aum media nya, Abang Johari, mega udah ngelancharka Booklet Ungkup Rayat Sarawak - Inisiatif Team Abang Jo.

UNGKUP KITA: Pemancha Wilson Siang ngarika bala etuai raban bansa Iban Miri nyuaka tepa khas, duku Ilang ngagai Abang Johari.

KENANG: Mong nyain nama dalam bup pengusung lebuh ngulu atur program semak ditu.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.