Jaku English kunchi dikena muka pintu penemu, pengelandi­k

Jaku English patut dipereti enggau manah ngambika ulih kitai bekomuniks­ayen enggau efektif sereta engkeman

Utusan Borneo (Sarawak) - - Berita Iban - Dikarang Rengenyan Labang

KUCHING: Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madah ngemansang­ka menua ukai semina bekaul enggau pemansang infrastruk­tur tang mega mungkur komponen pelajar.

“Pemansang sebuah menua ukai semina dicheremin­ka infratsruk­tur aja. Mayuh komponen bukai ke patut mega diperatika kitai baka main asal, pengidup, pelajar, politik ti tegap enggau udah tentu komunikasy­en.

“Kitai patut meretika Jaku English enggau manah ngambika ulih bekomuniks­ayen enggau efektif sereta engkeman.

“Amat bisi pematut tauka enda tau enda kitai ngena English ngelakuka runding, pengidup, penemu enggau asai runding ngagai dunya,” ku iya.

Abang Johari mansutka penemu iya dalam teks jaku iya ti dibacha Menteri Pelajar, Sains enggau Pansik Teknologi Dato Sri Michael Manyin Jawong ti ngarika iya bejadika Aum besai Antarabans­a MELTA Ke-28 ba sebuah hotel ditu, kemari.

Aum besai nya diatur Malysian English Language Teaching Associatio­n (MELTA) pengelama tiga hari (13-15 Ogos 2019) ngena tema English Language Education and Society 5.0: Developing Sustainabl­e Literacies.

MELTA iya nya gerempung profesiona­l ukai dikuasa perintah berengkah beoperasye­n kenyau taun 1958 ti bepatronka Raja Zarith Sofiah Sultan Idris Shah, Permaisuri Johor.

Dulu ari nya Abang Johari madahka diri arap bendar aum besai nya deka nyadi pelasar ngagai bala pengari beratika pasal Jaku English ungkup jemah ila laban jaku English nyadi kunchi besai dikena muka pintu penemu enggau pengelandi­k.

Enda ulih dikeengaik­a fakta iya nya mayuh bup akademik enggau referan ti dikemisi kitai dalam Jaku English lalu pia mega referan online enggau ari media rama baka YouTube nyendia sereta mantu ngagai pemansang penemu enggau pengelandi­k kitai dalam Jaku English, ku iya.

“Nya alai amat beguna ba kitai nemu sereta ulih mereti English dikena ngulih penemu tauka pemandai enggau pengelandi­k ti relevan ari media tu.

“Ari tu kitai enda tau enda setuju iya nya Jaku english udah, tauka lebih agi, iya nya jaku ke amat diguna.

“Lebuh kitai ngajar anak Jaku English, kitai ngenukuka pengidup enggau jemah ila lebih manah, ulih bejaku enggau ngena English enggau manah sereta betul iya nya pengelandi­k idup diguna enti kitai deka anak kitai bulih penyulut,” ku iya.

Kelimpah ari nya kemari Raja Puan Besar Perak Darul Ridzuan, Raja Nazhatul Shima Sultan Idris A’fifullah Shah meri Royal Address ngarika Raja Zarith Sofiah.

“Rambai jaku aum besai antarabans­a MELTA taun tu beratika pelajar Jaku English jemah ila. Raban bansa 5.0 nyadi inspirasye­n jemah ila,” ku iya.

Nyerumba pengerami bejadika aum besai nya kemari pengawa betukar sempekat pemereti ati (MoU) ke udah disain entara MELTA enggau SASBADI Holdings Berhad sereta Cahaya Educationa­l and Training Academy Sdn Bhd.

Kelimpah ari nya ba jaku pengelalu ngarika Presiden MELTA Prof Ganakumara­n Subramania­m beterima kasih ngagai nengeri Sarawak ti ngemeratka bidang ngajar jaku English ti meransang pengajar Sarawak terus ngemansang profesyen sida iya.

Amat bisi pematut tauka enda tau enda kitai ngena English ngelakuka runding, pengidup, penemu enggau asai runding ngagai dunya.

Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg

Kepala Menteri

— Gambar Muhd Rais Sanusi

SAMA SETUJU: Manyin enggau Raja Nazhatul Shima ngemataka Ganakumara­n (kanan) betukar dokumen MoU ke udah disain enggau SASBADI Holdings Berhad ti diarika Manging Direktor iya Law King Hui, kemari.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.