Utusan Borneo (Sarawak) : 2019-08-14

Iklaneka : 21 : A1

Iklaneka

Rabu, 14 Ogos 2019 0004 H00S6 J A W A T A N K O S O N G JAWATAN KOSONG JAWATAN KOSONG JAWATAN KOSONG Pekerja Am PEKERJA WELDING Penjaga Asrama PEKERJA AM Kelayakan: - Berpengala­man atau tidak - Tempat kerja di Jalan Petanak Sila Hubungi : (GERAI KUEH CHAP) Minimum SRP / PMR / PT3 * Temuduga Terbuka / Walk-in Interview 082-345 466 - Gaji RM1,100 Sila hubungi * Bekerja di Batu 3, Highland Cafe. * Masa kerja 7:00am - 4:30pm Sila hubungi: 014-396 2719 / 019-819 8224 No. untuk dihubungi: atau 016-893 6626 019-439 7777 016-889 9180 Lot 2087, Jalan Tenaga Pending Industrial Estate 93450 Kuching, Sarawak, Malaysia Tel: 6082-345 466 Fax: 6082-480450 www.goldcoin-group.com GAJI TERUNGGUL !! FARM ASSISTANT SUPERVISOR MALAYSIA DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI RM2000-RM2900++ OPERATOR PENGELUARA­N KUCHING PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO. KCH-28NCC-37/7-2019 [HC1] DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT, 2016 AND DALAM PERKARA HONG LEONG HAN TRADING SDN BHD [137877-T] “Grow with Gold Coin” (code PE001) KEKOSONGAN DI JOHOR BAHRU LELAKI & PEREMPUAN MINIMUM TAHU MEMBACA, MENULIS & MENGIRA UMUR CUKUP 18-45 TAHUN ASRAMA, PENGANGKUT­AN & PINJAMAN DISEDIAKAN (25 MILE TAPAH KUCHING) JAWATAN KOSONG • Female preferred. • Supervisio­n experience related field. • Provide administra­tive support to the Farm Manager. • Ensuring general safety of daily operations. • High degree of initiative and selfmotiva­tion. • Ability to pay attention to detail and accurately record data. • Excellent oral and written communicat­ion skills. applicant will be Permohonan dijemput tempatan untuk jawatan untuk warga ANTARA in the a) Pengurus Operasi (1 pax), b) Pengurus Jualan c) Pengurus Operasi Jualan (1 pax). Tugas/Penerangan Pekerjaan: CALL/WHATSAPP KERAJAAN MALAYSIA ... PEMPETISYE­N 016-2016540 / 016-2016903 / 016-2016580 DAN POT JTK NO.1918 HONG LEONG HAN TRADING SDN BHD [137877-T] ... RESPONDEN IKLAN PETISYEN VACANCIES Bertanggun­gjawab dalam mengurus jualan syarikat dan bekerjasam­a untuk menjalanka­n operasi syarikat. Minimum kelayakan SPM Dengan in adalah diberitahu bahawa satu petisyen bagi penggulung­an syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada Dan bahawa petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di KUCHING pada hari jam dan mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah atas petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh penguamnya bagi tujuan tersebut, dan salinan petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat tersebut yang mengkehend­akinya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan bawah ini. 4hb 1. LORRY DRIVER 2. LORRY ATTENDANT 3. SHOP ASSISTANT 4. STORE KEEPER (D licence & GDL permit) Julai, 2019. Kelayakan: Khamis, 5hb September 2019, dan ke atas 09:00 pagi Pengalaman: Saraan : Faedah-faedah lain Lebih dari 2 tahun RM2500 - RM3000 (jika ada): Tempat To work at Foochow Road, Kuching Call: tinggal disediakan Permohonan lengkap dengan butir-butir berkaitan kelayakan dan pengalaman harus dialamatka­n ke Mr Chin 019-8892336 Applicatio­n guideline: Submit resume via whatsapp Alamat pihak mempetisye­n ialah di alamat Lembaga Hasil Dalam Negeri, Aras 11, WismaHasil, No.1, JalanPadun­gan, 93100 Kuching. VACANCY Pioneer Tradeway Sdn Bhd (1013920-V), Lot 98246, Section 64, KTLD Pending Industrial Estate, Jalan Simen Raya, 93450 Kuching, Sarawak, Tel: 012-870 4998 (Vincent Wan) 23/08/19. 016 - 886 0967 Lorry Attendant Pihak mempetisye­n ialah Ezza Binti Mohd Esa, Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Kuching, untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. - Assist Lorry Driver in delivering goods - EPF, SOCSO and allowance provided - 6 working days a week Untuk mengiklan, sila hubungi 082-330505 Email: advertisin­g@ seehuamark­eting.com tidak lewat daripada [EZZA BINTI MOHD ESA ] NĊĜ HĔĚĘĊ FĔė SĆđĊ Peguam Hasil Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. 466862H56J­C Interested, please contact Peringatan: Barangsiap­a yang berhajat menghadiri pendengara­n petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam dua belas tengahari pada 017-8533 691 MALAYSIA DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI KUCHING Located at 10th miles, Jalan Landeh Suitable for small family with landed 4 points - 8.2 points Reasonable price from RM50,400 - RM198,000.00 PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO. KCH-28NCC-36/7-2019 [HC1] DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT, 2016 AND DALAM PERKARA JALINAN BERNAS SDN BHD [344990-D] JAWATAN KOSONG PEMANDU LORRY ANTARA (TRAILER) KERAJAAN MALAYSIA ... PEMPETISYE­N 4hb September 2019. 467766H71S­S DAN • 24 tahun ke atas • Mempunyai lesen bersendi (Trailer) • Boleh membaca dan menulis SHM JALINAN BERNAS SDN BHD [344990-D] ... RESPONDEN JAWATAN KOSONG IKLAN PETISYEN 1) 010-982 3511 2) 010-982 5911 / 019-813 9029 (BINTULU) Dengan in adalah diberitahu bahawa satu petisyen bagi penggulung­an syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada Dan bahawa petisyen tersebut telahd iarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di KUCHING pada hari pagi dan mana-mana sipiutang atau pencarums yarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah atas petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh penguamnya bagi tujuan tersebut, dan salinan petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat tersebut yang mengkehend­akinya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan bawah ini. Alamat pihak mempetisye­n ialah di alamat Lembaga Hasil TEMPAT KERJA: BATU 9, KUCHING (KUCHING) Call/Whatsapp: 1hb Julai, 2019. Rabu, 4hb September 2019, jam 09:00 PEMANDU VAN Q Ms Lu/Ms Silvia 010-8283958 Mdm Sim 012-8832899 - bawa pekerja sahaja * No Agent 016-6692735 467957H36I­T 467202H67J­C Dalam Negeri, Aras 11, Wisma Hasil, No.1, Jalan Padungan, 93100 Kuching. Pihak mempetisye­n ialah Ezza Binti Mohd Esa, Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Kuching, untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. Kuching Port Authorityņ מᆽᙹᛸଞŇ Shipping Informatio­n For 09/08/19 (⪴⳥ⳇ )ب [EZZA BINTI MOHD ESA] Peguam Hasil Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. Date: 09 Aug 19 12:00: 00AM Peringatan: Barangsiap­a yang berhajat menghadiri pendengara­n petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguam cara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam dua belas tengahari pada VESSEL AT BERTH ņϟᘄ⏀ゔŇ Terminal Name Vessel Name/Port Shipping Agent Berthing Date Expected To Depart PENDING PENDING PENDING SENARI SENARI ASSAR SENARI OGC JETTY NO.1 PAIWAN WISDOM / TANJONG MANIS BINTANG LIBERTY II EKS CANTIK / SINGAPOR SUNG FATT 27/SUNG FATT 32 / PORT KLANG SALAM MEWAH / TANJONG MANIS HARBOUR STAR / MUARA ORKIM MERIT / MALACCA SUPER NAVIGATOR AGENCY SDN BHD ERA F & S SDN BHD ONE VIEW LOGISTIC SERVICES SDN BHD PACIFIC SELATAN AGENCY SDN BHD HARBOUR-LINK LINES SDN BHD SENARI SYNERGY SDN BHD 06/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 09/08/2019 10/08/2019 VESSEL ARRIVAL/AT ANCHORAGE ņӷᛸ⏀⎽Ň 3hb September 2019. Terminal Name Vessel Name/Port Shipping Agent Arrival Date Anchorage Date Expected To Berth SHM 467764H71S­S SENARI DANUM 160 / PORT KLANG SHIN YANG SHIPPING SDN BHD 08/08/2019 08/08/2019 09/08/2019 VESSEL EXPECTED TO ARRIVE ņㅷ⤺Ҙᛸ⏀⎽Ň Terminal Name Vessel Name/Port Shipping Agent Expected To Arrive Expected To Berth ASSAR SENARI OGC JETTY NO.2 SENARI PENDING ASSAR SENARI OGC JETTY NO.2 SENARI OGC JETTY NO.1 SENARI PENDING SENARI OGC JETTY NO.1 PENDING SENARI OGC JETTY NO.1 SENARI OGC JETTY NO.1 SENARI SENARI OGC JETTY NO.2 SENARI SENARI OGC JETTY NO.2 PENDING LOTUS CORAL / SEPANGAR BAY HARBOUR MARINER / PORT KLANG TRUONG LOC 16 / SAIGON (HO CHI MINH) SENNA / BATAM ISLAND ALESSA / HALDIA ASIATIC DAWN / TANJONG MANIS BINTANG LIBERTY / SINGAPORE MAJU BINTANG/MAJU LAUT / BINTULU CAPRIOLE / MALACCA MACALLAN 8/AUSONE / THA THONG ORKIM LEADER / SINGAPORE MCC TAIPEI / TANJUNG PELEPAS ARWEN / SEPANGAR BAY CONMAR LAKE / MUARA TAN CANG GLORY / PORT KLANG WISDOM / BANGKOK JANESIA ASPHALT III / BINTULU KOTA TENAGA / SINGAPORE PUSAKA PRIMA / CHINA CASSIOPEIA STAR / KOTA KINABALU MALAYSIA BRAVE / PORT KLANG MTT KUCHING DUA / TANJONG MANIS STRAITS CHALLENGER / KOTA KINABALU DANUM 112 / PORT KLANG HARBOUR UNITED / PASIR GUDANG DANUM 68 / PORT KLANG ASIATIC DAWN / TANJONG MANIS TAN CANG GLORY / PORT KLANG IVS PHOENIX / TAWAU SENARI SYNERGY SDN BHD HARBOUR-LINK LINES SDN BHD HARBOUR AGENCIES (SARAWAK) SDN BHD SENARI SYNERGY SDN BHD SENARI SYNERGY SDN BHD MTT SHIPPING SDN BHD ERAF&SSDNBHD SWEE JOO COASTAL SHIPPING SDN BHD SENARI SYNERGY SDN BHD ACHI JAYA TRANSPORTA­TION SDN BHD SENARI SYNERGY SDN BHD TRANS EAST SHIPPING SDN BHD SENARI SYNERGY SDN BHD HARBOUR-LINK LINES SDN BHD AML SHIPPING SDN BHD HARBOUR AGENCIES (SARAWAK) SDN BHD SENARI SYNERGY SDN BHD PACIFIC SELATAN AGENCY SDN BHD SENARI SYNERGY SDN BHD SUPER NAVIGATOR AGENCY SDN BHD FORTUNE OCEAN SHIPPING & F. A. SDN BHD MTT SHIPPING SDN BHD STRAITS AUTO LOGISTICS SDN BHD SHIN YANG SHIPPING SDN BHD HARBOUR-LINK LINES SDN BHD SHIN YANG SHIPPING SDN BHD MTT SHIPPING SDN BHD AML SHIPPING SDN BHD HARPER WIRA SDN BHD 09/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 0/08/2019 11/08/2019 11/08/2019 11/08/2019 11/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 15/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 17/08/2019 17/08/2019 18/08/2019 20/08/2019 22/08/2019 09/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 ASSAR 11/08/2019 11/08/2019 SENARI ASSAR 12/08/2019 ASSAR SENARI ASSAR 13/08/2019 SENARI SENARI ASSAR 13/08/2019 ASSAR 14/08/2019 PENDING SENARI PENDING SENARI SENARI SENARI SENARI SENARI SENARI - !.'4.!. ).!-!2 %#3)/. !,!. !$4.'!. /3 4#().' 8 /+!2) "!.$!1 8 !$!1 2%5! 6!.' +/-0%3)3)& 8 4!.' %*!"!3 6!.' 7%+2)"%, !$! %-0!3 ,%3!+ +%1%3! 6!.' "!.6!+ 231!3%')+ $) 3%.'!( 042!3 2%$)! 8 !" $ $# ! 6 !3)34$ /.')34$ //1$).!3 467705H03Y­M 467423H05J­J DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU DALAM KEBANKRAPA­N NO. SBW-29NCC-45/2-2019 MAX-LELIM ANAK LIMPA (NO. K/P : 901110-13-6493/) DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU DALAM KEBANKRAPA­N NO. SBW-29NCC-35/2-2019 WAN HAIRUL NIZAM BIN KAMARUDDIN (NO. K/P : 800829-10-5513/RF150478) DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU DALAM KEBANKRAPA­N NO. SBW-29NCC-46/2-2019 OMAR MAYAH BIN MOHAMAD ABUN (NO. K/P : 690224-13-5563/K0286880/RF136433) DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU DALAM KEBANKRAPA­N NO. SBW-29NCC-47/2-2019 MOHAMMAD KHALID BIN ALI UMAR (NO. K/P : 830123-13-5507/) DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU DALAM KEBANKRAPA­N NO. SBW-29NCC-33/2-2018 KASDY BIN MOHAMAD (NO. K/P : 850119-13-5625/) Ber : Ber : Ber : Ber : Ber : SUBLOT 4623, BANDAR BARU PERMYJAYA TUDAN LUTONG 98107 MIRI SARAWAK No. 28, Jalan 17-B. Block C2 Kampung Idaman, 42000 Pelabuhan Klang Selangor C1, NO.16, TERRACE GARDEN, SIBUJAYA 96000 SIBU LOT 272 TAMAN SEROJA INDAH 95400 SARATOK SARAWAK JALAN PANTAI, KAMPUNG JUDAN, 96400 MUKAH SARAWAK Ex-parte: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD Ex-parte: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD Ex-parte: MBSB BANK BERHAD Ex-parte: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD Ex-parte: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD NO.12E & 12F, BLOK 4, JALAN KAMPUNG DATO, 96000 SIBU SARAWAK NO.12E & 12F, BLOCK 4 JALAN KAMPUNG DATO 96000 SIBU SARAWAK TINGKAT 8, MENARA MBSB, NO.46, JALAN DUNGUN, DAMANSARA HEIGHTS, 50490 KUALA LUMPUR Lot 1152 & 1153, Block C, Mukah Town Extension, Phase II, 96400 Mukah Sarawak NO.12E & 12F, BLOK 4, JALAN KAMPUNG DATO, 96000 SIBU NOTIS MENGENAI PERINTAH KEBANKRAPA­N NOTIS MENGENAI PERINTAH KEBANKRAPA­N NOTIS MENGENAI PERINTAH KEBANKRAPA­N NOTIS MENGENAI PERINTAH KEBANKRAPA­N NOTIS MENGENAI PERINTAH KEBANKRAPA­N Notis adalah dengan difailkan pada ini diberikan bahawa, atas petisyen yang suatu Perintah Kebankrapa­n terhadap Notis adalah dengan ini diberikan bahawa, atas petisyen yang difailkan pada suatu Perintah Kebankrapa­n terhadap 15.06.2019, MAX-LELIM ANAK LIMPA (No. K/P : 901110-13-6493/) beralamat di SUBLOT 4623, BANDAR BARU PERMYJAYA TUDAN LUTONG 98107 MIRI SARAWAK telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Sibu pada 29.07.2019. 12 August 2019 24.06.2019, MOHAMMAD KHALID BIN ALI UMAR (No. K/P : 830123-13-5507/) beralamat di LOT 272 TAMAN SEROJA INDAH 95400 SARATOK SARAWAK telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Sibu pada 29.07.2019. Notis adalah dengan difailkan pada ini diberikan bahawa, atas petisyen yang suatu Perintah Kebankrapa­n terhadap Notis adalah dengan difailkan pada ini diberikan bahawa, atas petisyen yang suatu Perintah Kebankrapa­n terhadap Notis adalah dengan difailkan pada ini diberikan bahawa, atas petisyen yang suatu Perintah Kebankrapa­n terhadap 25.06.2019, WAN HAIRUL NIZAM BIN KAMARUDDIN (No. K/P:800829-10-5513 / RF150478) beralamat di No. 28, Jalan 17-B. Block C2 Kampung Idaman, 42000 Pelabuhan Klang Selangor telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Sibu pada 29.07.2019. 12 August 2019 24.06.2019, OMAR MAYAH BIN MOHAMAD ABUN (No.K/P:690224-13-5563 / K0286880/RF136433) beralamat di C1, NO.16, TERRACE GARDEN, SIBUJAYA 96000 SIBU telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Sibu pada 29.07.2019. 12 August 2019 27.12.2018, KASDY BIN MOHAMAD (No. K/P : 850119-13-5625/) beralamat di JALAN PANTAI, KAMPUNG JUDAN, 96400 MUKAH SARAWAK telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Sibu pada 02.07.2019. 12 August 2019 12 August 2019 Bertarikh pada Bertarikh pada Bertarikh pada Bertarikh pada Bertarikh pada ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ (IDLEN BIN IBUS) (IDLEN BIN IBUS) (IDLEN BIN IBUS) (IDLEN BIN IBUS) (IDLEN BIN IBUS) Pegawai Insolvensi Kanan b.p. Ketua Pengarah Insolvensi [ No. Ruj : BP008643/2019/55/19 ] Pegawai Insolvensi Kanan b.p. Ketua Pengarah Insolvensi [ No. Ruj : BP008561/2019/56/19 ] Pegawai Insolvensi Kanan b.p. Ketua Pengarah Insolvensi [ No. Ruj : BP008558/2019/57/19 ] Pegawai Insolvensi Kanan b.p. Ketua Pengarah Insolvensi [ No. Ruj : BP037622/2018/58/19 ] Pegawai Insolvensi Kanan b.p. Ketua Pengarah Insolvensi [ No. Ruj : BP008644/2019/54/19 ] 662319U56T­AN 662321U56T­AN 662317U56T­AN 662318U56T­AN 662320U56T­AN

© PressReader. All rights reserved.