Utusan Borneo (Sarawak) : 2019-08-14

Iklaneka : 25 : A1

Iklaneka

Iklaneka HUBUNGI KAMI /A1 Rabu, 14 Ogos 2019 Tel: (6084) 315252 Faks: (6084) 320549 2PHJD &HQWXU\ 6GQ %KG ,@EA8D8E 38E> I6C<6C &:G6?66C +:CH:C .L6HI6 96C A6>C A6>C EEGDK6A 7$+81 3,1-$0$1 7$+81 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1R 3HUPLW 6,%8 33: 33, 6DK 'DUL 0DF 6DK +LQJJD 0DF PLQLW GDSDW GXLW 2)),&( 05 &+21* ĮĨĮ Ceriakan Hari Anda Dengan Pelbagai Paparan Akhbar di UTUSAN BORNEO VACANCIES MALAYSIA DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI KUCHING PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO. KCH-28NCC-36/7-2019 [HC1] DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT, 2016 AND DALAM PERKARA JALINAN BERNAS SDN BHD [344990-D] MALAYSIA DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI KUCHING PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO. KCH-28NCC-37/7-2019 [HC1] DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT, 2016 AND DALAM PERKARA HONG LEONG HAN TRADING SDN BHD [137877-T] 1) Delivery Boy - Min SPM - Have Class B2 driving license ANTARA 2) Heavy Truck Mechanic (Contractor) – 2 post KERAJAAN MALAYSIA ... PEMPETISYE­N ANTARA DAN KERAJAAN MALAYSIA ... PEMPETISYE­N - Min 10 years experience related field. in JALINAN BERNAS SDN BHD [344990-D] DAN ... RESPONDEN HONG LEONG HAN TRADING SDN BHD [137877-T] ... RESPONDEN IKLAN PETISYEN 3) Heavy Truck Supervisor – 2 post IKLAN PETISYEN Dengan in adalah diberitahu bahawa satu petisyen bagi penggulung­an syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada Dan bahawa petisyen tersebut telahd iarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di KUCHING pada hari pagi dan mana-mana sipiutang atau pencarums yarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah atas petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh penguamnya bagi tujuan tersebut, dan salinan petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat tersebut yang mengkehend­akinya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan bawah ini. Alamat pihak mempetisye­n ialah di alamat Lembaga Hasil Dengan in adalah diberitahu bahawa satu petisyen bagi penggulung­an syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada Dan bahawa petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di KUCHING pada hari jam dan mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah atas petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh penguamnya bagi tujuan tersebut, dan salinan petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat tersebut yang mengkehend­akinya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan bawah ini. 1hb - Assist to oversee workshop’s daily operation - Min 5 years experience in related field. 4hb Julai, 2019. Julai, 2019. Rabu, 4hb September 2019, jam 09:00 Khamis, 5hb September 2019, 09:00 pagi 4) Chef (Restaurant) – 3 post - Min 5 years experience. DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU DALAM KEBANKRAPA­N NO. SBW-29NCC-46/2-2019 OMAR MAYAH BIN MOHAMAD ABUN (NO. K/P : 690224-13-5563/K0286880/RF136433) DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU DALAM KEBANKRAPA­N NO. SBW-29NCC-47/2-2019 MOHAMMAD KHALID BIN ALI UMAR (NO. K/P : 830123-13-5507/) 5) Cashier ( Restaurant ) apply. Fresh graduate are encourage to Polite Alamat pihak mempetisye­n ialah di alamat Lembaga Hasil Dalam Negeri, Aras 11, WismaHasil, No.1, JalanPadun­gan, 93100 Kuching. Dalam Negeri, Aras 11, Wisma Hasil, No.1, Jalan Padungan, 93100 Kuching. Ber : Ber : C1, NO.16, TERRACE GARDEN, SIBUJAYA 96000 SIBU LOT 272 TAMAN SEROJA INDAH 95400 SARATOK SARAWAK - Pihak mempetisye­n ialah Ezza Binti Mohd Esa, Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Kuching, untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. Pihak mempetisye­n ialah Ezza Binti Mohd Esa, Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Kuching, untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. Ex-parte: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD 6) Beer & Liquor Promoter (Restaurant) – 2 post Ex-parte: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD NO.12E & 12F, BLOCK 4 JALAN KAMPUNG DATO 96000 SIBU SARAWAK NO.12E & 12F, BLOK 4, JALAN KAMPUNG DATO, 96000 SIBU [EZZA BINTI MOHD ESA] [EZZA BINTI MOHD ESA ] NOTIS MENGENAI PERINTAH KEBANKRAPA­N Peguam Hasil Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. - Prefer Female - Age 21 - 35 - Polite Peguam Hasil Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. NOTIS MENGENAI PERINTAH KEBANKRAPA­N Notis adalah dengan ini diberikan bahawa, atas petisyen yang difailkan pada suatu Perintah Kebankrapa­n terhadap 24.06.2019, MOHAMMAD KHALID BIN ALI UMAR (No. K/P : 830123-13-5507/) beralamat di LOT 272 TAMAN SEROJA INDAH 95400 SARATOK SARAWAK telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Sibu pada 29.07.2019. Notis adalah dengan difailkan pada ini diberikan bahawa, atas petisyen yang suatu Perintah Kebankrapa­n terhadap 24.06.2019, OMAR MAYAH BIN MOHAMAD ABUN (No.K/P:690224-13-5563 / K0286880/RF136433) beralamat di C1, NO.16, TERRACE GARDEN, SIBUJAYA 96000 SIBU telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Sibu pada 29.07.2019. 12 August 2019 Peringatan: Barangsiap­a yang berhajat menghadiri pendengara­n petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguam cara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam dua belas tengahari pada Peringatan: Barangsiap­a yang berhajat menghadiri pendengara­n petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam dua belas tengahari pada 7) Office Boy – 1 post - Min SPM - Own transport Interest candidates please call to 12 August 2019 Bertarikh pada Bertarikh pada ___________________________ ___________________________ (IDLEN BIN IBUS) (IDLEN BIN IBUS) 084-212126 (Office Hour) Mdm Ting / Ms. Wong Pegawai Insolvensi Kanan b.p. Ketua Pengarah Insolvensi [ No. Ruj : BP008561/2019/56/19 ] Pegawai Insolvensi Kanan b.p. Ketua Pengarah Insolvensi [ No. Ruj : BP008558/2019/57/19 ] 3hb September 2019. 4hb September 2019. 467766H71S­S 467764H71S­S 662319U56T­AN 662320U56T­AN DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU DALAM KEBANKRAPA­N NO. SBW-29NCC-45/2-2019 MAX-LELIM ANAK LIMPA (NO. K/P : 901110-13-6493/) DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU DALAM KEBANKRAPA­N NO. SBW-29NCC-35/2-2019 WAN HAIRUL NIZAM BIN KAMARUDDIN (NO. K/P : 800829-10-5513/RF150478) DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU DALAM KEBANKRAPA­N NO. SBW-29NCC-33/2-2018 KASDY BIN MOHAMAD (NO. K/P : 850119-13-5625/) Ber : Ber : Ber : SUBLOT 4623, BANDAR BARU PERMYJAYA TUDAN LUTONG 98107 MIRI SARAWAK No. 28, Jalan 17-B. Block C2 Kampung Idaman, 42000 Pelabuhan Klang Selangor JALAN PANTAI, KAMPUNG JUDAN, 96400 MUKAH SARAWAK Ex-parte: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD Ex-parte: MBSB BANK BERHAD Ex-parte: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD NO.12E & 12F, BLOK 4, JALAN KAMPUNG DATO, 96000 SIBU SARAWAK TINGKAT 8, MENARA MBSB, NO.46, JALAN DUNGUN, DAMANSARA HEIGHTS, 50490 KUALA LUMPUR Lot 1152 & 1153, Block C, Mukah Town Extension, Phase II, 96400 Mukah Sarawak NOTIS MENGENAI PERINTAH KEBANKRAPA­N NOTIS MENGENAI PERINTAH KEBANKRAPA­N NOTIS MENGENAI PERINTAH KEBANKRAPA­N Notis adalah dengan difailkan pada ini diberikan bahawa, atas petisyen yang suatu Perintah Kebankrapa­n terhadap 15.06.2019, MAX-LELIM ANAK LIMPA (No. K/P : 901110-13-6493/) beralamat di SUBLOT 4623, BANDAR BARU PERMYJAYA TUDAN LUTONG 98107 MIRI SARAWAK telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Sibu pada 29.07.2019. 12 August 2019 Notis adalah dengan difailkan pada ini diberikan bahawa, atas petisyen yang suatu Perintah Kebankrapa­n terhadap Notis adalah dengan difailkan pada ini diberikan bahawa, atas petisyen yang suatu Perintah Kebankrapa­n terhadap 25.06.2019, WAN HAIRUL NIZAM BIN KAMARUDDIN (No. K/P:800829-10-5513 / RF150478) beralamat di No. 28, Jalan 17-B. Block C2 Kampung Idaman, 42000 Pelabuhan Klang Selangor telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Sibu pada 29.07.2019. 12 August 2019 27.12.2018, KASDY BIN MOHAMAD (No. K/P : 850119-13-5625/) beralamat di JALAN PANTAI, KAMPUNG JUDAN, 96400 MUKAH SARAWAK telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Sibu pada 02.07.2019. 12 August 2019 Bertarikh pada Bertarikh pada Bertarikh pada ___________________________ ___________________________ ___________________________ (IDLEN BIN IBUS) (IDLEN BIN IBUS) (IDLEN BIN IBUS) Pegawai Insolvensi Kanan b.p. Ketua Pengarah Insolvensi [ No. Ruj : BP008643/2019/55/19 ] Pegawai Insolvensi Kanan b.p. Ketua Pengarah Insolvensi [ No. Ruj : BP037622/2018/58/19 ] Pegawai Insolvensi Kanan b.p. Ketua Pengarah Insolvensi [ No. Ruj : BP008644/2019/54/19 ] 662321U56T­AN 662317U56T­AN 662318U56T­AN JAWATAN KOSONG NOTIS (SIBU) 1) PEMANDU LORI (1 ½ Tan) Minggu Anak Gindal berasal dari Julau hendak mencari - Mempunyai lesen D and GDL - Berumur 35 dan ke bawah Nuri Saptri 2) PEKERJA AM Sila hubungi: - Berumur 35 dan ke bawah Sesiapa yang berminat sila hubungi Jawatan Kosong H/P:019-854 3991 untuk urusan keluarga dengan segara 019-856 4791 Mr. Lau, Tel No: 1.Trailer Driver 2. Lorry 10 tayar Driver untuk temuduga. 660767U20T­AN • lesen memandu GDL & E / Trailer • bekerja di Bintulu • 2 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan JAWATAN KOSONG Long Fatt Transport (S) Sdn. Bhd. 010-9839533 / 019-8929988 PEMANDU LORI • Mempunyai lesen memandu kelas E dan GDL lesen • Menghantar dan memunggah barang • Waktu bekerja dari 8:30 pagi - 17.00 petang (Isnin-Sabtu) No.7B, Lorong Jalan Ding Lik Kong 37, Sibu. Tempat bekerja Berminat sila hubungi 016-8466558/014-6901210 @@@ @@@ @@@ @@@ VACANCIES JAWATAN KOSONG PEMANDU LORRY 1) MEKANIK LORI 2) WELDER (TRAILER) • 24 tahun ke atas • Mempunyai lesen bersendi (Trailer) • Boleh membaca dan menulis Interested, please call: 1) 010-982 3511 2) 010-982 5911 / 019-813 9029 (BINTULU) H/P:019-8889000 (KUCHING)

© PressReader. All rights reserved.