Utusan Borneo (Sarawak) : 2019-09-11

Berita Iban : 17 : 17

Berita Iban

Berita Iban /17 Rabu, 11 September 2019 Sebun asap: 409 sekula di Sarawak ditutup kemari Mungkur 347 sekula primari, 62 sekula sekondari di Kuching, Samarahan, Padawan, Serian, Sri Aman, Betong, Bau, Lundu enggau Lubok Antu “ KUCHING: Bisi 409 buah sekula ba semilan pelilih menua di nengeri ini diasuh tutup kemari pengudah bacha Indeks Pengamah Angin (IPU) ba kandang endur nya ke diambi nyentuk pukul enam lemai ensanus. iku nembiak sekula,” ku penerang nya kemari. Di Kuching, bisi 26 buah sekula sekondari enggau 61 buah sekula primari ditutup, Padawan (15 sekula sekondari, 86 sekula primari), Betong (lapan sekula sekondari, 45 sekula primari), Sri Aman (lima sekula sekondari, 36 sekula primari) lalu di Bau (empat sekula sekondari, 40 sekula primari). Di Lubok Antu mega mungkur dua sekula sekondari enggau 28 sekula primari, Samarahan (dua sekula sekondari, sebuah Sekolah Rendah (UPSR) ba sekula dipejalaik­a baka selama. “(Pengawa beratika tau nutup sekula) nitihka bacha IPU tetiap pukul 6 lemai laban pemutus nya deka digaga pagila. “Beratika gaya kualiti angin diatu (kemari), reti nya sida (sekula) patut nyendiaka diri muka sekula sehari tu enti bacha IPU terus majak nurun,” ku iya lebuh dikerandau Bernama. Pagi kemari, bisi 50,000 sengkabung mua sekali agi diserahka Opis Penyaga Pengelikun Mensia Mayuh Malaysia (APM) Sarawak ngagai Opis Pelajar Nengeri ngambika disadung ngagai semua sekula di serata Sarawak. Kualiti angin di nengeri tu taja pia dipeda majak manah pagi kemari, semina Sri Aman ngerikod kualiti angin ke balat kamah, lalu di Kuching kenyau tiga hari ke udah dalam kategori ti sama pen gujung iya ngerikod bacha IPU ari baruh 200. Ku Ketua Sekretaria­t Komiti Mutar Penusah Ngenyit Sarawak, Mejar Ismail Mahedin dari APM negeri, Sri Aman ngerikod bacha IPU 202 naka pukul 8 pagi dibandingk­a enggau 241 pukul 8 malam kemari. Bacha IPU di Kuching ngenyit nurun ngagai 167 pagi kemari dibandingk­a enggau 236 pukul 8 malam kemari lalu di Samarahan taja pan nadai berubah ari bacha kualiti angin kamah, tang bisi mandangka penurun nengah bacha 132 pagi kemari dibandingk­a enggau 186 ensanus. Pelilih bukai baka Sarikei, Institut Latih Industri (ILP) Miri enggau Sibu ti ngerikod bacha IPU kamah ensanus ngerikodka bacha ke manah agi kemari nengah bacha IPU jelan pemanah ari baruh 100. Kemari, Opis Pelajar Nengeri Sarawak minta sekula ngetuka semua aktiviti di luar bilik kelas ke bisi bekaul enggau semua nembiak nyema bacha IPU ngelui 100, lalu enti IPU ngelui 200, semua sekula ke dalam kandang endur nya tauka pelilih menua patut terus ditutup maya nya mega. — Bernama Tu mungkur 157,479 iku nembiak sekula. ” Opis Pelajar Nengeri Sarawak Opis Pelajar Nengeri ba siti penerang madahka nya mungkur 347 sekula primari enggau 62 sekula sekondari di Kuching, Samarahan, Padawan, Serian, Sri Aman, Betong, Bau, Lundu enggau Lubok Antu. “Tu mungkur 157,479 sekula primari) lalu di Serian enggau Lundu sama 20 enggau 30 buah sekula primari. Berebak enggau nya, Sapit Direktor Opis Pelajar Nengeri Sarawak Abang Mat Ali Abang Masagus madahka peperiksaa­n Ujian Pencapaian Leon mantaika penanggul sentang pengelaun penembu sepital Sri Aman ngagai Dr Dzulkefly Ketuai Parti Tindakan Demokratik (DAP) Sri Aman, Leon Jimat Donald udah berandau enggau Menteri Pengerai Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad mantaika sekeda isu ke ditapi Sepital Sri Aman. “Aku udah betemu enggau Menteri ba aum pandak mantaika penanggul sentang projek ngaga sepital Sri Aman baru ke tejanggal, ke alai sepital nya diberitaka tembu dalam timpuh 23 bulan,” pia ku Leon ba pengarang berita kemari. Iya nyemetak madah udah ngenataika pekara nya ngagai Menteri ba guna dikena nambahka penyampau mesin dialisis ba sepital, ke alai diatu enda chukup nangkup peminta penambah penyampau pesakit. Nyadi ke pemutus, Dr Dzulkefly andal enggau opis menteri iya deka beratika pekara nya sekalika sepital nya ulih nampung sebarang mesin dialisisi dikena ngemudahka jam nganti pesakit. Aku mega beratka perati iya ba guna deka nukar sekeda mesin makmal ke udah rusak, iya nya dua mesin kira darah penuh, dua mesin beku enggau siti mesin urinalisis,” pia ku Leon ke alai Menteri lalu jampat ngemendark­a peminta nya. Dr Dzulkefly setuju sentang perengkagu­na ke bisi ba sepital meseti ba tikas ke manah sekumbang timpuh ke nganti sepital baru nya tembu digaga. Leon mega ngelaluka Menteri datai nemuai ngagai sepital baru Sri Aman sepenembu nya ila, ke alai Dr Dzulkefly setuju ba pekara nya. KUCHING:

© PressReader. All rights reserved.