Utusan Borneo (Sarawak) : 2019-09-11

Tempatan : 2 : 2

Tempatan

Tempatan 2\ Rabu, 11 September 2019 Pembiayaan Peribadi-i Penyelesai­an keperluan kewangan anda bermula dengan kami. Kadar keuntungan yang kompetitif Amaun pembiayaan sehingga RM400,000 Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun Kelulusan segera Tiada penjamin Tertakluk pada Terma dan Syarat MBSB Bank Berhad (716122-P)

© PressReader. All rights reserved.