Utusan Borneo (Sarawak) : 2019-09-11

Iklaneka : 25 : A1

Iklaneka

Iklaneka cmyk /A1 Rabu, 11 September 2019 SEBARANG PERTANYAAN DAN PENGIKLANA­N, SILA HUBUNGI : SEE HUA MARKETING SDN BHD Email: [email protected] Sibu : 084 - 315252 Sarikei : 084 - 651935 Bintangor : 084 - 693332 Faks : Kapit : Bintulu : 084 - 320549 084 - 796409 086 - 331158 • JAWATAN KOSONG • PERKHIDMAT­AN • PENGIKLANA­N • PERTANYAAN • MELANGGAN • DAN LAIN-LAIN LAGI ..... MALAYSIA DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI BINTULU PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO.: BTU-28NCC-5/7-2019 (HC) JABATAN PERTANIAN SARAWAK (PEJABAT PERTANIAN BAHAGIAN) Blok B, Tingkat Bawah, Bangunan Kompleks Kerajaan Negeri, Bahagian Betong, Kawasan Bandar Baru, Jalan Setia Raja 95700 Betong. Dalam Perkara Akta Syarikat 2016 dan Dalam Perkara Q-Design Biz Sdn. Bhd (No. 492591-A) ANTARA KENYATAAN IKLAN TAWARAN TENDER (NEGERI) KERAJAAN MALAYSIA ... PEMPETISYE­N DAN Unit Pendaftara­n Kontraktor Juruperund­ing 1. Tender ini diperlawa daripada Pembekal/Kontraktor yang berdaftar dengan dan dalam dan yang berkaitan serta Lesen CIDB mempunyai tempoh pendaftara­n yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini bagi Q-DESIGN BIZ SDN. BHD. (NO. SYARIKAT. : 492591-A) IKLAN PETISYEN ... RESPONDEN (UPKJ) Kategori Jenis Pendaftara­n KERJA. Dengan in adalah diberitahu bahawa satu petisyen bagi penggulung­an syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada 24hb Julai, 2019. Dan bahawa petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di Bintulu pada hari Selasa, dan mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah atas petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh penguamnya bagi tujuan tersebut, dan salinan petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat tersebut yang mengkehend­akinya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan bawah ini. Alamat pihak mempetisye­n ialah di alamat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Lot 2429, Jalan Tanjung Batu, 97000 Bintulu. Pihak mempetisye­n ialah Muhammad Nor Sabree Bin Mohd Yunus, Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. TARIKH TUTUP PENJUALAN DOKUMEN TENDER TARIKH TUTUP DAN MASA PENYERAHAN DOKUMEN TENDER TARIKH DAN MASA LAWATAN TAPAK YURAN DOKUMEN (RM) PENDAFTARA­N KELAS, KEPALA & SUB-KEPALA JENIS TAWARAN NO. TENDER TAJUK TENDER 15 Oktober 2019, jam 09:00 pagi PEMBANGUNA­N DAN PENYELENGG­ARAAN PROJEK TANAM BARU KELAPA BERKELOMPO­K (TBKB) SG BANGKIT, SPAOH DENGAN KELUASAN ANGGARAN 50 HEKTAR Kelas D Tarikh: Kontrak kerja 17.09.2019 Kepala III AND VI Masa: RM50 (Bank Draft) 09:00AM SubKepala 1 2 Terbuka kepada bumiputera dan bukan bumiputera 02.10.2019 12:00 tgh hari Tempat Perjumpaan : AO11D/2019/ ST(46) 27.09.2019 Pejabat Daerah Pertanian Spaoh t.t. [MUHAMMAD NOR SABREE BIN MOHD YUNUS] Peguam Hasil Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. 2. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukak­an Peringatan: SIJIL ASAL UNIT PENDAFTARA­N KONTRAKTOR DAN JURUPERUND­ING (UPKJ), SIJIL ASAL CIDB, SIJIL ASAL PENGIKTIRA­FAN STATUS BUMIPUTERA SURAT PEWAKILAN KUASA Barang siapa yang berhajat menghadiri pendengara­n petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam dua belas tengahari pada (jika berkenaan) dan dijual kepada pembekal / kontraktor yang layak. Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Dokumen Tender boleh diperolehi mulai hingga (jika berkenaan) sebelum dokumen Tender 3. 4. Kerajaan Negeri Sarawak. 12/09/2019 27/09/2019 waktu pejabat ( Isnin – Jumaat jam 8.00am-12:30pm dan jam 2.00pm - 3.00pm manakala Jumaat jam 8.00am-11.00am dan 2.30pm-3.00pm) di alamat Pejabat Pertanian Bahagian Betong, 95700 Betong. Draf Bank yang dibayar atas nama pada 14hb Oktober, 2019. 29253B60TA­N WAJIB 5. Pelesen (kontraktor berdaftar) syarikat atau wakil syarikat yang dilantik dengan surat lantikan sah menghadiri taklimat tapak atau lawatan tapak, kegagalan untuk berbuat demikian akan menyebabka­n syarikat tidak layak untuk mengikuti Tender. Sesebuah syarikat hanya layak menghantar seorang wakil sahaja. Kesemua Pelesen (kontraktor berdaftar) syarikat ataupun wakil syarikat wajib menandatan­gan (bersama cop rasmi syarikat) borang kehadiran ke tapak projek. Taklimat/ lawatan tapak akan diadakan pada ketetapan seperti yang dinyatakan dalam Jadual di atas: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik /Wakil/ Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunaka­n Catat serta mempunyai dan Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya pada tarikh tutup dialamat seperti dibawah. VACANCY 1. DELIVERY BOY (B2, D) 2. INDOOR SALES 3. SALESMAN Sampul Berlakri Jam 12.00 6. “SULIT” tengahari Nombor 02/10/2019 Tajuk Tender. NO. TENDER DIALAMATKA­N KEPADA • • • With / without experience. On job training will be provided. Annual Leave, EPF, SOCSO & Bonus provided. PENGERUSI, Lembaga Perolehan Negeri Peringkat Bahagian Betong, Pejabat Residen Bahagian Betong, Aras 2-3, Menara Utama, Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri, Bahagian Betong, Kawasan Bandar Baru, Jalan Setia Raja, 95700 Betong AO11D/2019/ST(46) Interested, please call :- TIDAK AKAN DIPERTIMBA­NGKAN. 7. 8. Dokumen yang diterima selepas tarikh dan masa tutup Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mena-mana tawaran atau member apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut. Sekiranya tempoh Ms Koh (016-886 7365) TIGA (3) Bulan 9. pihak pembida tidak menerima apa-apa maklumbala­s dari Pejabat Pertanian Bahagian , Betong, maka tender berikut adalah tidak Berjaya. JAWATAN KOSONG Sekian, terima kasih “Peneraju Petani Moden” Tukang-tukang yang berpengala­man dalam kerja ubahsuai rumah dan sbgnya. “BERSATU BERUSAHA BERBAKTI” “AN HONOUR TO SERVE” ……………………………………… (PETRUS KANG) Sesiapa yang berminat, sila hubungi: Pem. Pegawai Pertanian Bahagian Bahagian Betong 013-218 3888 Date:10/09/2019 468889H03J­C JAWATAN KOSONG JAWATAN KOSONG (PULAU SOLOMON) JAWATAN KOSONG 1) MEKANIK 2) MEKANIK 3) JURUUKUR KAYU 4) PEMANDU TRAKTOR, SHOVEL, LOGGING TRUCK, EXCAVATOR 5) CHAINSAW OPERATOR 1) PEKERJA AM (Membaiki 3638 Jentera Berat) (Membaiki D6D, Hitachi) PEMANDU LORI (TRELER) (Plaster & Cakung 2 orang) - Tempat kerja di Sibu • 24 tahun ke atas • Mempunyai lesen bersendi (Treler) • Boleh membaca dan menulis 2) PEKERJA AM (Kerja am di tapak pembinaan) - Concrete / Besi / Kayur Sesiapa yang berminat, sila hubungi: 1) 014-325 1274 / 010-982 3511 2) 010-982 5911 / 010-932 5711 Sesiapa yang berminat, sila datang ke No. 2, Lorong Ding Lik Kong 31, Sibu. Sesiapa yang berminat sila hubungi AKTA KEBANKRAPA­N 1967 (AKTA 360) (DISEMAK-1988) NOTIS DIBAWAH SUBSEKSYEN 33A(3) Notis adalah diberitahu bahawa Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia telah mengeluark­an Perakuan Pelepasan menurut Seksyen 33A, Akta Kebankrapa­n 1967 (Akta 360) kepada bankrap dibawah: (BINTULU) Tel:084-328680 (KUCHING) Bil. Nama Nombor Kad Pengenalan Nombor Kes Mahkamah Tinggi Tarikh Pelepasan 1. JEE CHUNG HUAN 740330-13-5367/ K0428261 29-414-2011 KUCHING 20.08.2019 Bertarikh: 20.08.2019 (ADIBAH HUSNA BINTI ZAINAL ABIDIN) Pengarah Insolvensi Negeri Cawangan Kuching bp Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia 468886H03S­H

© PressReader. All rights reserved.