Utusan Borneo (Sarawak) : 2019-09-11

Tempatan : 7 : 7

Tempatan

/7 Tempatan Rabu, 11 September 2019 90% kawasan Balingian diliputi air bersih JKR tambah baik Jambatan Tun Abdul Rahman Yakub “ Projek bekalan air ini meliputi pekan Balingian dan Kuala Balingian serta kawasan Setuan sampai Sedupai. ” Abdul Yakub Arbi ADUN Balingian kediaman dan sebagainya. Beliau turut meminta kerajaan mengkaji keperluan serta kesesuaian saiz saliran terutama untuk kepentinga­n penduduk di kawasan Balingian pada masa depan. Ini melalui inisiatif pihak jabatan serta kementeria­n sama ada untuk keperluan jangka panjang atau pendek. KAWASAN TERLIBAT: Peta tapak menunjukka­n Jambatan Tun Abdul Rahman Yakub. ABDUL YAKUB BERSAMA RAKYAT: Dr Abdul Rahman dan Fadillah bersama umat Islam di Kuching menghadiri Ceramah Perdana yang disampaika­n Ustaz Kazim. TERTARIK: Harden melawat gerai jualan pada Program Jualan Amal 2019 PPDK Bestari Siburan. KENANGAN: Lo (tengah, belakang) bersama ahli jawatankua­sa KIMF 2019 baru-baru ini.

© PressReader. All rights reserved.