Utusan Borneo (Sarawak) : 2019-09-11

Nasional : 9 : 9

Nasional

Nasional /9 Rabu, 11 September 2019 “ ” JAWATAN KOSONG AKTA KEBANKRAPA­N 1967 (AKTA 360) (DISEMAK-1988) NOTIS DIBAWAH SUBSEKSYEN 33A(3) Notis adalah diberitahu bahawa Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia telah mengeluark­an Perakuan Pelepasan menurut Seksyen 33A, Akta Kebankrapa­n 1967 (Akta 360) kepada bankrap dibawah: PEKERJA AM ** Bersikap tanggungja­wab dan rajin/ Mempunyai Kenderaan Sendiri ** - Pernah bekerja di kedai Hardware didahuluka­n Dibekalkan dengan EPF, SOCSO dan Bonus Tahunan Tempat bekerja : / Perabot akan - Jalan Foochow No. 1, Kuching Bil. Nama Nombor Kad Pengenalan 740330-13-5367/ K0428261 Nombor Kes 29-414-2011 Mahkamah Tinggi KUCHING Tarikh Pelepasan 20.08.2019 Sila Hubungi : Mr. Sim 019-887 4896 1. JEE CHUNG HUAN Bertarikh: 20.08.2019 (ADIBAH HUSNA BINTI ZAINAL ABIDIN) Pengarah Insolvensi Negeri Cawangan Kuching bp Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia AKTA INSOLVENSI 1967 NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 33A Notis adalah dengan ini diberikan bahawa, bankrap yang dinamakan dalam jadual di bawah telah dilepaskan daripada kebankrapa­n melalui Sijil Ketua Pengarah Insolvensi berkuat kuasa pada tarikh seperti yang dinyatakan dalam ruang (5) jadual berikut. (1) (2) (3) (4) (5) BIL NAMA BANKRAP NO. K/P NO.KES TARIKH KUAT KUASA PELEPASAN Tempahan iklan di Utusan Borneo dan The Borneo Post Sila hubungi 082-330505 1. Kui Han Eng 580517-13-5383/ K732433 551227-13-5577/ K374706 561208-13-5087/ K643171 29-36-97 BTU 28 Ogos 2019 2. Jonathan Kiyek Anak Jarukan MR. 70 Tahun 1993 28 Ogos 2019 3. Chai Seck Khoon MR. 280 Tahun 1992 28 Ogos 2019 Bertarikh pada 3 haribulan September 2019 (NOOR NASIMAH BINTI BUJANG) Pegawai Insolvensi Kanan I Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Cawangan Miri. b.p. Ketua Pengarah Insolvensi MALAYSIA. No. Ruj No. Akaun Estet : LMA-KPK Kebankrapa­n : BP019934/2013 468732H67J­J SHM 266943N38A­T Dalam Mahkamah Tinggi Sabah Dan Sarawak Di Miri Dalam Kebankrapa­n No. MYY-29NCC-90/3-2016 Dalam Mahkamah Tinggi Sabah Dan Sarawak Di Bintulu Dalam Kebankrapa­n No. BTU-29NCC-286/12-2014 Berkenaan : Zakri Firdaus Jean (KP : 650829-13-5463) Rumah Linggi, Sungai Bukut Balingian, Sarawak. OR c/o CHIYODA SARAWAK SDN BHD (Company No. 896588-M) No. 4083, 1st Floor Jalan Tun Ahmad Zaidi Parkcity Commerce Square 97000 Bintulu, Sarawak. Umbak Anak Tuan Dalam Mahkamah Tinggi Sabah Dan Sarawak Di Miri Dalam Kebankrapa­n No. MYY-29NCC-72/6-2018 Dalam Mahkamah Tinggi Sabah Dan Sarawak Di Bintulu Dalam Kebankrapa­n No. BTU-29NCC-47/6-2018 Berkenaan : Hendricks Johnny Ajang (K/P : 820213-13-5253) OM Materials (Sarawak) Sdn Bhd Pusat Perindustr­ian Samalaju 97000 Bintulu, Sarawak. OR No. 61, Phase 3, Sample Park Jalan Tun Hussein Onn 97000 Bintulu, Sarawak. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Dalam Mahkamah Tinggi Sabah Dan Sarawak Di Miri Dalam Kebankrapa­n No. MYY-29NCC-36/2-2017 Berkenaan : Rahimah Binti Ibrahim (K/P: 850824-13-5938) (Sued as Hirer) Lot 615 Piasau Jaya Fasa 1 98000 Miri, Sarawak And Lot 6013, Golden Villa Jalan Maigold Desa Senadin 98000 Miri, Sarawak Ambank (M) Berhad Berkenaan : Sarina Salleh (KP : 760625-13-5418/K0399021) Lot 147, Kampung Pengkalan Lutong 98100 Miri, Sarawak, Malaysia. Berkenaan : Alex Teo Poh Wei (K/P : 791109-13-5069) Lot 1097, Jln Grand Park 4 2 ½ Miles Airport Road 98000 Miri, Sarawak. Ex Parte : Public Bank Berhad Ex Parte : Public Bank Berhad NOTIS KEPADA PEMIUTANG-PEMIUTANG MENGENAI MESYUARAT PERTAMA NOTIS KEPADA PEMIUTANG-PEMIUTANG MENGENAI MESYUARAT PERTAMA Ex Parte : Ex Parte : (Di bawah perintah penerimaan dan perintah penghukuma­n bertarikh 28 September 2016) NOTIS KEPADA PEMIUTANG-PEMIUTANG MENGENAI MESYUARAT PERTAMA NOTIS KEPADA PEMIUTANG-PEMIUTANG MENGENAI MESYUARAT PERTAMA Ex Parte : (Di bawah Perintah Kebankrapa­n bertarikh 20 September 2018) NOTIS MENGENAI PEMBATALAN PERINTAH PENGHUKUMA­N DAN PENAMATAN PERINTAH PENERIMAAN Notis adalah dengan ini diberikan bahawa, mesyuarat pertama bagi pemiutang-pemiutang dalam perkara di atas akan diadakan di Tingkat 11, Yu Lan Plaza, Jalan Brooke, 98000 Miri, Sarawak pada 18 September 2019, jam 3.00 petang. Bertarikh pada 6 September 2019 (Di bawah Perintah Kebankrapa­n bertarikh 7 Januari 2019) Notis adalah dengan ini diberikan bahawa, mesyuarat pertama bagi pemiutang-pemiutang dalam perkara di atas akan diadakan di Tingkat 11, Yu Lan Plaza, Jalan Brooke, 98000 Miri, Sarawak pada 19 September 2019, jam 2.30 petang. Bertarikh pada 6 September 2019 Notis adalah dengan ini diberikan bahawa, mesyuarat pertama bagi pemiutang-pemiutang dalam perkara di atas akan diadakan di Tingkat 11, Yu Lan Plaza, Jalan Brooke, 98000 Miri, Sarawak pada 19 September 2019, jam 3.00 petang. Bertarikh pada 6 September 2019 (Di bawah perintah penerimaan dan perintah penghukuma­n bertarikh 17 Ogos 2015) Notis adalah dengan ini diberikan bahawa, mesyuarat pertama bagi pemiutang-pemiutang dalam perkara di atas akan diadakan di Tingkat 11, Yu Lan Plaza, Jalan Brooke, 98000 Miri, Sarawak pada 18 September 2019, jam 2.30 petang. Bertarikh pada 6 September 2019 Notis dengan ini diberikan bahawa Perintah Penghukuma­n dan Perintah Penerimaan yang telah dibuat terhadap Rahimah Binti Ibrahim, (Sued as Hirer), Lot 615, Piasau Jaya Fasa 1, 98000 Miri, Sarawak And Lot 6013, Golden Villa, Jalan Maigold Desa Senadin, 98000 Miri, Sarawak pada 16 Ogos 2017 masing-masingnya, dibatalkan dan ditamatkan. Bertarikh pada 29 Ogos 2019 (NOOR NASIMAH BINTI BUJANG) (NOOR NASIMAH BINTI BUJANG) Pegawai Insolvensi Kanan I Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Cawangan Miri. b.p. Ketua Pengarah Insolvensi MALAYSIA. Pegawai Insolvensi Kanan I Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Cawangan Miri. b.p. Ketua Pengarah Insolvensi MALAYSIA. : BP035467/2018 (NOOR NASIMAH BINTI BUJANG) (NOOR NASIMAH BINTI BUJANG) (NOOR NASIMAH BINTI BUJANG) Pegawai Insolvensi Kanan I Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Cawangan Miri. b.p. Ketua Pengarah Insolvensi MALAYSIA. : BP043480/2018 Pegawai Insolvensi Kanan I Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Cawangan Miri. b.p. Ketua Pengarah Insolvensi MALAYSIA. : BP010931/2015 Pegawai Insolvensi Kanan I Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Cawangan Miri. b.p. Ketua Pengarah Insolvensi MALAYSIA. No. Insolvensi : BP012021/2017 No. Insolvensi No. Insolvensi : BP015872/2016 No. Insolvensi No. Insolvensi 266941N38A­T 266941N38A­T 266941N38A­T 266941N38A­T 266941N38A­T Dalam Mahkamah Tinggi Di Sabah Dan Sarawak Di Bintulu Dalam Kebankrapa­n No. BTU-29NCC-87/10-2018 Dalam Mahkamah Tinggi Di Sabah Dan Sarawak Di Bintulu Dalam Kebankrapa­n No. BTU-29NCC-28/3-2019 Dalam Mahkamah Tinggi Di Sabah Dan Sarawak Di Bintulu Dalam Kebankrapa­n No. BTU-29NCC-36/4-2019 Dalam Mahkamah Tinggi Di Sabah Dan Sarawak Di Limbang Dalam Kebankrapa­n No. LMN-29NCC-4/1-2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI SABAH DAN SARAWAK DI KUCHING DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. SRA-29NCC-12/3-2019 Ber: ANDREW STEPHEN ANAK STEPHEN WN K/P : 830709-13-5029 HOSPITAL BETONG, 95700 BETONG, SARAWAK BANK KERJASAMA RAKYAT (M) BHD, 95000 SRI AMAN, SARAWAK Dengan ini diberitahu bahawa atas permohonan yang difailkan pada 26.04.2019, Perintah Kebankrapa­n telah dibuat terhadap penama yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi, Kuching pada 27.05.2019 Segala hutang yang perlu dibayar kepada bankrap hendaklah dibayar kepada Pengarah Insolvensi Negeri, Cawangan Kuching. Bertarikh: 26.08.2019 JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA CAWANGAN KUCHING MdI/156/W/006/73504/BP005885/2019 ADIBAH HUSNA BINTI ZAINAL ABIDIN Pengarah Insolvensi Negeri, Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak b.p. Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia. Berkenaan : Norizah Binti Amin (KP : 770424-13-6034/K0385059) No. 1, Kuarters SK Kuala Binyo D/A PPD Sebauh, KM 1 Jalan Sebauh 97100 Sebauh, Sarawak Berkenaan : Liang Anak Kubu (KP : 580515-13-5339/K0706598) Lot 132, Lorong 2 Golden Villa Jalan Sibiew 97000 Bintulu, Sarawak Berkenaan : Chong Wei Lung (KP : 760524-13-5179) No 33 Palm Villa Jalan Tun Hussein Onn 97000 Bintulu Sarawak Berkenaan : Lawan Anak Jarom (KP : 740206-13-5669/K0444191) Jabatan Hutan Bahagian Limbang Tingkat 3, Limbang Plaza 98700 Limbang, Sarawak Ex-parte: Ex Parte : Alliance Bank Malaysia Berhad Ex Parte : Bank Pertanian Malaysia Berhad Ex Parte : Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Ex Parte : Toyota Capital Malaysia Sdn. Bhd. NOTIS MENGENAI PERINTAH KEBANKRAPA­N NOTIS MENGENAI PERINTAH KEBANKRAPA­N NOTIS MENGENAI PERINTAH KEBANKRAPA­N NOTIS MENGENAI PERINTAH KEBANKRAPA­N Notis adalah dengan ini diberikan bahawa, atas petisyen yang difailkan pada 14hb Jun 2019, suatu perintah kebankrapa­n terhadap Chong Wei Lung, (No. KP : 760524-135179) No 33 Palm Villa, Jalan Tun Hussein Onn, 97000 Bintulu Sarawak telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Bintulu pada 26hb Ogos 2019. Notis adalah dengan ini diberikan bahawa, atas petisyen yang difailkan pada 28hb Jun 2019, suatu perintah kebankrapa­n terhadap Lawan Anak Jarom, (No. KP : 74020613-5669/K0444191) Jabatan Hutan Bahagian Limbang, Tingkat 3, Limbang Plaza, 98700 Limbang, Sarawak telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Limbang pada 27hb Ogos 2019. Notis adalah dengan ini diberikan bahawa, atas petisyen yang difailkan pada 19hb Mac 2019, suatu perintah kebankrapa­n terhadap Norizah Binti Amin, (No. KP : 77042413-6034/K0385059) No. 1, Kuarters SK Kuala Binyo, D/A PPD Sebauh, KM 1, Jalan Sebauh, 97100 Sebauh, Sarawak telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Bintulu pada 26hb Ogos 2019. Notis adalah dengan ini diberikan bahawa, atas petisyen yang difailkan pada 28hb Jun 2019, suatu perintah kebankrapa­n terhadap Liang Anak Kubu, (No. KP : 580515-135339/K0706598) Lot 132, Lorong 2, Golden Villa, Jalan Sibiew, 97000 Bintulu, Sarawak telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Bintulu pada 27hb Ogos 2019. Bertarikh pada 27 haribulan Ogos 2019. Bertarikh pada 28 haribulan Ogos 2019. Bertarikh pada 27 haribulan Ogos 2019. Bertarikh pada 28 haribulan Ogos 2019. (NOOR NASIMAH BINTI BUJANG) (NOOR NASIMAH BINTI BUJANG) (NOOR NASIMAH BINTI BUJANG) (NOOR NASIMAH BINTI BUJANG) Pegawai Insolvensi Kanan I Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Cawangan Miri b.p. Ketua Pengarah Insolvensi MALAYSIA. BP008093/2019 Pegawai Insolvensi Kanan I Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Cawangan Miri b.p. Ketua Pengarah Insolvensi MALAYSIA. BP008517/2019 Pegawai Insolvensi Kanan I Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Cawangan Miri b.p. Ketua Pengarah Insolvensi MALAYSIA. BP003984/2019 Pegawai Insolvensi Kanan I Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Cawangan Miri b.p. Ketua Pengarah Insolvensi MALAYSIA. BP008806/2019 No. Insolvensi: No. Insolvensi: No. Insolvensi: No. Insolvensi: 266941N38A­T 266941N38A­T 266941N38A­T 266941N38A­T

© PressReader. All rights reserved.