Sarawak entap penemu, chukai nyual ba produk petroleum terus dipejalaik­a

Utusan Borneo (Sarawak) - - Berita Iban -

KUCHING: Sarawak terus entap penemu bejalaika chukai nyual ba produk petroleum ti dipansutka di nengeri tu.

Penyanding Penemu Undang-Undang Nengeri Sarawak Dato Sri JC Fong madahka ari baruh Sempekat Malaysia 1963 (MA63) enggau nyata dipadahka dalam genteran 24(1) Ripot KomitiAnta­ra Perintah (IGC) diatu disempulan­g ngagai MA63 Sarawak bisi hak pasal chukai ba barang ti dituku tau dipejalaik­a chukai nyengkaum chukai nyual.

Iya madahka Sarawak enda setuju enggau penemu Profesor Datuk Dr Shad Saleem Faruqi madah Sarawak enda utau bejalaika chukai ba produk petroleum laban nya ari baruh Rintai Perintah Besai, iya nya perintah besai bisi kuasa penuh ngagai semua pekara bekaul enggau produk petroleum.

Shad Saleem Faruqi nitihku Fong diripot madahka kuasa konstitusy­en ari baruh Perkara 95B(3) iya nya ‘kuasa umum’ dikena bejalaika chukai jual nengeri ti nadai tatak sekalika chukai nya pejalaika ba barang dalam Rintai Perintah Besai.

Fong madahka Sarawak bebendar madah enda patut bisi tatak bejalaika chukai ari gerempung undang – undang perintah besai tauka nengeri.

Iya madahka nyema bisi sekat, dia chukai perintah besai enda tau dipejalaik­a ba atas pekara dalam Rintai Nengeri baka transaksye­n tanah enggau nya amat nya dalam Pekara 2(C) Rintai Nengeri.

Nyema pekara nyadi, ku iya, Sarawak tau mantah undang-undang ti dikemendar­ka Parlimen bejalaika chukai ba reta tanah enggau duti setem ba pengawa mindah tauka transkasye­n tanah.

“Nya alai hujah Faruqi enda sah ari sukut undang-undang. Kami bisi penemu ke lebih manah iya nya perintah nengeri enggau besai tau bejalaika chukai sekalika ba perkara di dalam rintai kitai (Nengeri) enggau Rintai Perintah Besai enggau tauka ukai.

“Siti ke patut diperundin­g iya nya sekalika chukai ti dipejalaik­a ba transaksye­n tauka aktiviti meri sekeda penatai pemisi tauka barang ti ditukuka dijual nyadi baranga ke dihukai jual lalu nadai sekat chukai nyual nengeri semina dipejalaik­a dalamRinta­i Nengeri tauka Rintai Perintah Besai,” ku terang iya dalam aum pengarang berita ditu, kemari.

Sama bisi datai ba aum pengarang berita nya, Menteri Muda ba Opis Kepala Menteri (Undang-undang, Kaul Perintah Nengeri-Besai enggau Pematau Projek) Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali.

Aum pengarang berita nya diatur dikena nimbal penerang Shad Saleem Faruqi bekaul enggau hak Sarawak bejalaika chukai nyual produk petroleum ba kompeni ti bekaul dalam industri minyak enggau gis dalam nengeri tu nyengkaum Petronas.

Fong ti enda setuju enggau penerang Shad Saleem Faruqi madah, enti amat chukai nyual perintah besai enda tau dipejalaik­a ba perkara ari baruh Rintai Nengeri, nama kebuah chukai nyual dipejalaik­a ba penyu, daging enggau asil ngulihka ikan sungai dirintai dalam Rintai Nengeri.

Baka nya mega enggau produk kayu meranti taja pan kampung nyata bendar iya nya perkara dirintai dalam Rintai Nengeri, ku iya.

Nya alai ku iya, ‘pengasinga­n tiruan’ entara Rintai Nengeri enggau Rintai Perintah Besai baka ke dipejuraik­a Shad Saleem Faruqi ti nentuka chukai jual ti dipejalaik­a perintah besai enggau nengeri iya nya enda amat.

“Kitai (Sarawak) terus entap enggau penemu diri, kitai tau bejalaika chukai nyual enda ngira bagi produk ditukuka nyadi barang chukai.

“Kitai bejakuka pasal ngemansutk­a minyak enggau gis baka gis lela asal (LNG) di Sarawak udah nya dieksport tauka dijual ke luar Sarawak, utai ti dipansutka tauka diasilka ba Sarawak, iya nya Bintulu ukai di Semenanjun­g Malaysia,” ku iya.

Fong mega deka nemu baka ni Shad Saleem Faruqi nemu penyarut ke nyadi ba Petronas bekaul chukai nyual produk petroleum taja pan iya nadai dalam Komiti randau entara perintah nengeri enggau Petronas.

“Aku ngarapka iyua (Shad Saleem Faruqi) ukai ‘alat sebaran’ Petronas laban Petronas enda kala beperambu deka bejalaika eksyen undang-undang ngagai Sarawak baka ti dipadahka iya nya.

“Pekara nya enda kala dibantaika Petronas dalam randau ngelama tu,” ku iya.

Fong madahka perintah nengeri diatu benung berandau enggau Petronas deka mutarka penanggul nya enggau Sarawak mataika tiga opsyen ngagai syarikat pengeluar minyak menua nya, taja pia enggai madah enggau silik.

ENDA BEGILIK PENEMU: JC Fong meri penerang madahka Sarawak terus entap enggau penemu diri bejalaika chukai nyual ba produk petroleum, seraya iya disempulan­g Hasidah, ba Ringkat 2 Kompleks SUN ditu, kemari.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.