Utusan Borneo (Sarawak) : 2019-10-10

Iklaneka : 21 : A1

Iklaneka

Khamis, 10 Oktober 2019 VACANCY DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA CASA JUARA SDN. BHD. (1018498-U) (Penggulung­an Syarikat Secara Sukarela Oleh Ahli) JAWATAN KOSONG PEKERJA AM Admin Assistant Resolusi khas seperti yang berikut telah diluluskan oleh ahli-ahli Syarikat pada 5 Oktober 2019 di dalam Mesyuarat ahli Syarikat yang diadakan di Lot 646, Section 64, KTLD, 2 ½ Mile, Jalan Pending, 93450 Kuching, Sarawak:‘Bahawasany­a Syarikat ini akan digulungka­n seperti yang diperuntuk­kan dalam Seksyen 439(1)(b) Akta Syarikat 2016, dan selaras dengan Seksyen 445(1) Akta Syarikat 2016, En Chin Ko Yi yang beralamat di Lot 7581, 1st Floor, Jalan Kwong Lee Bank, 93450 Kuching, Sarawak dengan ini dilantik sebagai Penyelesai untuk tujuan penggulung­an tersebut dan diberi kuasa seperti yang diperuntuk­kan dalam Seksyen 455 Akta Syarikat 2016.’ (GERAI KUEH CHAP) Requiremen­ts: • Perform daily office general clerical duties • Must possess at least SPM or above • Computer (Microsoft Office) literate • Possess own transporta­tion • Working location: * Bekerja di Batu 3, Highland Cafe. * Masa kerja 7:00pagi - 4:30ptg 016-893 6626 Kota Samarahan Provide EPF, SOCSO, Paid Leave, etc. Sila Hubungi : TANDATANGA­N PAULINE KON SUK KHIM SETIAUSAHA Tarikh: 10 Oktober 2019 Interested Please Call: DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT LABUAN 1990 DAN DALAM PERKARA BOC AVIATION (LABUAN) PTE. LTD. DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT LABUAN 1990 DAN DALAM PERKARA BOC AVIATION (LABUAN) PTE. LTD. Ms Luviana (016-809 0697) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 469518H00S­S DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA CASA JUARA SDN. BHD. (1018498-U) (Penggulung­an Syarikat Secara Sukarela Oleh Ahli) (No. Syarikat: LL01671) (Dalam Penggulung­an Sukarela Ahli-ahli) (No. Syarikat: LL01671) (Dalam Penggulung­an Sukarela Ahli-ahli) Notis adalah diberikan bahawa pemiutang-pemiutang Syarikat disebut di atas yang mana akan digulung secara sukarela, adalah diminta untuk mengemukak­an nama dan alamat mereka, butiran hutang atau tuntutan serta nama dan alamat peguam mereka (jika ada) kepada Penyelesai Syarikat tersebut yang dinyatakan di bawah pada atau sebelum 5 November 2019. Sekiranya dikehendak­i oleh Penyelesai, bukti hutang perlu dikemukaka­n secara penulisan melalui peguam mereka atau datang secara peribadi dan membuktika­n bahawa hutang atau tuntutan adalah pada masa dan di tempat yang tertentu seperti yang dispesifik­asikan dalam notis. Kegagalan untuk membuat demikian akan menyebabka­n mereka dikecualik­an daripada manfaat sebarang pembahagia­n sehingga hutang tersebut dapat dibuktikan. DENGAN NOTIS DIBERIKAN bahawa pemiutang-pemiutang syarikat tersebut di atas dikehendak­i pada atau sebelum 9 November 2019 menghantar nama dan alamat mereka dengan butiran hutang dan tuntutan mereka, serta nama-nama dan alamat peguam mereka (sekiranya ada) kepada Pelikuidas­iPelikuida­si bagi BOC Aviation (Labuan) Pte. Ltd. (Dalam Penggulung­an Sukarela Ahliahli), d/a KPMG Deal Advisory Sdn Bhd (No. Syarikat: 462265-P) Level 10, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor dan, jika dikehendak­i sedemikian melalui notis secara bertulis daripada Pelikuidas­i-pelikuidas­i atau oleh peguamcara­nya, untuk hadir dan membuktika­n hutang dan tuntutan pada masa dan tempat sebagaiman­a yang dinyatakan dalam notis tersebut, kegagalan akan menyebabka­n mereka dikecualik­an daripada sebarang faedah pembahagia­n yang dibuat sebelum hutang dan tuntutan tersebut dibuktikan. INI DENGAN INI NOTIS DIBERIKAN bahawa resolusi khas berikut telah diluluskan pada Mesyuarat Agung yang telah diadakan pada 7 Oktober 2019: CHIN KO YI CA(M), FCCA PENYELESAI Tarikh: 10 Oktober 2019 470309H05I­T "Bahawa syarikat tersebut digulungka­n secara sukarela menerusi Penggulung­an Sukarela Ahli-ahli selaras dengan Seksyen 131 Akta Syarikat Labuan 1990 menggunapa­kai Seksyen 439(1)(b) Akta Syarikat 2016 dan Lok Peng Chuan (NRIC No. 700310-10-5535) dan Adrian Hong Boo Kiat (NRIC No. 640411-10-7319), d/a KPMG Deal Advisory Sdn Bhd (No. Syarikat: 462265-P) adalah dengan ini dilantik sebagai Pelikuidas­ipelikuida­si bersesama dan berasingan bagi Syarikat tersebut bagi tujuan penggulung­an itu.” BERPINDAH KAMI AKAN 16 Oktober 2019, Berkuat kuasa di bawah. pejabat-pejabat kami berikut akan berpindah ke alamat baharu seperti Boardroom (Malaysia) Sdn. Bhd. Boardroom Corporate Services Sdn. Bhd. Boardroom Business Solutions Sdn. Bhd. Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd. Malaysian Issuing House Sdn. Bhd. 1. 2. (No. Syarikat 686461-M) (No. Syarikat 3775-X) - Dahulu dikenali sebagai Boardroom Corporate Services (KL) Sdn. Bhd. 3. (No. Syarikat 476777-A) - Dahulu dikenali sebagai Symphony Corporateh­ouse Sdn. Bhd. 4. (No. Syarikat 378993-D) - Dahulu dikenali sebagai Symphony Share Registrars Sdn. Bhd. 5. (No. Syarikat 258345-X) ALAMAT BAHARU Menurut perintah Lembaga, Menara Symphony, Tingkat 11 dan Tingkat 12 No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-7890 4800 Faks: 03-7890 4650 Lok Peng Chuan Adrian Hong Boo Kiat Phang Thim Fatt Pengarah Pelikuidas­i-pelikuidas­i Bertarikh 10 Oktober 2019 Bertarikh 10 Oktober 2019 JAWATAN KOSONG (Kuching) bengkel mengecat, mengetuk, membaiki kerangka dan mengilat kenderaan, Kami adalah ingin mencari pekerja mahir dan separuh mahir sebagai: PENGECAT KERETA Gaji RM1,000 – RM3,000 Lokasi: SMI Industrial Park, Demak Laut, Jalan Bako Tempat tinggal, EPF & SOCSO disediakan Mempunyai lesen memandu kereta Berminat, sila hubungi: x x x x 016-807 7170 (Mdm Liu) PELBAGAI PELUANG PEKERJAAN __________D__I__J_O__H_O__R___________ Restoran, Kilang, Kedai Kimpal, Tayar, Penghawa Dingin, Pengubahsu­aian, Urut Kaki, Elektrik, Minimart, Pendandan Rambut, Pengawal, Promoter, Pelayan Hotel, Pencuci Kereta, Salesman, Beautician. GAJI TERUNGGUL !! Untuk Melanggan Akhbar Utusan Borneo RM2000-RM2900++ OPERATOR PENGELUARA­N Sila Hubungi: (code PE001) 016-873 1086 016-720 1815 (Mr Soon - Sarawak) (Mr Tan - Johor) KEKOSONGAN DI JOHOR BAHRU LELAKI & PEREMPUAN MINIMUM TAHU MEMBACA, MENULIS & MENGIRA UMUR CUKUP 18-45 TAHUN ASRAMA, PENGANGKUT­AN & PINJAMAN DISEDIAKAN Sila Hubungi Tel: 082 330505 CALL/WHATSAPP 016-2016540 / 016-2016903 / 016-2016580 POT JTK NO.1918 Atau Fak: 082-333550 Kini Iklaneka Di Utusan Borneo Juga Boleh Didapati Di Laman Web Kami c.theborneop­ostcom Atau www.theborneop­ost.com JAWATAN KOSONG CLEANER / PEKERJA AM diperlukan Gaji bulanan RM1200 ke atas Perlu bekerja di kawasan yang ditetapkan oleh syarikat mengikut projek semasa Tempat penginapan/pengangkut­an wang pinjaman disediakan jika perlu Terbuka untuk warganegar­a MALAYSIA sahaja.Yang Mr. Alex Lai 010-2739299 (EVERTRUST GALLANT COMPANY) berminat sila hubungi SHM untuk keterangan lanjut. 470057H38I­T

© PressReader. All rights reserved.