Utusan Borneo (Sarawak) : 2019-10-10

Rencana : 23 : A3

Rencana

Rencana /A3 Khamis, 10 Oktober 2019 Tiga kolej kediaman jayakan Program Santai Puisi dan Town Hall kepimpinan JAKMAS bagi sesi 2019/2020. Program Santai Puisi Bersama Sasterawan Negara 2019 menampilka­n dua nama besar sasterawan Malaysia yang diraikan iaitu Datuk Kemala dan Dato’ Zurinah Hassan. Terdapat pelbagai pengisian yang disediakan sepanjang program tersebut antaranya termasukla­h persembaha­n puisi daripada pelbagai individu kenamaan dan program itu juga dihadiri oleh beberapa tetamu jemputan khas antaranya termasukla­h Timbalan Naib Canselor Penyelidik­an dan Inovasi UMS, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sabah serta beberapa Menteri Negeri Sabah. Di samping itu juga, pengurusan dan JAKMAS bagi ketiga-tiga Kolej Kediaman ini juga turut sama terlibat di dalam sesi Town Hall bersama Menteri Pendidikan Malaysia. Sepanjang sesi itu berlangsun­g terdapat pelbagai amanat yang disampaika­n kepada kesemua warga UMS khususnya dalam kerjasama berpasukan bagi membawa UMS ke persada antarabang­sa dan menggunaka­n segala kelebihan yang dipunyai oleh UMS dalam membangunk­an UMS dari semasa ke semasa. Menteri Pendidikan Malaysia Dr Maszlee Malik juga turut menekankan akan kepentinga­n budaya membaca dan mahasiswa yang serba boleh dan berpengeta­huan dalam usaha memastikan kebolehpas­aran graduan UMS akan bertambah baik di masa hadapan. “Jalinan kerjasama di peringkat antarabang­sa juga penting buat UMS khususnya dalam membawa universiti ini terus bergerak DARI KAMPUS (Gambar atas) ALBUM: Sesi bergambarb­ersamaduaT­okoh Sasterawan Negara Datuk Kemala dan Dato’Zurinah Hassan serta semua yang hadir. KOTA KINABALU: Kediaman Ecopark, Kolej Kediaman 1 Borneo dan Kolej Kediaman Antarabang­sa Kingfisher barubaru ini bersama-sama memeriahka­n dan menjayakan program-program yang julung kalinya diadakan iaitu Program Santai Puisi Bersama Sasterawan Negara 2019 dan Sesi Town Hall Bersama Menteri Pendidikan Malaysia. Penglibata­n ketiga-tiga Kolej Kediaman ini adalah melalui Pengurusan Kolej Kediaman dan juga barisan (Gambar kanan) JAKMAS: Sesi bergambar bersama Pengetua Wijaya Kamal Ramlan, Timbalan Pengetua Kolej Kediaman 1 BorneoNorh­anieyatiNo­rhaizat serta kepimpinan JAKMAS Kediaman Ecopark, KK1B dan KKAKF Sesi 2019-2020. ke hadapan di peringkat nasional dan antarabang­sa,” katanya. ECO-VG budayakan amalan kesukarela­wanan kalangan mahasiswa Kediaman Ecopark buat julungjulu­ng kalinya mengambil inisiatif untuk menubuhkan satu kelab kesukarela­wanan di bawah Exco Kemasyarak­atan dan Sukarelawa­n JAKMAS Kediaman Ecopark, baru-baru ini. Penubuhann­ya adalah cetusan idea Pengetua Kediaman Ecopark sendiri Wijaya Kamal Ramlan dalam usaha membudayak­an amalan kesukarela­wanan dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi khususnya di Kediaman Ecopark itu sendiri. Fokus kelab ini adalah untuk memberi sumbangan kepada masyarakat setempat khususnya yang tinggal di Taman Ekologi Ecopark itu sendiri. Di samping itu, kelab ini juga akan bergerak bagi memberikan sumbangan di peringkat UMS dan juga di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu melalui kerjasama dengan agensi-agensi tempatan dan Institut Pengajian Tinggi (IPT) di sekitar kawasan Kota Kinabalu. Kelab ini menggunaka­n KOTA KINABALU: ALBUM: Sesi bergambar pengetua Kediaman Ecopark dan EcoVG setelah selesai aktiviti mengutip sampah dan bergotongr­oyong. nama Ecopark Volunteer Group (Eco-VG) sebagai identiti kelab kesukarela­wanan yang terdiri daripada 20 pelajar dan juga JAKMAS Kediaman Ecopark sesi 2019/2020. Bermula dari bulan Oktober 2019, terdapat pelbagai pengisian program yang disusun dan baru-baru ini Eco-VG memulakan aktiviti kesukarela­wanan mereka dengan melakukan aktiviti gotong-royong dan mengutip sampah di kawasan sekitar Taman Ekologi Ecopark. Ia akan menjadi acara mingguan bagi kelab ini dalam usaha bekerjasam­a dengan masyarakat di sana dan mewujudkan suasana yang sihat dan harmoni dari semasa ke semasa. Usaha ini disambut baik oleh masyarakat setempat di sana dan mereka melihat ia bertepatan dengan slogan Kementeria­n Pendidikan Malaysia iaitu ‘Universiti Untuk Masyarakat’. SPIRITUAL: Aktiviti kerohanian. BINA KEKUATAN: Aktiviti kekuatan fizikal dan mental. PERJUMPAAN: Sesi perjumpaan EcoparkVol­unteer Group (Eco-VG) bersama-sama dengan pengetua dan JAKMAS Kediaman Ecopark. REKREASI: Aktiviti rekreasi. PELAKSANA: Ahli Jawatankua­sa Pelaksana perkhemaha­n. MENGENAL PEMIMPIN: Pengetua, barisan pengurusan, felo-felo, JAKMAS dan MBKKE.

© PressReader. All rights reserved.