Utusan Borneo (Sarawak) : 2019-10-10

Iklaneka : 26 : A2

Iklaneka

Iklaneka HUBUNGI KAMI A2\ Khamis, 10 Oktober 2019 Tel: (6084) 315252 Faks: (6084) 320549 MALAYSIA DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO.: SBW-28NCC-10/9-2019 (HC) Dalam Perkara Akta Syarikat 2016 dan Dalam Perkara Syarikat UTAMUTU SDN BHD (No. 80460-V) ANTARA MALAYSIA DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO.: SBW-28NCC-9/9-2019 (HC) Dalam Perkara Akta Syarikat 2016 dan Dalam Perkara Syarikat MERANTI TIMUR SDN BHD (No. 182017-V) ANTARA MALAYSIA DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO.: SBW-28NCC-11/9-2019 (HC) Dalam Perkara Akta Syarikat 2016 dan Dalam Perkara Syarikat MERCU OPTIMA SDN BHD (No. 574743-P) ANTARA MALAYSIA DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO.: SBW-28NCC-12/9-2019 (HC) Dalam Perkara Akta Syarikat 2016 dan Dalam Perkara Syarikat C & G EQUITY SDN BHD (No. 300645-K) ANTARA Company No. 535730 V NOTICE OF FINAL MEETING IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2016 AND IN THE MATTER OF YSK ENTERPRISE SDN. BHD. KERAJAAN MALAYSIA … PEMPETISYE­N KERAJAAN MALAYSIA … PEMPETISYE­N KERAJAAN MALAYSIA … PEMPETISYE­N (Company No. 535730-V) (MEMBERS’ VOLUNTARY WINDING UP) NOTICE IS HEREBY GIVEN KERAJAAN MALAYSIA … PEMPETISYE­N DAN MERANTI TIMUR SDN BHD (No. 182017-V) DAN MERCU OPTIMA SDN BHD (No. 574743-P) DAN UTAMUTU SDN BHD (No. 80460-V) DAN C & G EQUITY SDN BHD (No. 300645-K) … RESPONDEN … RESPONDEN … RESPONDEN … RESPONDEN that pursuant of section 459 of the Companies Act, 2016 a Final Meeting of the abovenamed Company will be held at IKLAN PETISYEN IKLAN PETISYEN IKLAN PETISYEN IKLAN PETISYEN Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen bagi penggulung­an syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada Dan bahawa Petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di pada hari jam dan mana-mana si pemiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah atas Petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh peguamnya bagi tujuan tersebut, dan salinan Petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana si pemiutang atau pencarum syarikat tersebut yang mengkehend­akinya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan bawah ini. Alamat pihak Pempetisye­n ialah di alamat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Cawangan Sibu), Wisma Vasty, No. 15, Jalan Pulau, 96000 Sibu, Sarawak. Pihak Pempetisye­n ialah Nurulnita Binti Kota, Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Cawangan Sibu), untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen bagi penggulung­an syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada Dan bahawa Petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di pada hari jam dan mana-mana si pemiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah atas Petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh peguamnya bagi tujuan tersebut, dan salinan Petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana si pemiutang atau pencarum syarikat tersebut yang mengkehend­akinya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan bawah ini. Alamat pihak Pempetisye­n ialah di alamat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Cawangan Sibu), Wisma Vasty, No. 15, Jalan Pulau, 96000 Sibu, Sarawak. Pihak Pempetisye­n ialah Nurulnita Binti Kota, Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Cawangan Sibu), untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen bagi penggulung­an syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada Dan bahawa Petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di pada hari jam dan mana-mana si pemiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah atas Petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh peguamnya bagi tujuan tersebut, dan salinan Petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana si pemiutang atau pencarum syarikat tersebut yang mengkehend­akinya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan bawah ini. Alamat pihak Pempetisye­n ialah di alamat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Cawangan Sibu), Wisma Vasty, No. 15, Jalan Pulau, 96000 Sibu, Sarawak. Pihak Pempetisye­n ialah Nurulnita Binti Kota, Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Cawangan Sibu), untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen bagi penggulung­an syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada Dan bahawa Petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di pada hari jam dan mana-mana si pemiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah atas Petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh peguamnya bagi tujuan tersebut, dan salinan Petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana si pemiutang atau pencarum syarikat tersebut yang mengkehend­akinya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan bawah ini. Alamat pihak Pempetisye­n ialah di alamat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Cawangan Sibu), Wisma Vasty, No. 15, Jalan Pulau, 96000 Sibu, Sarawak. Pihak Pempetisye­n ialah Nurulnita Binti Kota, Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Cawangan Sibu), untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. No.11, 3RD Floor, Jalan Maju, 96000 Sibu, Sarawak at 9.00 a.m. on 10th November 2019. 10hb September 2019. 11hb September 2019. 11hb September 2019. 11hb September 2019. SIBU Khamis, 17hb Oktober 2019, SIBU Isnin, 28hb Oktober 2019, 9.00 SIBU Khamis, 17hb Oktober 2019, SIBU Rabu, 30hb Oktober 2019, 9.00 9.00 pagi pagi 9.00 pagi pagi For the purpose of:(1) Having an account laid before the members, showing the manner in which the winding up has been conducted and the property of the Company disposed off and hearing any explanatio­n that may be given by the Liquidator. (2) Determinin­g by ordinary resolution the manner in which the books, accounts and documents of the Company and of the Liquidator shall be disposed off. Dated: 10th day of October, 2019 TIE HIENG KIEW [ NURULNITA BINTI KOTA ] [ NURULNITA BINTI KOTA ] [ NURULNITA BINTI KOTA ] [ NURULNITA BINTI KOTA ] Peguam Hasil Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia Peringatan – Barang siapa yang berhajat mengahdiri pendengara­n Petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam dua belas tengahari pada 16hb Oktober 2019. Peguam Hasil Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia Peringatan – Barang siapa yang berhajat mengahdiri pendengara­n Petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam dua belas tengahari pada 25hb Oktober 2019. Peguam Hasil Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia Peringatan – Barang siapa yang berhajat mengahdiri pendengara­n Petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam dua belas tengahari pada 16hb Oktober 2019. Peguam Hasil Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia Peringatan – Barang siapa yang berhajat mengahdiri pendengara­n Petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam dua belas tengahari pada 29hb Oktober 2019. LIQUIDATOR 663598U53T­AN SARAGREEN SDN BHD JAWATAN KOSONG 664121U20T­AN 664118U20T­AN 664120U20T­AN 664119U20T­AN VOLVO & MERCEDES MEKANIK MALAYSIA DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO.: SBW-28NCC-7/9-2019 (HC) Dalam Perkara Akta Syarikat 2016 dan Dalam Perkara Syarikat TENAGA TIASA SDN BHD (No. 520222-W) ANTARA MALAYSIA DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO.: SBW-28NCC-8/9-2019 (HC) Dalam Perkara Akta Syarikat 2016 dan Dalam Perkara Syarikat UNITED TRAILER (M) SDN BHD (No. 179225-X) MALAYSIA DALAM MAHKAMAH TINGGI DI SABAH DAN SARAWAK DI SIBU PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO.: SBW-28NCC-13/9-2019 (HC) Dalam Perkara Akta Syarikat 2016 dan Dalam Perkara Syarikat TOKYO ELECTRICAL (M) SDN BHD (No. 285270-T) DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA CASA JUARA SDN. BHD. (1018498-U) (Penggulung­an Syarikat Secara Sukarela Oleh Ahli) Kelayakan: Kebolehan membaik pulih common-rail kenderaan elektronik - Pengalaman berkenaan - Boleh bertugas luar kawasan Akan dirunding 8:00 am - 5:00 pm (Jika perlu) Resolusi khas seperti yang berikut telah diluluskan oleh ahli-ahli Syarikat pada 5 Oktober 2019 di dalam Mesyuarat ahli Syarikat yang diadakan di Lot 646, Section 64, KTLD, 2 ½ Mile, Jalan Pending, 93450 Kuching, Sarawak:‘Bahawasany­a Syarikat ini akan digulungka­n seperti yang diperuntuk­kan dalam Seksyen 439(1)(b) Akta Syarikat 2016, dan selaras dengan Seksyen 445(1) Akta Syarikat 2016, En Chin Ko Yi yang beralamat di Lot 7581, 1st Floor, Jalan Kwong Lee Bank, 93450 Kuching, Sarawak dengan ini dilantik sebagai Penyelesai untuk tujuan penggulung­an tersebut dan diberi kuasa seperti yang diperuntuk­kan dalam Seksyen 455 Akta Syarikat 2016.’ Ganjaran: Waktu kerja: ANTARA ANTARA KERAJAAN MALAYSIA … PEMPETISYE­N KERAJAAN MALAYSIA … PEMPETISYE­N KERAJAAN MALAYSIA … PEMPETISYE­N DAN TENAGA TIASA SDN BHD (No. 520222-W) DAN TOKYO ELECTRICAL (M) SDN BHD (No. 285270-T) … RESPONDEN DAN UNITED TRAILER (M) SDN BHD (No. 179225-X) Sesiapa yang berminat, sila hubungi: … RESPONDEN … RESPONDEN IKLAN PETISYEN IKLAN PETISYEN IKLAN PETISYEN MR. LAU Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen bagi penggulung­an syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada Dan bahawa Petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di pada hari jam dan mana-mana si pemiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah atas Petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh peguamnya bagi tujuan tersebut, dan salinan Petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana si pemiutang atau pencarum syarikat tersebut yang mengkehend­akinya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan bawah ini. Alamat pihak Pempetisye­n ialah di alamat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Cawangan Sibu), Wisma Vasty, No. 15, Jalan Pulau, 96000 Sibu, Sarawak. Pihak Pempetisye­n ialah Nurulnita Binti Kota, Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Cawangan Sibu), untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen bagi penggulung­an syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada Dan bahawa Petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di pada hari jam dan mana-mana si pemiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah atas Petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh peguamnya bagi tujuan tersebut, dan salinan Petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana si pemiutang atau pencarum syarikat tersebut yang mengkehend­akinya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan bawah ini. Alamat pihak Pempetisye­n ialah di alamat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Cawangan Sibu), Wisma Vasty, No. 15, Jalan Pulau, 96000 Sibu, Sarawak. Pihak Pempetisye­n ialah Nurulnita Binti Kota, Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Cawangan Sibu), untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen bagi penggulung­an syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada Dan bahawa Petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di pada hari jam dan mana-mana si pemiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah atas Petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh peguamnya bagi tujuan tersebut, dan salinan Petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana si pemiutang atau pencarum syarikat tersebut yang mengkehend­akinya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan bawah ini. Alamat pihak Pempetisye­n ialah di alamat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Cawangan Sibu), Wisma Vasty, No. 15, Jalan Pulau, 96000 Sibu, Sarawak. Pihak Pempetisye­n ialah Nurulnita Binti Kota, Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Cawangan Sibu), untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. H/P:019-8891281 11hb September 2019. 10hb September 2019. 10hb September 2019. TANDATANGA­N PAULINE KON SUK KHIM SETIAUSAHA Tarikh: 10 Oktober 2019 SIBU Rabu, 30hb Oktober 2019, 9.00 SIBU Khamis, 17hb Oktober 2019, SIBU Khamis, 17hb Oktober 2019, 662595U54W­D pagi 9.00 pagi 9.00 pagi ------------------------------------------------------------------------------------------------- JAWATAN KOSONG (MUKAH) DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA CASA JUARA SDN. BHD. (1018498-U) (Penggulung­an Syarikat Secara Sukarela Oleh Ahli) KAMI MEMPELAWA YANG BERMINAT UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG DI MUKAH SEPERTI BERIKUT: 1. PURCHASER / KERANI PEMBELIAN (WORKSHOP) 2. STOREKEEPE­R (WORKSHOP) 3. CASHIER (WORKSHOP) 4. SERVICE ADVISOR (WORKSHOP) 5. BATCHER (KILANG SIMEN) 6. CUBEMEN (KILANG SIMEN) 7. KERANI ADMIN Notis adalah diberikan bahawa pemiutang-pemiutang Syarikat disebut di atas yang mana akan digulung secara sukarela, adalah diminta untuk mengemukak­an nama dan alamat mereka, butiran hutang atau tuntutan serta nama dan alamat peguam mereka (jika ada) kepada Penyelesai Syarikat tersebut yang dinyatakan di bawah pada atau sebelum 5 November 2019. Sekiranya dikehendak­i oleh Penyelesai, bukti hutang perlu dikemukaka­n secara penulisan melalui peguam mereka atau datang secara peribadi dan membuktika­n bahawa hutang atau tuntutan adalah pada masa dan di tempat yang tertentu seperti yang dispesifik­asikan dalam notis. Kegagalan untuk membuat demikian akan menyebabka­n mereka dikecualik­an daripada manfaat sebarang pembahagia­n sehingga hutang tersebut dapat dibuktikan. [ NURULNITA BINTI KOTA ] [ NURULNITA BINTI KOTA ] [ NURULNITA BINTI KOTA ] Peguam Hasil Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia Peringatan – Barang siapa yang berhajat mengahdiri pendengara­n Petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam dua belas tengahari pada 29hb Oktober 2019. Peguam Hasil Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia Peringatan – Barang siapa yang berhajat mengahdiri pendengara­n Petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam dua belas tengahari pada 16hb Oktober 2019. Peguam Hasil Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia Peringatan – Barang siapa yang berhajat mengahdiri pendengara­n Petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam dua belas tengahari pada 16hb Oktober 2019. CHIN KO YI CA(M), FCCA PENYELESAI Tarikh: 10 Oktober 2019 Mr Wong (014-954 9987) @ email: [email protected] 470309H05I­T 664122U20T­AN 664116U20T­AN 664117U20T­AN JAWATAN KOSONG JAWATAN KOSONG LIK SENG AIR CON SERVICE CENTRE JAWATAN KOSONG (Kuching) Membeli Sarang Burung Bird’s Nest Acquirer CLEANER / PEKERJA AM diperlukan (683/99) bengkel mengecat, mengetuk, membaiki kerangka dan mengilat kenderaan, Kami adalah ingin mencari pekerja mahir dan separuh mahir sebagai: KERANI WANITA Kami menyediaka­n perkhidmat­an membersih, instal, membaik pulih & perkhidmat­an elektrik dan lain-lain. Gaji bulanan RM1200 ke atas Perlu bekerja di kawasan yang ditetapkan oleh syarikat mengikut projek semasa Tempat penginapan/pengangkut­an wang pinjaman disediakan jika perlu Terbuka untuk warganegar­a MALAYSIA sahaja. acson Contact: Waktu kerja PENGECAT KERETA Ah Kiong / Ah Long 8:00 am - 5:00 pm ( Isnin - Jumaat ) 8:00 am -12:30 pm ( Sabtu ) giliran Gaji RM1,000 – RM3,000 Lokasi: SMI Industrial Park, Demak Laut, Jalan Bako Tempat tinggal, EPF & SOCSO disediakan Mempunyai lesen memandu kereta Berminat, sila hubungi: x x x x www.acson.com.my H/P: 019-8881005 010-9777763 / 013-5770096 011-35750096 Ganjaran: akan dirunding Kelayakan: Kebolehan bertutur dalam bahasa mandrin online shopping for acson product Yang Tel: 016-8700807 JAWATAN KOSONG Mr. Alex Lai 010-2739299 (EVERTRUST GALLANT COMPANY) berminat sila hubungi Sesiapa yang berminat, sila hubungi: 016-807 7170 (Mdm Liu) Email: happy85100­[email protected] Tel: 084-324252 H/p:016-8885122 (No.47A, Jalan Bukit Assek 96000 Sibu) untuk keterangan lanjut. 663456C10T­AN 470057H38I­T

© PressReader. All rights reserved.