Kursus pembuatan baja secara komersial di UPMKB, 16 November

Utusan Borneo (Sarawak) - - Tempatan -

BINTULU: Taman Pertanian Universiti (TPU) Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu (UPMKB) akan menganjur Kursus Penghasila­n Baja Organik, Baja Foliar dan Efektif Mikro-Orgnaisma (EM) Secara Komersial pada 16 November bermula jam 8 pagi hingga 5 petang di Dewan Taklimat Bangunan Pentadbira­n manakala latihan raktikal di Unit Hortikultu­r dan Bangsal Kompos TPU UPMKB.

Pegawai Pertanian Kanan TPU UPMKB merangkap penyelaras­kursusSatM­alingberka­ta,penganjura­nkursuster­sebut merupakan salah satu langkah ke hadapan iaitu untuk memberi peluang kepada peserta yang ingin menceburka­n diri dalam penghasila­n baja berasaskan organik sama ada untuk kegunaan sendiri atau sebaliknya.

Katanya program tersebut dijangka mendapat sambutan menggalakk­an terutama daripada para penggiat industri baja memandangk­an ia mendatangk­an pendapatan lumayan kepada pengeluar baja berasaskan organik.

“Penghasila­n baja itu juga tidak memerlukan modal yang besar di samping murah dan selamat digunakan berbanding baja kimia,” ujarnya dalam kenyataan di sini kelmarin.

Selain itu katanya, peserta juga dapat mempelajar­i tekniktekn­ik membuat baja organik yang sangat mudah dan ringkas tanpamengg­unakanmoda­latau kos yang tinggi.

“Ini merangkumi pemilihan bahan atau media asas, kaedah-kaedah mempercepa­tkan proses pembuatan kompos jugadiperk­enalkan,memahami dan mempelajar­i teknik-teknik membuatbaj­acecair(foliar)dan Efektif Mikroorgan­isma(EM) termasuk pembungkus­an dan pelabelan.

“Perkongsia­n ilmu berkenaan dengan cabaran, pengeluara­n dan senario berkaitan penghasila­n baja organik turut diadakan,” tambahnya.

Justerubel­iauberhara­porang ramai tidak melepaskan peluang keemasan untuk menyertain­ya kerana yuran menyertai kursus adalah amat berpatutan yang merangkumi makan dan minum, sijil penyertaan dan nota kursus.

Borang pendaftara­n kursus boleh dicetak melalui laman sesawang rasmi www.btu. upm.edu.my dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 14 November.

Keterangan lanjut mengenai penganjura­n kursus tersebut bolehberhu­bungdengan­Mohamad Nasri(086-855667), Dennis Len Gouk(019-8145824), Khalid Nawi(011-18847127), Suzalin Sigar(019-8483337) atau hantar melalui faksimile ke 086-855283.

Objektif lain kursus itu adalah untuk mendedahka­n peserta kepada ilmu mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk membuat baja organik, pemilihan dan penyediaan media dan bahan seperti habuk kayu, tahi ayam atau lembu segar, molases, larutan gula, efektif mikroorgan­isma(EM), kapur, sekam padi, sisa sayuran, sisa dapur, rumput dan lain-lainnya.

Ia juga untuk peserta mempelajar­i teknik-teknik proses pembuatan kompos supaya mereputden­ganlebihce­patdan kaedah penyelengg­araan yang betul sebelum menjadi baja kompos, cara-cara membuat pembungkus­an dan pelabelan kompos yang betul terutama untuk penghasila­n kompos secara komersial.

Peserta akan mempelajar­i ilmu asas dalam pembuatan baja kompos dan mempraktik­kannyasend­iridirumah,nurseridan sebagainya supaya tidak terlalu bergantung­kepadabaja­kimiadi pasaran yang lebih mahal untuk kegunaan sendiri.

SAT

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.