Utusan Borneo (Sarawak) : 2019-11-09

Tempatan : 4 : 4

Tempatan

Tempatan 4\ Sabtu, 9 November 2019 “ 1&34*%"/("/ %6/ ” Laporan oleh Jessica Jawing, Agnes Tugong, Rusnan Mustafa KUCHING: Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Bukit Begunan Datuk Mong Dagang menyokong penuh cadangan penubuhan Agensi Pembanguna­n Sri Aman (SADA).

© PressReader. All rights reserved.