Utusan Borneo (Sarawak) : 2019-11-09

Tempatan : 7 : 7

Tempatan

/7 JUALAN TERHEBAT YANG DINANTIKAN! Tempatan Sabtu, 9 November 2019 Sembilan kertas siasatan dibuka tahun ini: Len Talif PERCUMA PENDAKAP SOUNDBAR DINDING TERPILIH bernilai RM129 1&34*%"/("/ %6/ *Dengan pembelian TV terpilih. *Gambar untuk ilustrasi sahaja. *Sementara stok masih ada. Laporan oleh Jessica Jawing, Agnes Tugong, Rusnan Mustafa *Dengan pembelian TV terpilih. TAWARAN BERAKHIR 10 November 2019 KUCHING: Sebanyak sembilan kertas siasatan telah dibuka ke atas individu serta pemaju yang didapati melakukan kesalahan pembakaran terbuka pada tahun ini. CAJ TERMA BULANAN PULANGAN WANG TUNAI SERENDAH SEHINGGA ATAU “ Dengan pembelian RM25 PELBAGAI BARANGAN KEPERLUAN DARI SERENDAH " " " 1800W BAGLESS 23L ” 25 99 279 RM359 RYAN VCC4353V4R /XME MG23K3513G­K/ SM HARGA TUNAI HARGA TUNAI HARGA TUNAI HARGA TUNAI < (364+ +2$5 (34$0'$3 < "$30$ +36 (3$* < !$&66/ .($0(3 < < +&318$7( 7(0 < " 3+.. 18(3 RM RM RM PRINCE < (364+ < "$30$ (.$9 (3$* Harga Biasa RM30 Harga Biasa RM139 Harga Biasa RM309 Harga Biasa RM459 +.5(3 " " " 2 TAHUN JAMINAN 390L 50” 600MM DISKAUN #" 1999 RM1599 RM649 HARGA TUNAI HARGA TUNAI HARGA TUNAI RM SOFA PENJURU Harga Biasa RM2599 Harga Biasa RM1839 Harga Biasa RM2499 UA50NU7090­KXXM RANDY RM59x 60 bulan RM47x 60 bulan RM19x 60 bulan < < /$35 ! < ! < "$30$ GRA39MB2(DS) < 6$. 11.+0) #10( +5$/ " " " 2 TAHUN JAMINAN 620L 65” PERCUMA (/'$,$1 %(2/+-$+ +/'+/* 790MM DISKAUN #" RM2899 RM2599 RM1899 HARGA TUNAI HARGA TUNAI HARGA TUNAI SET SOFA 3+2+1 RT53K6271B­S/ME Harga Biasa RM3499 Harga Biasa RM3099 Harga Biasa RM3599 < 1'( /$35 107(34+10 < 8+0 11.+0) 65PUT6023S/98 GEMBIRA 2 RM85x 60 bulan RM76x 60 bulan RM56x 60 bulan < < /$35 ! < ! < "$30$ .64 +5$/ " " 13KG 610MM PERCUMA DISKAUN 06(%$/, 1349 1899 #" 999 HARGA TUNAI HARGA TUNAI HARGA TUNAI RM RM SET MEJA MAKAN 9 BUAH RM S1 (6+128GB) Harga Biasa RM1649 Harga Biasa RM3035 < < = WA13F5S3QR­Y/FQ RM40x 60 bulan RM56x 60 bulan RM30x 60 bulan < +$/10' 36/ < +3 63%1 3:+0) :45(/ FATHIA < "$30$ $226&+01 " " 8KG WASHER + 5KG DRYER PERCUMA 600MM 06(%$/, DISKAUN #" 2399 499 RM1599 HARGA TUNAI HARGA TUNAI HARGA TUNAI RM RM NOVA 5T STARLITE Harga Biasa RM3669 Harga Biasa RM1447 < < = FC1408R4W < +.$/ 23+0) (5(%$.$0 = (34$+; 6((0 RM47x 60 bulan RM70x 60 bulan RM15x 60 bulan < 07(35(3 (&*01.1): < 15+10 1513 $3)$ 6056- 5+.$/ 4$*$,$ " " " 14” 1HP PERCUMA $/0/ 2+/4(2 %(2/+-$+ (* $-$3 2( 0$'(' +&2030)4 7&( 0.( !45'(/4 %(2/+-$+ DISKAUN #" RM2699 849 RM999 HARGA TUNAI HARGA TUNAI HARGA TUNAI RM SF314-41-R2PT AHA9UCD KNIGHT SUPPORT Harga Biasa RM2799 Harga Biasa RM1350 Harga Biasa RM1999 < < < :;(0 < 63%1 1'( < 0(3): $7+0) < +.$/ 23+0) (5(%$.$0 = (34$+; 6((0 RM79x 60 bulan 25x RM30x 60 bulan 60 bulan RM $'(10 !()$ +'$- 5(3/$46- 2(/$4$0)$0 $3)$ 6056- 5+.$/ 4$*$,$ " " 1.5HP INVERTER 14” Model Baharu DISKAUN PERCUMA #" (* $-$3 1799 RM999 1239 HARGA TUNAI HARGA TUNAI SET BILIK TIDUR 4 BUAH HARGA TUNAI RM RM HP14S-CF0065TU AR13RYFHAW­KNME SABRINA Harga Biasa RM1999 Harga Biasa RM2299 < 05(. < < 05(. (.(310 < < $45 11.+0) $3( +.5(3 RM37x 60 bulan < "$30$ "$.065 RM53x 60 bulan RM30x 60 bulan $3)$ 5+'$- 5(3/$46- 5+.$/ '$0 2(3*+$4$0 3$2*+&4 +'$- 5(3/$46- 2(/$4$0)$0 *Tertakluk terma dan syarat. Sila layari laman web untuk maklumat lanjut. Semua harga serta maklumat adalah tepat pada masa cetakan. Courtsmsia Courtsmsia Kini Lebih Senang Dengan www.courts.com.my/promotions Tanpa Bayaran Selesai Awal 30 RM0 Deposit Courts (Malaysia) Sdn Bhd (Co No.1986010056­60)(154820-D) Untuk 30 Hari Tanpa Caj HARI NOTIS disahkan oleh KPDNHEP B.PgkWP(YES)2019/16596/55U-1 Tarikh: 01/10/2019 - 31/12/2019 03 3000 8998 Harga Bulanan Terendah Kelulusan 24 Jam 15% Setahun Pilihan sehingga 60 bulan Hanya bawa MyKad & slip gaji atau penyata KWSP 24 9 - 10 November 2019 Jam

© PressReader. All rights reserved.