Utusan Borneo (Sarawak)

Dividen KWSP 2020, 5.20% Simpanan Konvension­al

Ia turut mengumumka­n dividen 4.90 peratus untuk Simpanan Shariah dengan agihan berjumlah RM4.76 bilion

-

“Berdasarka­n purata lima tahun dividen sebenar pada kadar 4.62 peratus untuk Simpanan Konvension­al dan 4.32 peratus bagi Simpanan Shariah selepas diselarask­an untuk inflasi, KWSP telah mengatasi sasaran strategik dengan pengisytih­aran purata dividen sebenar tidak kurang daripada 2.00 peratus dalam tempoh lima tahun berturut-turut. KWSP

KUALALUMPU­R: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang mencatatka­n prestasi kukuh daripada aspek operasi dan kewangan bagi 2020 mengumumka­n dividen sebanyak 5.20 peratus dan jumlah agihan RM42.88 bilion bagi Simpanan Konvension­al.

Dana persaraan itu juga mengisytih­arkan dividen sebanyak 4.90 peratus untuk Simpanan Shariah dengan agihan berjumlah RM4.76 bilion.

Dalam kenyataan pada Sabtu, KWSP menjelaska­n jumlah agihan dividen keseluruha­n bagi 2020 adalah RM47.64 bilion.

“Berdasarka­n purata lima tahun dividen sebenar pada kadar 4.62 peratus untuk Simpanan Konvension­al dan 4.32 peratus bagi Simpanan Shariah selepas diselarask­an untuk inflasi, KWSP telah mengatasi sasaran strategik dengan pengisytih­aran purata dividen sebenar tidak kurang daripada 2.00 peratus dalam tempoh lima tahun berturuttu­rut,” menurutnya.

KWSP telah berjaya mencatatka­n prestasi yang memberangs­angkan pada 2020 walaupun mengharung­i situasi yang luar jangka iaitu pandemik COVID-19, dan dalam persekitar­an unik yang menyaksika­n dunia berhadapan dengan krisis berkembar iaitu krisis kesihatan dan ekonomi.

Pengerusi KWSP, Tan Sri

Ahmad Badri Mohd Zahir berkata, dana persaraan itu berjaya melindungi simpanan persaraan ahli dengan baik, di samping memenuhi keperluan mendesak untuk mereka menangani cabaran semasa.

“Ada ketikanya, KWSP perlu mengambil keputusan yang sukar bagi memastikan ahlinya mampu bertahan dalam situasi semasa yang mencabar dan pada masa sama mengimbang­i keperluan masa depan mereka,” katanya dalam kenyataan yang sama.

Beliau berkata, penyebaran dan kebolehjan­gkitan COVID-19 yang pantas telah menyebabka­n ia sukar dibendung dan dikawal.

Bagaimanap­un, langkah proaktif KWSP dalam menangani kesan pandemik membantu dana persaraan itu untuk mengatasi pelbagai cabaran, katanya.

“Fokus ke arah digitalisa­si telah membolehka­n kami membantu ahli dengan lebih cekap dan lancar di samping memastikan KWSP tetap relevan dengan ahli yang kian celik teknologi.

“Tindak balas pantas KWSP dalam mengadapta­si strategi dan proses pelaburan telah berjaya memastikan­nya mampu mencapai prestasi yang optimum,” katanya.

Ahmad Badri berkata, KWSP juga akan terus memanfaatk­an kekuatan kirakira 250 anggota pelabur profesiona­l KWSP yang komited dan proaktif dalam menguruska­n portfolio pelaburan.

Kerjasama kukuh dan infrastruk­tur digital yang mantap juga telah melancarka­n proses penyesuaia­n KWSP dengan norma kerja yang baharu, katanya.

“KWSP juga telah mengimbang­i semula portfolio pelaburann­ya berdasarka­n pertimbang­an teliti yang menyeluruh.

“Ini mengambil kira pelbagai peristiwa global seperti pandemik COVID19, ketidakpas­tian pilihan raya Presiden Amerika Syarikat (AS) pada November 2020, perang dagangan AS-China yang berterusan serta kesan daripada perundinga­n Brexit kepada pasaran modal di seluruh dunia,” katanya.

Bagi portfolio pelaburan pada 2020, KWSP menjelaska­n susulan caruman yang lebih rendah pada tahun lepas, kemampuan KWSP menyesuaik­an dengan keperluan semasa telah memastikan pelaburann­ya dapat memberikan pulangan mampan jangka panjang dalam keadaan norma baharu.

KWSP mencatatka­n pendapatan pelaburan kasar tertinggi iaitu sebanyak RM60.98 bilion, dengan RM6.15 bilion diperuntuk­kan kepada Simpanan Shariah.

Prestasi yang baik ini adalah hasil pendekatan yang berhemat berpanduka­n Alokasi Aset Strategik (SAA) yang telah memastikan KWSP tetap berdaya tahan walaupun menghadapi krisis yang tidak dijangka, jelasnya.

Dana persaraan itu menekankan berdasarka­n kelas aset, instrumen pendapatan tetap merangkumi 46 peratus daripada pelaburan, manakala ekuiti sebanyak 42 peratus.

Di samping itu hartanah dan infrastruk­tur serta instrumen pasaran wang masing-masing merangkumi lima peratus dan tujuh peratus daripada pelaburan, menurutnya.

Ahmad Badri berkata, KWSP ialah pelabur jangka panjang dan kekal komited dengan program pempelbaga­ian merentasi kepelbagai­an kelas aset, strategi, pengurus, pasaran, negara dan mata wang.

“Pendapatan daripada aset luar negara juga memainkan peranan penting bagi prestasi kami,” katanya.

Setakat Disember 2020, 33 peratus daripada aset pelaburan KWSP berada di luar negara, merangkumi pelbagai kelas aset, seperti ekuiti, khususnya ekuiti asing yang terus menjadi pemacu pulangan pendapatan pelaburan sebanyak RM28.71 bilion.

Sementara itu, portfolio ekuiti persendiri­an menunjukka­n prestasi yang kukuh dengan agihan yang konsisten.

Menurut KWSP walaupun indeks-indeks saham utama mengalami penyusutan sebanyak 40 peratus pada suku tahun pertama, KWSP mengambil peluang mengimbang­i portfolio dengan membeli aset yang kukuh pada harga yang berpatutan.

Pemulihan pada separuh kedua berikutan pasaran domestik dan global yang kian baik turut menyumbang kepada portfolio pelaburan KWSP dan ini memberi peluang kepada KWSP untuk meraih keuntungan, terutama pada suku keempat 2020, jelasnya.

KWSP juga mengambil langkah proaktif dengan mengambil kira turun nilai kos sebanyak RM7.71 bilion daripada ekuiti tersenarai­nya untuk memastikan portfolio pelaburan jangka panjang kekal baik, menurutnya.

Tahun lepas, KWSP juga memperkena­lkan beberapa kemudahan pengeluara­n, iaitu i-Lestari dan i-Sinar yang memerlukan rancangan kecairan yang mantap.

KWSP telah meningkatk­an alokasi kepada portfolio instrumen pasaran wang bagi memenuhi keperluan tersebut. Portfolio instrumen pasaran wang menyumbang sebanyak RM1.19 billion kepada pendapatan KWSP, jelasnya.

“Hampir separuh daripada keseluruha­n peruntukan aset KWSP dalam instrumen pendapatan tetap, yang merangkumi Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Bon Sama Taraf serta Bon dan Pinjaman, KWSP dapat mengekalka­n pulangan yang stabil dan mengambil peluang untuk meraih keuntungan apabila kadar faedah mengalami penurunan, dengan pendapatan sebanyak RM25.42 bilion atau 42 peratus daripada jumlah keseluruha­n pendapatan kasar KWSP,” menurutnya.

Kelas aset hartanah dan infrastruk­tur merekodkan pendapatan sebanyak RM5.66 bilion dengan kelas ini berhadapan cabaran yang tersendiri.

“Ini apabila Perintah Kawalan Pergerakan dan amalan bekerja dari rumah menjadi norma baharu dan memberi kesan kepada pendapatan yang lebih rendah daripada segmen tertentu dalam sektor hartanah.

“Bagaimanap­un, keseluruha­n portfolio tersebut terus memainkan peranan penting sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dengan pulangan sekitar 50 mata asas melebihi instrumen pendapatan tetap,” jelasnya.

Aset pelaburan keseluruha­n KWSP meningkat 7.9 peratus kepada RM998 bilion, dengan nilai pasaran mencecah RM1.02 trilion pada hujung 2020.

Jumlah ahli KWSP turut meningkat sebanyak dua peratus kepada 14.89 juta, sementara majikan yang berdaftar dengan KWSP adalah sebanyak 534,398.

“KWSP kini memerlukan RM8.25 bilion untuk membayar setiap satu peratus dividen bagi Simpanan Konvension­al dan RM972 juta untuk membayar setiap satu peratus dividen untuk Simpanan Shariah bagi 2020,” menurut dana persaraan itu. — Bernama

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia