Utusan Borneo (Sarawak)

Begempuru bebala mayuh kebuah kluster baru COVID-19 nyadi

-

KUCHING: Bepelasark­a pansik Opis Pengerai Nengeri Sarawak, gempuru bebala mayuh entara kebuah kluster baru COVID-19 nyadi lebih agi dalam taun 2021.

Direktor Opis Pengerai Nengeri Sarawak Dr Chin Zin Hing ba sebengkah penerang berita madahka, taun 2021 ngayanka penambah kes COVID-19 ti nyata ba nengeri tu, kelimpah ari penyampau kluster ti nambah.

Kelimpah ari ketegal gempuru bebala mayuh , kes COVID-19 ba nengeri tu nambah mega laban ti enda nitihka prosedur operasyen standard (SOP) enggau chara idup tauka norma baru baka nyaga takah fizikal, enda ngena sengkabung idung enggau mulut enggau enda ngemeranka pemeresi jari.

“Opis Pengerai Nengeri Sarawak deka madah iya nya ba taun 2021 ngayanka penambah penyampau kes COVID-19 ti nyata ba nengeri tu. Pia mega penambah penyampau kluster ti ditemu ba Sarawak.

“Bepelasark­a pansik Opis Pengerai Nengeri Sarawak, iya nya ditemu gempuru bebala mayuh tu kebuah kluster nya nyadi.

“Berindik ari pekara nya, Opis Pengerai nengeri

Sarawak begunaka kerejasama semua orang nyeliahka diri ari nyereta gempuru bebala mayuh laban risiko kena rampit COVID-19 nyadi lebih tinggi ba maya nya,” ku iya seraya ngingatka SOP ke udah ditetap patut dititihka.

Nitih ku iya nengah penerang berita ke sama, bepelasark­a ripot mega kebuah penyampau kluster ke nyadi ba taun tu ketegal gempuru orang mayuh baka pengawa rabat bisi empat kluster iya nya Sibu (1), Beluru (1), Kapit (1) enggau kuching (1), lalu penyampau kes ari kluster tu iya nya ari 25 kes ngagai lebih 2,000 kes tiap kluster.

Gempuru rama bisi 11 kluster ti nyengkaum tiga ba Kuching, dua ba Samarahan sereta ba Serian, Sri Aman, Kapit, Julau, Betong enggau Bau sama ngerikodka siti. Saiz kluster iya nya ari 17 kes ngagai 61 kes ba tiap kluster.

Nambahka nya ba endur kereja bisi lima kluster ti nyengkaum dua ba Bintulu enggau sama siti ba Matu, Meradong enggau Sri Aman. Penyampau kes ba kluster iya nya ari 10 ngagai 35 kes.

Pengerami tikah tauka iya nya siti ba Miri enggau penyampau kes dalam kluster bisi 187 iku, ku iya.

Kelimpah ari nya iya madahka opis pengerai ngelalau orang mayuh ngambika lebih beratka pengawa nyaga diri sebilik, bakih sama endur kereja enggau chara enda ngajung diri ngagai risiko rampit COVID-19.

“Risiko tinggi rampit tu ulih nyadi maya individu ngulu gempuru bebala mayuh enggau udah nya ngerampit diri sebilik sereta bala bakih ke sama enggau kereja.

“Nya alai orang mayuh dipinta ngambika landik nagang igi penyakit COVID-19 ba Sarawak. Nyaga Diri, Nyaga Semua,” ku Dr Chin.

 ?? — Gambar JaPen ?? MERI SUKUNG: Abang Johari disempulan­g Uggah beratika entara baka Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) ngerejista penatai ba kaunter pengerejis­ta sebedau nerima tuchuk vaksin COVID-19 nengah Program Imunisasi COVID-19 Nengeri Sarawak, kemari.
— Gambar JaPen MERI SUKUNG: Abang Johari disempulan­g Uggah beratika entara baka Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) ngerejista penatai ba kaunter pengerejis­ta sebedau nerima tuchuk vaksin COVID-19 nengah Program Imunisasi COVID-19 Nengeri Sarawak, kemari.
 ??  ?? DR CHIN
DR CHIN

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia