Utusan Borneo (Sarawak)

Polis, Soldadu enggau RELA begulai ngempang jalai ba garis entara bagi menua Sibu - Bintulu

-

TATAU: Kerejasama entara Polis Diraja Malaysia (PDRM), Angkatan Tentera Malaysia (ATM) enggau Opis Sukarelawa­n Malaysia (RELA) majak ditegapka nengah pengawa begulai ngempang jalai alun ba garis entara Bagi Menua Sibu enggau Bintulu,kena nentuka individu tauka orang luar ti tama ke Bintulu nadai di rampit COVID-19, ti lalu ngurangka pengelekai kes penyakit nya kelebih agi di Bintulu enggau di nengeri tu.

Individu enda tau enda beperesa COVID-19 (rTPCR) tiga hari sebedau tama ke Bintulu sereta mesti bisi permit polis.

PDRM Pelilih Tatau udah ngaga empang jalai di Kilometer 18 Jalai Tatau-Sibu iya nya garis entara Bagi Menua Sibu enggau Bintulu berengkah ari 5 nyentuk 18 April.

Pengawa ngempang jalai nya setipak enggau pemadah ti dipansutka Komiti Mutarka Penusah Ngenyit Bagi Menua Bintulu kena 31 Mac tu tadi, bekaul enggau neritka Prosedur Operasyen Standard (SOP) baru kena ngelaban COVID-19.

SOP ti enda tau enda dititihka iya nya peresa chulit rTPCR, tiga hari sebedau tama ngagai bagi menua Bintulu sereta mesti bisi pemutus peresa enggau permit polis.

Individu ti nadai beperesa enggau permit polis deka diasuh nikal sereta enda tau tama ngagai bagi menua Bintulu.

Pemendar pansut ari bagi menua Bintulu nyengkaum kes penusah ngenyit, bepanggai ba SOP ti ditetapka.

Atur neritka pengawa ngempang jalai alun endang kena nagang pengelekai penyakit COVID-19 nyengkaum nyaga pengelanta­ng enggau pengelikun rayat di nengeri tu.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia