Pa­ris Jack­son

15 a 20 - - Gossip News -

A es­ta chi­ca na­die le di­ce qué ha­cer y me­nos si se tra­ta de có­mo “de­be ver­se”. La hi­ja de Mi­chael Jack­son no tie­ne pe­na de mos­trar sus pier­nas o axi­las al na­tu­ral.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.