The um­bre­lla aca­demy

15, Net­flix

15 a 20 - - Cooltura -

La adap­ta­ción del có­mic del can­tan­te de My Che­mi­cal Ro­man­ce nos mues­tra a una fa­mi­lia dis­fun­cio­nal de su­per­hé­roes que tra­ba­jan pa­ra ave­ri­guar la muer­te de su pa­dre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.