Ame­ri­can Gods Tem­po­ra­da 2

10, Ama­zon Pri­me Vi­deo

15 a 20 - - Cooltura -

Ba­sa­da en un có­mic, la his­to­ria si­gue a Sha­dow Moon, un ex con­vic­to que tra­ba­ja pa­ra un dios an­ti­guo lla­ma­do Mr. Wed­nes­day que se pre­pa­ra jun­to a otros pa­ra una pe­lea épi­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.