ROLLS ROY­CE PHANTOM DROPHEAD COU­PÉ (550,000 USD)

4 Ruedas - - Especial -

Na­ció a par­tir del pro­to­ti­po 100EX Concept, se tra­ta de un cou­pé ca­brio de 2 pla­zas que com­bi­na ele­men­tos del Rolls Roy­ce clá­si­co, co­mo el fren­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.